VIJESTI / KARLOVAC

STIGAO ODGOVOR

Uprava šuma u Karlovcu odgovorila Biraču o Kozjači: Šumarija nije koristila javni put koji spominjete najmanje 20 godina

Uprava šuma u Karlovcu odgovorila Biraču o Kozjači: Šumarija nije koristila javni put koji spominjete najmanje 20 godina

Kada lokalno stanovništvo zadovolji svoje potrebe za ogrjevom, šumarija će preostalu granjevinu ukloniti, a traktorsku vlaku sanirati, navodi se u odgovoru

Šumarija nije koristila javni put u dijelu koji spominje vijećnik Dimitrije Birač, niti ga koristi zadnjih 20 godina. Korištena je traktorska vlaka, koju koriste i stanovnici, a dijelovi stabala i grane ostavljene su im za ogrjev.

Dio je to odgovora Uprave šuma u Karlovcu, pristigao na priopćenje gradskog i županijskog vijećnika Dimitrija Birača o šumi Kozjača. Birač je, podsjetimo, njime pozvao Upravu šuma da sanira put u Kozjači "toliko oštećen, prepriječen granama, ostacima srušenih stabala da se njime ne može proći niti pješice". 

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

- Izvidom na terenu utvrdili smo da šumarija nije koristila javni put u dijelu koji spominjete, označen katastarskom česticom br. 1009/48, k.o. Gornje Stative, niti ga je koristila barem zadnjih 20 godina. Korištena je traktorska vlaka koja se koristi (sa lijeve strane puta) na čestici br. 631/1, k.o. Zagrad koja se nalazi u sklopu odsjeka 19a gospodarske jedinice Kozjača.

Put koji navodite je već godinama obrastao i na njemu se nalaze stabla graba, a lokalno stanovništvo već godinama za prolazak do svojih parcela koristi traktorsku vlaku u vlasništvu šumarije, što im nikada nije bilo uskraćivano. Ta traktorska vlaka je prohodna samo tijekom sušnog perioda.

Grane i ostaci stabala nalaze se na putu koji spominjete. Ta drvna masa je data lokalnom stanovništvu da napravi ogrijev za vlastite potrebe i uspostavi šumski red. Kada lokalno stanovništvo zadovolji svoje potrebe za ogrjevom, šumarija će preostalu granjevinu ukloniti, a traktorsku vlaku sanirati, navodi se u odgovoru Uprave šuma Karlovac koje potpisuju Mirna Sertić, Željko Šimunović i Marin Svetić.

Izdvojeno


Reci što misliš!