KAportal Grad Ozalj potpisao ugovor za održavanje nerazvrstanih cesta - 25% svih rashoda na održavanje komunalne infrastrukture | Karlovački informativni web portal

Grad Ozalj potpisao ugovor za održavanje nerazvrstanih cesta – 25% svih rashoda na održavanje komunalne infrastrukture

Gradonačelnica Gordana Lipšinić na potpisivanju ugovora

Grad Ozalj potpisao je ugovore za održavanje nerazvrstanih cesta za dvogodišnje razdoblje u ukupnom iznosu od 4,1 milijuna kuna, i to održavanje asfaltnih i makadamskih cesta te zimsku službu.

Naime, Zakon o komunalnom gospodarstvu nalaže da obavljanje komunalne djelatnosti u jedinicama lokalne samouprave moguće je isključivo povjeravanjem poslova vlastitom komunalnom društvu, vlastitom poganu, ugovaranjem radova s fizičkim i pravnim osobama te ugovaranjem koncesije.

U gradu Ozlju dio komunalnih djelatnosti, kao što je održavanje groblja, javne rasvjete, javnih i zelenih površina te građevina javne namjene povjerene su na obavljanje vlastitom komunalnom poduzeću Azelija eko d.o.o.. Dok za održavanje nerazvrstanih, odnosno gradskih makadamskih, asfaltnih cesta te održavanje istih u zimskim uvjetima potpisani su potrebni ugovori o obavljanju komunalne djelatnosti.

Kako kažu u Gradu Ozlju za održavanje nerazvrstanih cesta s asfaltnim zastorom potpisan je ugovor s tvrtkom Ceste Karlovac d.d. iz Karlovca s ukupnom vrijednošću ugovora od 2.741.589,75 kuna, za održavanje cesta s makadamskim zastorom potpisan je ugovor s Obrtom GM Prijevoz, vl. Krunoslav Žganjer iz Ozlja s ukupnom vrijednošću 1.409.907,50 kuna i za čišćenje snijega i leda s javnih površina s Obrtom GMTT Lešćanec, vl. Marijan Lešćanec iz Ozlja s ukupnom vrijednošću ugovora 1.482.625,00 kuna. Financiranje održavanje komunalne infrastrukture definirane su godišnjim programom, a vršit će se iz financijskih izvora od komunalnih naknada, mjesnog samodoprinosa i općih prihoda proračuna. Prema zadnje dostupnim podacima o izvršenju proračuna za 2018. godine, 25% svih rashoda u Gradu Ozlju čine rashodi za održavanje komunalne infrastrukture, koji iznose 4,6 milijuna kuna godišnje.

Inače, na području grada Ozlja evidentirano je 145 000 metara duljine nerazvrstanih cesta, s gustoćom mreže od 808,25 m po kilometru površine grada, čija duljina prema broju stanovnika iznosi svega 21 m. Podaci su to koji ujedno ukazuje koliko je ozaljsko područje razgranato i djelmočno slabo naseljeno, naročito na rubnim područjima grada.

  • KAportal.hr

  • Odgovori