KAportal Radionice i edukacije udruge Turbina promjena u osnovnim školama i Centru za socijalnu skrb Karlovac | Karlovački informativni web portal
PANDEMIJA KORONAVIRUSA

Radionice i edukacije udruge Turbina promjena u osnovnim školama i Centru za socijalnu skrb Karlovac

Udruga za lokalni razvoj Turbina promjena nastavila je ciklus radionica „I djeca to mogu“, koji provodi u suradnji s OŠ „Kardinal Alojzije Stepinac“ Krašić i OŠ Mahično. Tema ove radionice bila je „Pravo na sudjelovanje“, a održala ju je Branimira Penić, mag. paed. uz podršku volontera.

Cilj radionice bio je upoznati učenike s pravom na sudjelovanje i pojmom dječje participacije u lokalnoj zajednici. Glavne aktivnosti radionice bile su izbor gradonačelnika i održavanje novinarske konferencije u kojoj je gost gradonačelnik, te pisanje pisma roditeljima. Učenici su demonstrirali način na koji se bira gradonačelnik – nominacijom i tajnim glasanjem, te su svom gradonačelniku postavili pitanja koja se tiču njihove dobrobiti. Svrha pisanja pisma roditeljima bila je omogućiti učenicima da iskažu što bi u svojoj obitelji promijenili i u kojim obiteljskim situacijama bi željeli da se i njihovo mišljenje uvaži.

U Centru za socijalnu skrb Karlovac, pak, održana je edukacija volontera o pružanju usluga starim i nemoćnim na području Gornje Trebinje i Popović Brda u sklopu projekta „Prilika za nas“. Partneri na projektu su Turbina promjena i Centar za socijalnu skrb.

Edukaciju o postupanju prema starijima i nemoćnima, te o pravima istih u sustavu socijalne skrbi, održala je Ivanka Drašković, socijalna radnica Centra za socijalnu skrb Karlovac. Također, Branimira Penić se osvrnula na važnost volontiranja i prava i dužnosti volontera, osobito kad je u pitanju volontiranje u koje su uključene ranjive skupine. Katarina Cipurić je održala kratko predavanje na temu „Prve pomoći“, kako bi se volontere pripremilo na eventualne nepredviđene situacije.

KAportal.hr

  • Odgovori