AKTUALNO / VIJESTI

KORIST - ŠTETA

Za HE Lešće četiri moguća rješenja, rušenje nije među njima - dokument do kraja godine pred javnošću

Za HE Lešće četiri moguća rješenja, rušenje nije među njima - dokument do kraja godine pred javnošću

Tri su rješenja izdvojena kao najkvalitetnija

Četiri su moguća rješenja za HE Lešće, tri od njih najkvalitetnija, a njeno rušenje nije među njima.

Kazala je to županica Martina Furdek Hajdin, govoreći o nastojanjima da se umanje štetne posljedice HE Lešće. Izrađen je dokument, koji bi trebao postati i stručna podloga za ugradnju u Prostorni plan Karlovačke županije.

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

- Radi se o četiri varijante koje imaju svoje podvarijante. Jedna se odnosi na režim rada koji se može mijenjati, druga na zahvate u koritu ili obalama da se spriječi erozija tla i da se podižu pragovi na slapištima, a treća i četvrta varijanta se vežu na izgradnju novih građevina na rijeci Dobri ili nove građevine. Na sastanku u resornom ministarstvu razgovarali smo o predloženim rješenjima i tri su izdvojena kao najkvalitetnija. Uključit ćemo ih u stratešku procjenu utjecaja na okoliš koju radimo u okviru Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije, dok će u okviru ugovora koji je već potpisan i radi se, izrađivač Elektroprojekt morati raditi Studiju izvodljivosti, izjavila je.

Dokument će biti na javnoj raspravi do kraja godine.

Izdvojeno


Reci što misliš!