VIJESTI / KARLOVAC

HRVATSKI APSURDI?

Bivši direktor ugašene Razvojne agencije otvoreno o tome kako je "Karla" utopljena u čaši vode - Šegrt donosi podatke koji kompromitiraju i bivšeg župana

Bivši direktor ugašene Razvojne agencije otvoreno o tome kako je
Pixsell/KAportal

- Nakon postupka osnivanja nove javne ustanove osobno od župana Jelića dobivam kao član HDZ-a njegovu političku zabranu da se javim na natječaj za ravnatelja nove javne ustanove, tvrdi Šegrt.

Nakon što je Porezna uprava bivšu Razvojnu agenciju Karlovačke županije, tvrtku Karla d.o.o. stavila na takozvani "stup srama" poreznih dužnika utvrdivši porezni dug od 1,4 milijuna kuna na ime nikad plaćenog PDV-a, na upit KAportala očitovali su se iz Karlovačke županije.

Podsjetimo, naveli su da ne priznaju ovaj porezni dug te da se na Upravnom sudu u Rijeci vodi upravni spor po tom pitanju, a više o očitovanju Karlovačke županije možete pročitati ovdje

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

Još više detalja o cijelom slučaju KAportal je dobio od bivšeg direktora Karle d.o.o. Viktora Šegrta koji je sada u funkciji likvidatora tvrtke koju je nekad vodio. U podužoj opservaciji Šegrt je podsjetio na kronologiju cijele priče koja, što nas baš i nije začudilo, ima nevjerojatne političke konotacije, a kako stvari stoje, Šegrt kompromitira bivšeg župana Damira Jelića. 

- Kao direktor koji je osam godina uspješno s timom vodio „Karlu“ te sada kao likvidator tvrtke, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima kao likvidator dužan sam podastrijeti prave informacije o čemu se radi, kaže nam Šegrt.

Za prvu informaciju županijsku regionalnu razvojnu agenciju „Karlu“ d.o.o. sam 2010. godine preuzeo sa – 69.679,00 kn a ostavio sam na dan 31.10.2018. godine 2.244.721,85 kn na računu. Taj novac na računu koji sam ostavio je ostao od ušteda i povrata novaca po provedenim EU projektima bez rada na tržištu za što nismo niti bili osnovani.

Treba istaknuti kako su sve županije sukladno Zakonu o regionalnom razvoju morale osnovati i financirati svoje razvojne agencije. Sukladno tom Zakonu o regionalnom razvoju osnovana je i regionalna razvojna agencija „Karla“ d.o.o. kojoj sam osobno došao na čelu 2010. godine kada je ona već od prije bila osnovana.

Također, sukladno istom zakonu zadatak razvojnih agencija je bio posao od opće gospodarskog interesa te su razvojne agencije po direktnom naputku Ministarstva morale pomagati u apsorpciji europskog novca za jedinice lokalne samouprave po županijama. Valja naglasiti da je takva zakonska regulativa već tada dovodilo u sukob Zakon o regionalnom razvoju koji je to propisao i Zakon o trgovačkim društvima i Zakon o PDV-u koji to nije prepoznavao, no o tome nisu odlučivale županije.

Inače, najbolji primjer za Karlovčane što su radile razvojne agencije je primjer izgradnje „Aquatike“. Tako je 2012. godine stigla naredba Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU da svaka županija prijavi po tri projekta od regionalnog značaja.

Ja osobno šaljem tri projektne ideje - Slatkovodni akvarij – tada sam ga nazvao „KAquarium“, Veletržnicu slatkovodne ribe koja kasnije prelazi u „RibarKA“ i HOC Bjelolasicu. Odlukom istog ministarstva odabran je akvarij te se „Karli“ dodjeljuje 1.500.000,00 kn za izradu tehničke dokumentacije za grad Karlovac kako bi se izgradio akvarij. U tim ugovorima jasno stoji da razvojne agencije ne smiju naplaćivati te usluge jer one nisu privatne konzultantske tvrtke nego “produžena ruka Države i Ministarstava”. Konačno, na osnovu čega bi i mogle izdati fakture i naplatiti usluge kada ih županija i drugi gradovi nisu odabrali u postupku javne nabave nego je Država rekla da ih Županije osnuju i da rade na takav način. To znači da bi svaka izdana faktura plus PDV za provedbu EU projekta iz EU fondova dodijeljena od Ministarstava bila kazneno djelo preprodaje europskog novca. To bi bilo istog momenta podložno kaznenim postupcima i uključivanju Europskog ureda za borbu protiv prijevara, poznatijem po imenu OLAF.

Također, a s obzirom na zakonsku nedorečenost, razvojne agencije su tada mogle biti osnovane kao - upravni odjeli unutar županija – u RH je 1 bila osnovana tako, kao županijske tvrtke trgovačka društva od posebnog opće gospodarskog interesa bez rada na tržištu i pružanja usluga i isporučevina – u RH ih je 17 bilo osnovano tako i javne ustanove – u RH su 3 bile osnovane tako. 

Zbog toga je među njima „na terenu“ vladao potpuni kaos, od onoga kako i što moraju raditi dok je njihovo financiranje od strane županija, gradova i općina funkcioniralo po principu “prebacivanjem novca od na njihov račun” na osnovu Društvenog ugovora sukladno članku 24. Zakona o regionalnom razvoju, bez izdanih faktura koje bi inače bile fiktivne fakture i čisto kazneno djelo.

Zbog takve zakonske nedorečenosti stalno se govorilo o prebacivanju svih razvojnih agencija unisono u javne ustanove. Samo u 8 godina moga mandata tadašnji župan Ivan Vučić je odradio više razgovora s Poreznom upravom u Karlovcu i nismo nikada dobili odgovor što i kako raditi te je „Karla“ funkcionirala na istom principu kao i ostalih 17 razvojnih agencija u Hrvatskoj.

U većini županija zbog toga niti nisu provođeni porezni nadzori nad razvojnim agencijama koje su radile na taj način dok smo mi u „Karli“ d.o.o. imali:

1. Prvi porezni nadzoru između 2012. – 2015. godine koji je tada pokrenut pa obustavljen jer je rečeno iz MRRFEU i Ministarstva financija da će se razvojne agencije d.o.o. preoblikovati u Javne ustanove. Na kraju preoblikovanje nije moglo ići na planirani način zbog pravnih prepreka i rečeno je da nastavimo raditi dalje kao i do sada.

2. U međuvremenu smo po naputku probali napisati i poslati fakture na tada 22 grada i općine koji su bili osnivači razvojne agencije „Karla“ d.o.o. u Karlovačkoj županiji, i to dva puta, ali smo ih onda oba puta morali stornirati – ponovno nije nađeno rješenje!

3. Drugi porezni nadzor koji je trajao od 30.08.2016. do 28.02.2017. godine. Tada je kao i ovoga puta, jasno obrazloženo inspektoricama koji je posao razvojne agencije kao trgovačkog društva te obavljanja poslova od općeg gospodarskog interesa i provođenja Kohezijske politike EU i ne plaćanja PDV-a na redovno poslovanje što ne rade niti druge razvojne agencije u Hrvatskoj te da se ne radi nikakva gospodarska djelatnost na tržištu s obzirom da za to regionalni koordinatori nisu osnovani što je jasno vidljivo iz članka 25. Zakona o regionalnom razvoju. Taj nadzor je bio pokrenut zbog iste stvari kao i posljednji retroaktivni s obzirom da je ostalo 23.296,65 kn pretporeza koji se nije dirao niti potrošio (jer sam to osobno zabranio) s obzirom da se nije plaćao PDV na redovno poslovanje i vladala je kompletna zakonska zbrka i tumačenje zakona kako je tko htio. Na kraju poreznog nadzora dogovorena je porezna nagodba u iznosu od 26.855,59 kn koja je odmah i uplaćena. Prije tog nadzora poslovalo se po istom principu kao i nakon njega no u tom nadzoru nije rečeno da smo obavljali gospodarsku djelatnost što se u zadnjem nadzoru utvrđuje. 

4. U međuvremenu smo imali i Državnu reviziju dva puta te unutarnju financijsku reviziju dva puta. Unutarnja financijska revizija je bila ciljano predviđena od nas u razvojnoj agenciji te planirana i plaćena po projektu „KAŽU 5 EDUKA“ da bi nam dala smjer poslovanja s obzirom na zakonski kaos te da ne budemo u prekršaju.

Kao primjer valja navesti i da smo npr. iz projekta E-poslovanje dobili od Ministarstva gospodarstva informatičku opremu kako bi se opremila Razvojna agencija „Karla“ d.o.o. 

U tom opremanju je bila, i još uvijek postoji, opremljena i informatička prostorija koja bi služila svima da je koriste bez naknade s obzirom da je novac povučen po projektu. U tom periodu su tako opremljenu informatičku prostoriju koristili i djelatnici Porezne uprave iz Karlovca sa svojim kolegama također bez da im je izdan račun i PDV-a jer bi to bilo protuzakonito naplaćivati. 

I da sada da skratimo priču, do sredine 2017. godine. Tijekom 2017. godine došlo je do zakonskih izmjena gdje su sve razvojne agencije zbog neriješenih pitanja PDV-a i rada trebale svoje ljude, financije, pokretnine i nekretnine te reference projekata prebaciti na novo osnovane javne ustanove razvojne agencije. Za osnivanje tih novih javnih ustanova ponovno nije bio propisan jasan način te je svaka županija to radila na svoj način.

Iste te 2017. godine, nakon održanih lokalnih izbora, župan postaje Damir Jelić koji već tijekom 2018. godine radi preustroje te čak traži da razvojna agencije "Karla" d.o.o. radi i prihoduje pola na tržištu, a pola da se financira iz proračuna. Osobno to odbijam jer nije u skladu sa zakonom zbog toga što razvojne nisu osnovane da bi bile konzultantske tvrtke, te zato što bi na taj način lako mogli rušiti cijenu izrade projektnih prijedloga konzultantima na slobodnom tržištu s obzirom da bi dijelom bili financirani iz proračunskog novca poreznih obveznika. 

Po tom pitanju su već ranije pojedine razvojne agencije u Hrvatskoj imale probleme jer su „glumile“ poduzetnike i radile damping cijene konzultantskih usluga dok bi za svoje plaće i tako bile financirane iz proračuna. No, to pak pokazuje potpuno nepoznavanje rada regionalne samouprave i regionalnih koordinatora od strane tadašnjeg župana Jelića jer razvojne agencije nisu osnovane s tim ciljem. 

U tom periodu osobno, sukladno zakonskim izmjenama, "Karla" d.o.o. kreće u osnivanje nove javne ustanove i počinje prebacivanje gospodarske cjeline (financije, djelatnici, pokretnine i nekretnine) na novu javnu ustanovu. Nakon postupka osnivanja nove javne ustanove, osobno od župana Jelića dobivam kao član HDZ-a njegovu političku zabranu da se javim na natječaj za ravnatelja nove javne ustanove. Također po odluci istog "većinskog vlasnika" i župana Damira Jelića (sada bivšeg člana HDZ-a), "Karla" d.o.o. kreće u postupak likvidacije a mene se imenuje likvidatorom. Moja ideja je bila da „Karla“ d.o.o. ne bude ugašena već da postane Agencija za ruralni razvoj Karlovačke županije s obzirom na ruralni potencijal naše županije, no to za njega ne dolazi u obzir. U istom periodu sam tadašnjem županu Jeliću naveo da pričekamo kraj 2018. godine kako bi se uskladile sve potrebne stvari, jer je prijenos gospodarske cjeline složen proces, no on je od mene tražio da odem što prije.

Nastavno na to, i u trenutku završetka prijenosa gospodarske cjeline, kada je sve odrađeno sukladno zakonskim propisima, pokreće se iznenada retroaktivni porezni nadzor od strane Porezne uprave iz Karlovca zbog odbijenog i nikada iskorištenog pretporeza od strane "Karla" d.o.o. zbog nepotrošenih i neaktiviranih 215.658,63kn pretporeza (nema štetne radnje) iskazanih u Informacijskom sustavu porezne uprave na dan kada ih aktivira novo osnovana Javna ustanova regionalna razvojna agencija Karlovačke županije. Inače taj novac novac je ostao od odbijenog pretporeza na koji je trgovačko društvo imalo pravo ali ga nije koristilo jer sam osobno naredio i odmah ga ponudio da ga Država iskoristi za sebe ako je to zakonski moguće. Uz to smo plaćali maksimalan porez na dobit kada nam se dobit ostvarila uplatom od završenih projekata uglavnom na kraju kalendarskih godina.

- Ovo je sve lako dostupno u godišnjim financijskim izvještajima. O istome i važnosti ovog nadzora koji može rezultirati vrlo lošim ishodom o kompletnom povlačenju EU novca u Republici Hrvatskoj odmah obavještavam tadašnjeg župana Jelića no s obzirom da sam ja odgovorna osoba u pravnoj osobi te ne postoje nikakve fiktivne vertikale upravljanja koje je on spominjao u medijskim natpisima angažiram pravnu pomoć jer nisam činio ništa protivno zakonu i ugovorima potpisanim s Ministarstvima kao i ostalih 17 razvojnih agencija koje su radile na isti način.

I tada, u ovom drugom inspekcijskom nadzoru, je ponovno objašnjeno da smo kao razvojne agencije više od 8 godina pokušavale zajedno riješiti taj problem i da smo imali više od 10 sastanaka i nebrojeno poslanih dopisa prema Ministarstvu financija, Poreznoj upravi (u Zagrebu) te Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske Unije no taj problem nikada nije riješen. Rečeno nam je usmeno s te razine (nikada poslano pisanim putem) da radimo kao i do sada, da se oko toga neće raditi problem pri poreznom nadzoru, da radimo poslove od opće gospodarskog interesa a ne na tržištu te da se konačno zato ide u izmjenu zakona da bi sve razvojne agencije postale javne ustanove. Ovo može posvjedočiti tadašnji župan i predsjednik Skupštine „Karle“ d.o.o. te tadašnji većinski vlasnik „Karle“ d.o.o. u mandatu od osam godina gospodin Ivan Vučić.

Dio koji je najzanimljiviji je da tijekom tog retroaktivnog poreznog nadzora inspektorica utvrđuje neplaćanje PDV-a u iznosu 1.398.721,69 kuna umanjen za iznos neizvršenog povrata poreza na dodanu vrijednost u iznosu od 215.658,63 kuna.

Ono što je najveći apsurd je da u nalazu piše da smo mi kao razvojna agencija trebali izdavati račune i zaračunavati PDV za provedbu europskih projekata koje nam je dodijelila država kao agenciji osnovanoj od interesa države da provedemo za Županiju i gradove i općine osnivače! Normalnim rječnikom rečeno: Prema provedenom retroaktivnom poreznom nadzoru od „Karle“ d.o.o. se traži/tražilo "da preproda usluge koje se provode EU novcem za veću cijenu (da se ne bi narušavala tržišna utakmica) kontra ugovora s Ministarstvima putem fiktivnih faktura jer "Karla" d.o.o. nije bila izabrana putem javne nabave od strane osnivača JLR(S)-a kao konzultant a sve to s ciljem naplate PDV-a od EU novaca!“

Bilo bi to kazneno djelo podložno dodatnim istragama ARPA-e i OLAFA.

Dovoljno je samo izvaditi dio iz jednog ugovora provedbe EU projekta „KAŽU5EDUKA“ koji je provodila „Karla“ d.o.o. a sada preuzela JURRA:

Iz ugovora o tehničkoj pomoći za pripremu projekata iz KAŽU5EDUKA koji je bio dio nadzora i za koji se navodi da je trebalo izdavati račune a potpisan je s tadašnjim ministrom Tomislavom Tolulšićem, dipl. iur., a ugovori su bili identični u ovom dijelu sa svim oStalim Ministrima i Ministricama, u kojem nedvosmisleno stoji da se ne smiju izdavati računi jer se radi o provedbi Kohezijske politike Europske Unije: Članak 7. — Upravljanje projektnom imovinom Članak 8. — Ostali uvjeti

a) Korisnik će osigurati da djelatnici za čiju dodatnu edukaciju, studijska putovanja i s tim povezane ostale troškove specificirane kao prihvatljive u Prilogu I: Opis i proračun Projekta, se koriste bespovratna sredstva ovoga Ugovora, neće sudjelovati u pružanju savjetodavnih i sličnih usluga regionalnog koordinatora na slobodnom tržištu u razdoblju od 3 godine od dodjele bespovratnih sredstava, već će isključivo obavljati poslove koji spadaju u opseg poslova od općeg gospodarskog interesa;

e) Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU (UT) i PT2 zadržavaju pravo putem svojih službi ili angažiranjem neovisnog revizora provoditi redoviti nadzor nad poslovanjem regionalnih koordinatora - korisnika bespovratnih sredstava, u roku od 3 godine od dana stupanja na snagu ovoga Ugovora, kako bi se utvrdilo koriste li se bespovratna sredstva isključivo u funkciji obavljanja usluga od općeg gospodarskog interesa (a ne i za tržišne aktivnosti ako ih obavljaju regionalni koordinatori).

8.2 Savjetodavna podrška za pripremu i provedbu projekata koju Korisnik pruža u okviru aktivnosti iz Priloga I: Opis i proračun Projekta može se pružati isključivo javnopravnim tijelima, odnosno tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osoba s javnim ovlastima od interesa za društveni i gospodarski razvoj županije. Za savjetodavnu podršku za pripremu i provedbu projekata Korisnik ne smije se naplaćivati nikakvu vrstu naknade primateljima podrške, piše Šegrt.

Kako dalje navodi, uz sve gore navedeno nikako se ne smije izostaviti da je rad regionalnog koordinatora "Karla" d.o.o. kontroliran od Nadzornog odbora, Skupštine tvrtke, Županijske skupštine, Poreznog nadzora dvije godine ranije, Četiri Državne revizije poslovanja Karlovačke županije koja je kontrolirala na koji način se financiraju i vanjski proračunski korisnici, Državne revizije poslovanja „Karla“-e d.o.o., Unutarnje vanjske revizije plaćene po projektu KAŽU5EDUKA. I nije utvrđena niti jedna nepravilnost

Također po ovoj temi poslani su upiti u kabinet aktualne ministrice regionalnog razvoja Tramišak od kuda je došao jasan odgovor da se nije smjelo naplaćivati usluge koje su se provodile iz europskih fondova. Uz to kabinet ministrice Tramišak je zatražio i dodatno mišljenje te je 10.03.2021. godine stigao dopis od središnjeg ureda Porezne uprave Ministarstva financija gdje se navodi: Stoga se iznosi primljenih bespovratnih sredstava iz EU fondova za provedbu projekata ne uzimaju u obzir pri izračunu praga za upis u registar obveznika PDV-a, jer se ne smatraju naknadom za obavljenu isporuku. 

Također i bivši župan Ivan Vučić napisao je i poslao na Upravni sud izjavu u kojoj spominje da smo sve radili po zakonu bez jasnih smjernica Porezne uprave iz Karlovca s kojima je i on održao u to vrijeme više sastanaka.

Na istu temu sam se čuo i s bivšim direktorom razvojne agencije Osječko-baranjske županije danas generalnim konzulom Stjepanom Ribićem (zadnje 22.11.2021. godine) koji je imao isti problem prije nego je otišao spozicije direktora razvojne agencije u Milan te je probao izdati račune na način koji je tražila porezna uprava i bili su mu odbijeni. Također sam poslao dopis s problematikom i gospođi Ivani Maletić.

Dogodi li se ovdje da će Županija morati platiti porez jer je po tada nedorečenom Zakonu o regionalnom razvoju morala osnovati razvojnu agenciju te je financirati proračunskim  novcem kako bi agencija radila provedbu projekata za koju je ta ista Država dala novac toj agenciji preko svojih Ministarstava – Država će kazniti Državu za provedbu Europske kohezijske politike i apsorpcije novca iz EU fondova!

I uza sve to, trenutno u Hrvatskoj još uvijek radi veći broj razvojnih agencija osnovanih kao trgovačka društva koje njihove županije nisu ugasile. Također na isti način u Karlovačkoj županiji trenutno radi tvrtka koje se bavi vrlo važnom komunalnom temom i osnovana je od županije i jedinica lokalne samouprave. Zanimljivo je što su te činjenice napomenute tijekom nadzora „Karle“ d.o.o. – u likvidaciji no do sada su se iste činjenice preskočile i ignorirale.

O istome su do sada obaviješteni: 3 ministra/ministrice regionalnog razvoja zadnje (19.03.2021), zatim su održani sastanci u MRRFEU te je konačno obaviješten i kabinet Premijera (22.11.2021.) jer se radi o vrlo ozbiljno temi te činjenici da Država kažnjava Županijsku tvrtku koja je osnovana po nalogu Države te je radila po ugovorima potpisnim sa Državom (kao i ostalih 17 razvojnih agencija koje su poslovale na isti način) kako bi se apsorbirao EU novac za gradove i općine.

Apsurd?! Malo rečeno… ili sam ja bio toliko glup da nisam znao izdati račun za nešto što bi bilo protuzakonito? Spreman sam i sve dodatne dopise javno objaviti!

"Karla" d.o.o. – u likvidaciji, likvidator dr. sc. Viktor Šegrt

Izdvojeno


Reci što misliš!