KAportal Poznati mesar obitelj iz Siče ovršio s tri krave: Svoju Antoniju, Cibu i Lisu ipak spasili klaonice vještim pravnim manevrom | Karlovački informativni web portal
PANDEMIJA KORONAVIRUSA

Poznati mesar obitelj iz Siče ovršio s tri krave: Svoju Antoniju, Cibu i Lisu ipak spasili klaonice vještim pravnim manevrom

foto ilustracija
foto ilustracija

Nekako je uvriježeno da vjerovnici svojim neplatišama dugove utjeruju blokadama računa, odnosno zapljenom sredstava s računa. Kada se ne mogu naplatiti na taj način, onda na bubanj odlaze njihove pokretnine i nekretnine, uglavnom se radi o poslovnim objektima i kućama, odnosno automobilima.

Komplicirani slučaj

No, na stolu Sylviane Kraljević, sutkinje Općinskog suda u Karlovcu nedavno se našao zanimljiv ovršni predmet, poznati ozaljski mesar svoj dug prema jednom OPG-u iz Siče u općini Barilović pokušao je naplatiti pljenidbom nad njihove tri krave – Antonije, Cibe i Lise.

Slučaj nije jednostavan. Ozaljsko poduzeće zapravo je pravni sljednik poljoprivredne zadruge iz tog mjesta kojoj je nositelj OPG-a, muškarac iz Siče, ostao dužan temeljem zadužnice iz 2007. godine. Dvije godine kasnije aktivirana je zadužnica, no, ona se nije imala kako naplatiti osim pljenidbom goveda. Ali, u tom trenutku muškarac više nije bio nositelj OPG-a, već njegova supruga, koja je ujedno postala i vlasnica krava, te je tužbom protiv poduzeća, a pritom je morala tužiti i vlastitog supruga, pokušala dokazati da je ovrha bila nedopuštena. U tome je uspjela u prvostupanjskoj presudi, te je, barem za sada, Antoniju, Cibu i Lisu spasila mesarskog noža.

Teret dokazivanja

Ukratko, ona je uspjela dokazati navode iz svoje tužbe u kojoj je tvrdila da činjenica da je s drugotuženikom ujedno i supruga ne znači da svatko od njih raspolaže zajedničkom imovinom, odnosno da je nositelj OPG-a danom podnošenja prijedloga za ovrhu bila ona, a ne njezin suprug, drugotuženik i stvarni dužnik ozaljskom poduzeću.

sudstvoTuženi muškarac je naveo da su on i tužiteljica bračni drugovi, da je tužiteljica nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, te da ona vodi gospodarstvo iz kojeg školuje djecu i vraća kredit. Drugo nema što za dodati.

Ozaljsko poduzeće smatralo je tužbu neosnovanom smatrajući da je OPG samostalna gospodarska i socijalna jedinica, te da su članovi OPG-a svi punoljetni članovi istog domaćinstva, odnosno kućanstva na istoj adresi, kao što je to slučaj kod ove obitelji iz Siče, odnosno, tvrde da nositelj OPG-a kao takav nema nikakav pravni subjektivitet.

Svatko plaća svoje

Sud je zauzeo sljedeći stav: “Da bi mogao naplatiti svoje potraživanje temeljem bjanko zadužnice od 28. 3. 2007. u koje vrijeme je suprug bio nositelj OPG-a i kao takav je bio odgovoran za poslovanje OPG-a osobno, cijelom svojom imovinom, ovdje tuženik poduzeće iz Ozlja, kao pravni sljednik poljoprivredne zadruge, dužan je dokazati da su predmetna goveda bila upravo takva imovina, pod uvjetom da se radi o imovini koja nije izuzeta od ovrhe u smislu Ovršnog zakona, što međutim, nije dokazano”.

Ozaljsko poduzeće tako se nije naplatilo, obitelj iz Siče je spasila svoje tri krave, a svatko će snositi svoje sudske troškove, tuženik jer je izgubio parnicu, a tužiteljica jer nije ni tražila naknadu parničnog troška.

KAportal.hr

  • Odgovori