KAportal Na Gradskom vijeću odluka o sufinanciranju vrtića, HKS traži da prestane diskriminacija djece koja se ne uspiju upisati | Karlovački informativni web portal

Na Gradskom vijeću odluka o sufinanciranju vrtića, HKS traži da prestane diskriminacija djece koja se ne uspiju upisati

foto ilustracija – arhiva KAportala

Mihovil Stanišić, hrvatski konzervativac iz klupe karlovačkog Gradskog vijeća na sutrašnjoj će sjednici ovom tijelu uputiti amandman koji se odnosi na dopunu predložene Odluke o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja na području grada Karlovca u dječjim vrtićima kojima nije osnivač Grad Karlovac.

Kako kaže, još od 2014. godine apelira na izvršnu vlast da poduzme konkretne korake u borbi protiv diskriminacije djece predškolske dobi koja se ne uspijevaju upisati u dječje vrtiće u vlasništvu Grada.

– Svake godine prijedlog je odbijen uz obrazloženje da nema dovoljno proračunskih sredstava za tu svrhu te da je prioritet Gradske uprave obnova postojećih vrtića kako bi se postigle željene norme smještaja djece predškolske dobi, rekao je Stanišić, koji dodaje da je na sutrašnjoj sjednici najavljena točka dnevnog reda na kojoj se predlaže donošenje Odluke o “sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja na području grada Karlovca u dječjim vrtićima kojima nije osnivač Grad Karlovac”.

MIhovil Stanišić

–  HKS ovo smatra pozitivnim pomakom u smjeru skrbi za djecu predškolske dobi, no uputiti će Amandman na ovakav prijedlog Odluke, kaže Stanišić te dodaje kako je u odluci propušten bitan segment skrbi za djecu u pravnom obliku “Obrta za čuvanje djece” kojih je prema našim podacima četiri registrirana u Karlovcu.

– HKS u svojem Programu za lokalne izbore smatra da je zadaća jedinica lokalne samouprave skrb o svakom djetetu predškolske dobi, te stoga kroz kriterije treba omogućiti da doista svaki roditelj može to pravo ostvariti, kako u ustanovama (vrtićima) kojima je osnivač Grad Karlovac, tako i u privatnim vrtićima i obrtima za čuvanje djece, dodaje Stanišić. HKS, navodi, prihvaća da ove godine sufinanciranje bude samo 250,00 kuna za cjelodnevni redoviti 10 satni program, a da se za Proračun 2018. godine predvidi sufinanciranje u iznosu 600,00 kuna.

  • KAportal.hr

  • Odgovori