KAportal Karlovačka škrinjica: "Lujzijana" pod koncesijom uz naplatu cestarine | Karlovački informativni web portal
PANDEMIJA KORONAVIRUSA

Karlovačka škrinjica: “Lujzijana” pod koncesijom uz naplatu cestarine

marmont1-dfDioničko društvo, što je svojim kapitalom izgradilo Lujzinsku cestu od Karlovca do Rijeke (1803.- 1809.), gradilo ju je pod uvjetom da naplaćuje vozarinu (cestarinu) na cesti 50 godina.

U slučaju da dioničari ne bi ostvarivali deset posto čistog prihoda na uloženi kapital, Austrougarska se obvezala da će cestu otkupiti i platiti njezinu punu cijenu.

Država je cestu preuzela tek 1881. godine.

Iz Karlovačke škrinjice Nikole Perića

  • Odgovori