DUGA RESA

ViK ispravio greške i dobio zeleno svjetlo za Aglomeraciju Karlovac - Duga Resa - Radovi vrijedni oko 410 milijuna kuna kreću nagodinu

ViK ispravio greške i dobio zeleno svjetlo za Aglomeraciju Karlovac
- Duga Resa - Radovi vrijedni oko 410 milijuna kuna kreću nagodinu

No, prijava, predana u siječnju, u travnju je odbijena s primjedbama Jaspersa na vrste cjevnog materijala za vodoopskrbu i odvodnju, jediničnu cijenu radova po dužnom metru, financijski udio EU sredstava u ukupnom projektu, te ukupnu dužinu rekonstrukcije vodoopskrbne mreže na području Karlovca.

Ovo potonje jest smanjeno, ali se od gradnje nije odustalo; dio koji je izdvojen, sufinancirat će Hrvatske vode. EU, naime, sufinancira ono što smatra financijski isplativim, ne i rekonstrukciju dijela vodovodne mreže u kojem nema gubitaka koliko u ostalom.

- Kroz projekt će biti obnovljeno 56 kilometara vodoopskrbne mreže, od čega su 34 kilometra ili 39 milijuna kuna, prihvatljiva za sufinanciranje, a 22 kilometra, odnosno, 26 milijuna kuna, neprihvatljivo i sufinancirat će se sredstvima Hrvatskih voda. Ali, sve će biti izvedeno kroz jedinstven ugovor o radovima i u okviru ovog projekta, pojasnila je Davorka Stepinac, dodavši da je rekonstrukcija vodoopskrbne mreže usklađena s koncepcijskim rješenjem gubitaka u mreži.

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

Radovi bi, ovisno o tome koliko će trajati odabir izvođača, trebali krenuti iduće godine, a završeni moraju biti do kraja 2023. Nositelj projekta je ViK, partneri Županija, gradovi Karlovac i Duga Resa, Općina Barilović i Komunalno Duga Resa.

KAportal.hr


Reci što misliš!