AKTUALNO / VIJESTI

SAČUVAJMO RIJEKE

Karlovački eko aktivisti zaustavili nove devastacije rijeka građenjem malih HE - neki projekti izbačeni iz prostornog plana, neki ipak ostaju!

Karlovački eko aktivisti zaustavili nove devastacije rijeka građenjem malih HE - neki projekti izbačeni iz prostornog plana, neki ipak ostaju!
Male HE niknut će na Korani

Od postojeće planiranih na Korani moći će se graditi mHE Foginovo (mala hidroelektrana na turbini slapa) i mHE Turanj (Odeta 1), kao i Odeta 2 na Mrežnici.

Zahvaljujući ekološkim aktivistima iz karlovačke udruge Eko Pan, iz Prostornog plana Karlovačke županije bit će izbačene hidroelektrane na Korani koje bi, kao što je već napravljeno u Lešću na Dobri, zauvijek promijenile ovu rijeku i napravile nepovratnu devastaciju okoliša.

- U najnovijim izmjenama iz prostornog plana predlaže se izbacivanje hidroelekrana na Korani (mHE Primišlje, mHE Lučica, mHE Barilović, mHE Furjan), Brodarci na Kupi ostaju kao dio sustava obrane od poplava uz isljučenje mogućnosti za hidroelektranu, izvijestili su iz Eko Pana. 

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

Od postojeće planiranih na Korani moći će se graditi mHE Foginovo (mala hidroelektrana na turbini slapa) i mHE Turanj (Odeta 1), kao i Odeta 2 na Mrežnici. mHE Globornica na Dobri ostaje uvjetno jer je vezana za idejno rješenje rada Lešća.

- Pozdravljamo izbacivanje što je i u skladu s očekivanjima. No ono što također otvara pitanja je sljedeća rečenica na 88 str. Prijedloga plana "- hidroelektrane graditi na lokacijama postojećih mlinica bez podizanja krune slapa odnosno gradnje brana " koja ostaje u prostornom planu i otvara mogućnost za gradnju novih hodroeletrana, bez određivanja točnih lokacija i broja. Tražimo da se ovakva potpuno neodređena norma izbaci iz prostornog plana. Pozivamo sve zainteresirane građane na uključivanje u javnu raspravu koja traje do 3. veljače 2021. Javno izlaganje održat će se prema rasporedu gdje se nalaze i strateška studija i prijedlog Plana. Šaljite svoje primjedbe i mišljenja, kažu u Eko Panu.

Aktivisti podsjećaju na sve akcije koje su u zadnjih sedam godina provodili s ciljem zaštite naših rijeka, a kojima su uspjeli zaustaviti štetne projekte. Naime, 2014.je uspješno vraćena rijeka Korana u mrežu Natura 2000, u 2015. je išla kampanja "Sačuvajmo Koranu zajedno", 2016. kampanja "Glas ZA Mrežnicu", a ostvarene su i pobjede na Visokom upravnom sudu u slučajevima mHE Brodarci i mHE Primišlje. Zaustavljena je relizacija mHE Barilović, aktivno se prati rad i dokumetiraju štetne posljedice realiziranih projekata (HE Lešće, mHE Ilovac, mHE Dabrova dolina).  

- Točno prije pet godina vodila se javna rasprava u okviru 4. izmjena prostornog plana Županije kada je namjera bila ucrtati pored postojećih još dodatne lokacije, a najveći broj na rijeci Korani. Od tada do danas jasno smo isticali da se karlovačke rijeke trebaju očuvati i zaštititi. Krajnji cilj u pogledu hidroelektrana je njihovo izbacivanje iz prostornog plana kao jedina garancija da ti projekti nikada neće biti realizirani, kažu u Panu, zadovoljni što će se konačno to i dogoditi. 

Izdvojeno


Reci što misliš!