KAportal Za most u Bukovlju u 2019. dokumentacija, gradit će se i novi vodovod - prioritet Općine Generalski Stol i obnova prometnica | Karlovački informativni web portal

Za most u Bukovlju u 2019. dokumentacija, gradit će se i novi vodovod – prioritet Općine Generalski Stol i obnova prometnica

Mještani godinama u iščekivanju novog mosta

Obnova prometnica, posebno onih koje su oštećene izvozom drvne mase, te gradnja mosta preko rijeke Mrežnice kod Bukovlja glavni su infrastrukturni prioriteti Općine Generalski Stol a podršku u njihovoj realizaciji, danas su stigli i od župana Damira Jelića.

On je, naime, sa suradnicima u Generalskom Stolu održao svoj “dislocirani” kolegij na kojem su općinskim vlastima prezentirani projekti Karlovačke županije od značaja za ovu općinu.

Obnova prometnica

Načelnik Alen Halar predstavio je općinske projekte i njihove prioritete. Tako se raspravljalo o komunalnim problemima i projektima koje Općina u tom segmentu planira. Od prometnica prioritet je obnova kolnika na prometnici od Generalskog Stola prema Lešću i dalje prema Bosiljevu.

Župan Jelić je izvijestio da će se graditi armirano – betonski most za kojeg će se dokumentacija i ishođenje dozvola raditi tijekom 2019. godine, a potom će, nakon provedbe postupka javne nabave, započeti njegova gradnja. Značajan projekt za Općinu Generalski Stol je i vodovod Bukovlje gdje je Općina pripremila dokumentaciju i pokrenula postupak o prijenosu vlasništva na Komunalno poduzeće Duga Resa, a s Hrvatskim vodama se razgovara o modelu financiranja, gdje bi Hrvatske vode financirale projekt s 80 posto, a Općina s 20 posto udjela. Radovi na gradnji bi mogli započeti već u idućoj godini.

  • Turistički potencijal

    Razgovaralo se još o mogućnostima izgradnje sportske dvorane pri osnovnoj školi, školske kuhinje, proširenju dječjeg vrtića, obzirom da općina bilježi porast novorođene djece i broja djece vrtićke i školske dobi, a istaknuti su i značajni turistički potencijali uz rijeke Mrežnicu i Dobru koji se namjeravaju ponuditi turistima i zainteresiranim investitorima.

    KAportal.hr

  • Odgovori