KOLUMNE / 7 DANA NA 4 RIJEKE

7 DANA NA 4 RIJEKE: Učenik, profesor, učitelj i pedagog, animator, fotoamater, novinar ...

7 DANA NA 4 RIJEKE: Učenik, profesor, učitelj i pedagog, animator,
fotoamater, novinar ...

Ovo je tek kratka priču o čovjeku koji je tehničkoj kulturi posvetio čitav svoj život. Zasigurno nije klasična sportska priča, iako se u pojedinim ograncima (nazovimo ih tako) tehničke kulture članovi klubova sportski nadmeću. No, svakako je to priča koju vrijedi zabilježiti i u redovima ove tjedne kolumne.

Ovogodišnji dobitnik Plakete Grada Karlovca za 2019. godinu je i prof. Miljenko Ožura, dugogodišnji član i dopredsjednik te član Izvršnog odbora Zajednice tehničke kulture Karlovca i Karlovačke županije, čovjek koji je više od 50 godina svoga života posvetio tehničkoj kulturi. Predlagač je bilo Društvo pedagoga tehničke kulture Karlovačke županije, a prijedlog su podržali još i Zoran Kušan, glavni urednik časopisa ABC tehnike te Zajednica tehničke kulture Karlovca i Karlovačke županije. „Svojim dugogodišnjim radom kao pedagog, animator tehničke kulture i voditelj raznih aktivnosti Hrvatske zajednice tehničke kulture i klubova mladih tehničara, dugogodišnji voditelj Stručnog aktiva učitelja tehničke kulture Karlovca i županije umnogome je pomogao da se vrijednosti tehnike i tehničke kulture sprovode u svakodnevnom životu, u školi i slobodnom vremenu naših učenika i mladeži u našem Gradu ...“, piše između ostaloga u obrazloženju prijedloga.

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

ODUVIJEK ZALUĐEN TEHNIKOM

Kao Dubovčak susjeda Miljenka Ožuru s Borlina poznajem cijeli svoj život i znam da je oduvijek bio zaluđen tehnikom. Ne treba sumnjati da sve svoje znanje, vrijeme i trud nije uložio u svoj životni poziv. Nisam zbog toga subjektivan, dapače, potpuno sam siguran da ovogodišnje javno priznanje Grada Karlovca koje mu je dodijeljeno povodom 440. rođendana Karlovca dolazi u prave ruke. Priznanje je to i za karlovačku Zajednicu.

Mnogi koji su radili s prof. Ožurom mogli su se uvjeriti da je kao učitelj i pedagog, a kasnije i učitelj savjetnik, svojim radom na osnovnim školama Banija i Dubovac pokrenuo niz radova za boljitak i nenametljivo prihvaćanje rada i tehničkih aktivnosti djece kroz klub mladih tehničara, natjecanja, smotre te izložbe inovacija u Hrvatskoj i šire. Kao dugogodišnji novinar-suradnik časopisa ABC tehnike svojim je prilozima naglašavao stalan rad s djecom i pri odabiru budućih tehničkih zanimanja. Tako da su uz natjecanja i uz prikladne tekstove i radove djeca Karlovca bila često isticana kao primjer dobrog rada i suradnje škola, Hrvatske zajednice tehničke kulture i njenih udruga. Posebno je za istaći uspješne nastupe njegovih učenika na smotrama inovacija u Karlovcu, Zagrebu, Biogradu na moru i drugim hrvatskim gradovima.

Klub mladih tehničara OŠ Dubovac jedan je od prvih klubova na području Karlovca koji je osnovan na samom početku organiziranja predmeta tehničke kulture još 1963. godine.

- Moj prvi učitelj i voditelj bio je g. Rudolf Brozović. Sjećam se da su organizirane bile elektrostrojarska sekcija, modelari i maketari, fotoamateri te prometne aktivnosti. Uz vodstvo ondašnjeg učitelja fizike g. Josipa Vukovića povremeno su radili i radioamateri. Postavljane su zapažene i za danas uzorne školske izložbe radova. Naši mladi tehničari nastupali su na ondašnjim gradskim, kotarskim i saveznim manifestacijama – prisjeća se Miljenko Ožura svojih đačkih dana u staroj OŠ „Janko Mendiković“ podno Starog grada Dubovca i župne crkve Majke Božje Snježne.

NEKADAŠNJI ĐAK PA PROFESOR NA ISTOJ ŠKOLI

Međutim, izrazit rad i aktivnost kluba zapažena je preseljenjem 1979. godine u današnju školsku zgradu u Primorskoj ulici. Od siječnja 2004. godine u OŠ Dubovac na mjestu učitelja i voditelja Kluba mladih tehničara zapošljava se profesor tehničke kulture Miljenko Ožura, nekadašnji đak i mladi tehničar dubovačke škole. Ubrzo se okupljaju suradnici za pojedine aktivnosti… Nastupa se na natjecanjima, smotrama i izložbama. Klub djeluje uz povremenu materijalnu potporu Hrvatske zajednice tehničke kulture Karlovac i Grada Karlovca. Zahvaljujući prof. Ožuri na Dubovcu je bilo sjedište Stručnog vijeća učitelja tehničke kulture Karlovačke županije. Škola je bila uključena i u IPA (Instrument for Preaccession Assistence) pomoć u tranziciji i jačanju institucija. Program Europske zajednice za popularizaciju i širenje tehničkih saznanja.

- Rad kluba nastavlja se uglavnom iz područja prometa, fotografije i povremeno elektronike… Sve to uz vrle i marljive učitelje te zahvaljujući novoj školskoj zgradi i radionici opremljenoj po svim standardima. Škola je bila domaćin dijelu natjecanja i Republičkoj smotri 1979. godine – kaže Ožura i dodaje:

- Učitelji su imali dugogodišnju stalnu podršku od nekadašnjeg ravnatelja Ilije Kordića te sadašnje ravnateljice Irmeline Sablić. Praćen je razvoj tehnike te se stalno pomalo obnavljao i nabavljao suvremeniji alat i uređaji. Radionica je i danas skromno opremljena, ali ipak služi za primjer drugim ravnateljima. Povremeno se izvode i ogledna predavanja te vođenje pripravnika. Izvodi se i pokusna nastava tehničke kulture – ističe Ožura.

Učitelji i učenici škole sa Dubovca bili su nositelji razvoja informatičkih sadržaja i početaka uvođenja programa u redovitu nastavu. Svojim su radovima bili suradnici u časopisu ABC tehnike. Za uspješan rad dodijeljena im je Povelja Hrvatske zajednice tehničke kulture, Priznanje Hrvatske zajednice tehničke kulture Karlovačke županije i Državna nagrada „Faust Vrančić“ kao jedinoj osnovnoj školi u Hrvatskoj. Ožurin doprinos u tome je nemjerljiv.

PRIZNANJE JE TO I ZA ZAJEDNICU

Zajednica tehničke kulture grada, krovna je organizacija u Karlovcu, prošle godine je obilježila 70 godina svog rada. Evocirana je važnost i kvaliteta članova i udruga. Veliki jubilej je dostojno obilježen. U 2018. godini članstvo je povećano, tako da sada ima 18 udruga članica sa više od 5.800 članova među kojima su vrlo aktivni natjecatelji iz Aerokluba (AK Karlovac), Aero-modelarski klub (AMK Karlovac), Klub za podvodne aktivnosti (KPA Karlovac), Roniteljski klub Zrinski (RK Zrinski), Speleološko društvo (SD Karlovac), Sportski moto klub (SMK Karlovac) i drugi. Nagradu Grada Karlovca dobio je Albert Gajšak, mlad inovator i dugogodišnji član Zajednice koji je, kao elektroničar ili kao robotičar, postigao zapažene rezultate, te je sada mlad poduzetnik sa vlastitim proizvodima.

Izdvojeno


Reci što misliš!