KAportal I ove školske godine srednjoškolcima sufinanciran prijevoz do škole, ozaljskim srednjoškolcima uskočio i Grad Ozalj | Karlovački informativni web portal

I ove školske godine srednjoškolcima sufinanciran prijevoz do škole, ozaljskim srednjoškolcima uskočio i Grad Ozalj

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održane 29. kolovoza 2019.godine donesena je Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2019./2020, koja kao i prijašnjih godina definira visinu sufinanciranja Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 75% limitirane cijene mjesečne učeničke karte za javni prijevoz. Ukoliko se radi o učeniku bez roditeljske skrbi ili je član kućanstva koji je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje, ostvaruje pravo na 100% financiranje.

Limitirane cijena mjesečne učeničke karte iznose 549 kuna za relaciju do 10 km, 793 kuna za relaciju do 20 km, 976 kuna za relaciju do 30 km, 1.159 za relaciju do 40 km, 1.342 kune za relaciju do 50 km i 1.586 kuna za relaciju veću od 50km.

Osim sufinanciranja prijevoza srednjoškolaca od strane resornog ministarstva, na osnovi istih kriterija i Karlovačka županija pokriva troškove javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola na području županije u visini od 12,5%.

Također i mnoge jedinice lokalne samouprave nastoje umanjiti konačnu cijenu mjesečne učeničke karte, te na taj način financijski rasteretiti roditelje učenika iz udaljenijih i ruralnih sredina. Takva praksa je i u Gradu Ozlju. Temeljem odluke gradonačelnice Gordane Lipšinić, Grad Ozalj sufinancirat će prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 12,5% od iznosa limitirane cijene mjesečne karte. Na taj način cijena mjesečne karte ozaljskih srednjoškolaca, ovisno o sredstvu prijevoza, je u većoj mjeri ili potpuno pokrivena.

 

KAportal.hr

  • Odgovori