VIJESTI / KARLOVAC

POPIS LIJEPIH ŽELJA ILI...

Mandićev plan do kraja mandata! Investicijski boom Karlovac pretvara u grad inovacija, zdravog života i najviših standarda zaštite okoliša

Mandićev plan do kraja mandata! Investicijski boom Karlovac pretvara u grad inovacija, zdravog života i najviših standarda zaštite okoliša

Kao što je i vidljivo, od ukupno 71 projekta, više od polovice njih se planira započeti u 2025. godini, u kojoj se održavaju lokalni izbori.

Kao što mu je to i obveza, Grad Karlovac, točnije gradonačelnik Damir Mandić, izradio je i donio provedbeni program za četverogodišnje mandatno razdoblje. Provedbeni program kratkoročni je strateški akt planiranja, a njegova obveza izrade novijeg je datuma i temelji se na odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske koji je usvojen 2017. godine. Županije, gradovi i općine prvi put ga izrađuju nakon lokalnih izbora održanih u svibnju 2021. godine.

Viziji razvoja Karlovca za mandatno razdoblje gradonačelnika glasi: "Karlovac je grad ugodan za življenje koji pruža brojne mogućnosti stanovnicima i poduzetnicima za rad i obrazovanje, njeguje bogatu kulturnu baštinu, promiče inovacije i zdravi način života, dosežući najviše standarde zaštite okoliša i kvalitete življenja".

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

- Grad Karlovac raspolaže brojnim razvojnim potencijalima koji pametnom intervencijom i poduzimanjem adekvatnih aktivnosti i mjera, a potpomognuti europskim sredstvima mogu biti realizirani i ostvareni tijekom mandatnog razdoblja. Razvojni izazovi i razvojne potrebe identificirane su podijeljene u četiri područja djelovanja: gospodarstvo, poljoprivreda i turizam; društvene djelatnosti; prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša; promet i komunalno gospodarstvo, navodi se u provedbenom programu.

Upravni odjeli Grada Karlovca, gradska trgovačka društva i ustanove, svatko iz svoje nadležnosti, sudjelovat će u povođenju pojedinih aktivnosti i mjera iz povedbenog programa.

Grad u planu proračuna za 2022. godinu ima planiranu rashodnu stranu na razini od 462 milijuna kuna dok projekcije rashoda za 2023. i 2024. godinu iznose 392 odnosno 476 milijuna kuna. Proračun za 2025. godinu, kako se navodi, konzervativno je projiciran na razini od 490 milijuna kuna što je rast od 3 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Pored vlastitih prihoda i transfera iz drugih proračuna Grad planira brojne mjere i projekte financirati iz europskih izvora, a posebno se oslanja na novu financijsku perspektivu 2021. - 2027.

U nastavku su navedeni neki od projekata koji se planiraju pokrenuti u idućim fiskalnim godinama, unutar mandatnog razdoblja, za koje će biti otvoreni novi programi i proračunske stavke.

Kao što je i vidljivo, od ukupno 71 projekta, više od polovice njih se planira započeti u 2025. godini, u kojoj se održavaju lokalni izbori. 

Projekti koji se planiraju pokrenuti 2023. godine:
1. Nogometni stadion na Turnju
2. Prometnica Poslovna zona Selce
3. Nogostup Zagrebačka
4. Odlagalište Ilovac, sanacija
5. DV Rečica

Projekti koji se planiraju pokrenuti 2024. godine:
1. Klizište Manjerovići
2. Klizište Sjeničak
3. Obilaznica Zvijezde, I. faza
4.Obilaznice Zvijezde, II. faza
5. Sanacija kanala Sajevac
6. Košarkaško igralište Šanac
7. Odvodnja Orlovačke ulice
8. Odlagalište Ilovac, sanacija
9. Oborinska odvodnja Nemčićeva
10. Oborinska odvodnja Ljubljanska
11. Vunsko polje
12. Uređenje Obale Vladimira Mažuranića
13. Odvodnja Šporerova
14. Javna rasvjeta Ladvenjak – Selišće

Projekti koji se planiraju pokrenuti 2025. godine:
1. Teniski centar
2. Izgradnja DV Luščić
3. Leptirarij
4. Dvorana Selce
5. Izgradnja Vatrogasnog centra
6. Izgradnja garaže JVP
7. Izgradnja bazena
8. Izgradnja OŠ Luščić
9. Rekonstrukcija ŠSD Mladost
10. Parkiralište kod izvorišta G. Mekušje
11. Rekonstrukcija DC3
12. Uređenje okoliša Tuškanova – parkiralište
13. Uređenje Kupske ulice
14. Izgradnja DV Rečica
15. Hrvatski dom
16. Trg bana Josipa Jelačića
17. Majderova ulica i Koransko šetalište
18. Energetska obnova male zgrade Gradske uprave
19. Rekonstrukcija Kurelčeve ulice
20. Energetska obnova JVP
21. Most Rakovac
22. Šetnica Žorovica
23. ŠSD Mostanje
24. Vrbanićev perivoj
25.Odvodnja brdskih voda Strmac, dio II. etape
26. Donja Švarča – rekonstrukcija ulice
27. Parkiralište kralja Zvonimira
28. Nogostup Logorište
29. Rekonstrukcija Turanj – Sajevac, nogostup
30. Rekonstrukcija Hrnetić – Novaki, nogostup
31. Rekonstrukcija prometnice Kamensko, nogostup
32. Garaža Modrušanov park
33. Prometnica Zagrad Gaj
34. Nogostup Žumberačka
35. Klizište Furači
36. Groblje Velika Švarča, parkiralište
37. Klizište Suci
38. Groblje Jamadol, polje 17
39. Autobusna ugibališta Mala Švarča
40. Dječje igralište Hrnetić, II. faza
41. Park Grabrik
42. Klizište Zadobarje

Izdvojeno


Reci što misliš!