KA RETROVIZOR

KARETROVIZOR

Mladi tako nešto danas ne mogu ni pojmiti, no prije ravno 50 godina Karlovčane je mučila Pošta koja je - ukinula noćne usluge!

Mladi tako nešto danas ne mogu ni pojmiti, no prije ravno 50 godina Karlovčane je mučila Pošta koja je - ukinula noćne usluge!

Još prije dvadesetak godina mnoge su mučili i "dvojnici" zbog kojih se nije moglo uspostaviti poziv ako oni upravo telefoniraju.

Je li 50 godina puno ili malo? Ovisi o perspektivi, no kada govorimo o telefonima, za većinu mlađih generacija činit će se ovih pola stoljeća kao - prapovijest. Pojave se povremeno na portalima ankete po kojima ispada da današnji mladi ne mogu niti raspoznati što je to telefonska govornica ili stariji telefon s brojčanicima, a o tome kako se nekad odvijao telefonski promet i što je sve bilo potrebno za uspostavu telefonskog razgovora da ne govorimo. 

I ne samo prije pola stoljeća, još prije dvadesetak godina mnogi su imali famozne "dvojnike" zbog kojih nisu mogli na telefon ukoliko su oni u tom trenutku obavljali razgovor.

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

A, prije ravno 50 godina Pošta je jednostavno odlučila ukinuti sve svoje noćne usluge. 

"Telefon", Karlovački tjednik, 5. travnja 1973.

Ne treba biti posebno mudar da bi se zaključilo da je karlovačka pošta na račun džepova pretplatnika ukinula noćne službe: najavu međugradskih razgovora, točno vrijeme, predaju telegrama i informacije. Naime, nakon ukidanja noćnog dežurstva za sve ove usluge Karlovčani moraju direktno nazivati zagrebačku poštu. Posebno su oštećeni telefonski pretplatnici iz okolnih mjesta, koji su informacije tražili od Karlovca, jer osim što imaju veće troškove vrlo teško dobivaju vezu sa Zagrebom.

U Pošti kažu da su noćnu službu (od 22 do 6 sati) morali ukinuti zbog "male frekvencije" ili malih potreba korisnika, a osobito zbog smanjenja troškova u cilju stabilizacije radne organizacije. 

Recimo da je točno da noćnih razgovora nema mnogo, a pogotovo da se moraju smanjiti troškovi svugdje gdje je to moguće. Međutim, čini nam se da nije dopustivo oštećivati korisnike usluge, potkradati ih i uskraćivati ono na što imaju pravo. A na usluge o kojima govorimo imaju pravo, jer za to odvajaju sredstva. 

Možda bi o ovom postupku karlovačke Pošte trebali progovoriti i inspektori, tržišni i financijski, a možda i Skupština općine zbog općeg interesa građana! O tome bi posebno trebala povesti brigu sama radna organizacija Pošte i preispitati svoju odluku. Tim prije što se na osnovu takvog postupka može suditi da "poštari", kad im nije odobreno povišenje telefonske pretplate, direktno oštećuju potrošača uskraćivanjem kompletne usluge.

(foto: kafotka.net)

Izdvojeno


Reci što misliš!