KOLUMNE / 7 DANA NA 4 RIJEKE

7 DANA NA 4 RIJEKE: KŠZ-ov Pravilnik o priznanjima i nagradama nije „sveto pismo“ da ga se ne bi moglo mijenjati

7 DANA NA 4 RIJEKE: KŠZ-ov Pravilnik o priznanjima i nagradama nije
„sveto pismo“ da ga se ne bi moglo mijenjati

Karlovačka športska zajednica (KŠZ) održala je prije dva tjedna redovnu sjednicu Skupštine na kojoj je usvojen novi Pravilnik o priznanjima i nagradama kojim se utvrđuju kriteriji i način kojim KŠZ dodjeljuje godišnje nagrade i priznanja sportašima, sportskim djelatnicima i sportskim udrugama svojim članicama. Kandidate i dalje predlažu članice KŠZ na nominaciji dobivenoj od Upravnog odbora. Dobitnici nagrada biraju se u kategorijama: dugogodišnji rad u sportu, najuspješnija sportašica, najuspješniji sportaš, najuspješnija ženska ekipa, najuspješnija muška momčad, najuspješniji trener, najuspješnija mlada sportašica, najuspješniji mladi sportaš, sportske nada, najuspješniji sportaš/sportašica veteran, sportski djelatnik za godišnje priznanje, najuspješniji sportaš/sportašica osoba s invaliditetom, osoba (pravna ili fizička) nagradu za fair play, udruge priznanja za obljetnice i posebno priznanje KŠZ. Nekih osobitih izmjena nema, eventualno veće discipliniranje članica prilikom predlaganja kandidata. Sve u svemu – „trla baba lan…“.

Umjesto bilo kakvog komentara u prilogu objavljujemo Pravilnik u pisanom obliku s obzirom da je na web stranici KŠZ www.ksz.hr  još je uvijek stari Pravilnik usvojen na sjednici Skupštine KŠZ održane 29.01.2015. http://www.ksz.hr/index.php/dokumenti/2014-10-28-18-24-53/pravilnik-o-nagradivanju

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

Moram naglasiti da je Sekcija HZSN Karlovac u više navrata do sada prigovarala na objektivnost s obzirom da su glasači (članovi Skupštine, Nadzornog i Upravnog odbora KŠZ) uglavnom „drukali“ za svoje kandidate. Nakon više desetljeća kako sudjelujem u izboru najboljih sportaša Karlovca i Karlovačke županije mišljenja sam da bi glasovanje bilo objektivnije kad bi Upravni odbor, sukladno Pravilniku, samostalno donosio odluku a ankete bi trebalo prepustiti sportskim redakcijama koje bi na taj način povećale čitanost svog medija… i slično.

Zaključno, Pravilnik usvojen ali nije „sveto pismo“ da ga se ne bi moglo mijenjati, Izvršni odbor Sekcije HZSN Karlovac namjeravao je organizirati tribinu na tu temu a zaključke dostaviti Upravnom odboru KŠZ. Kako je Upravni odbor preduhitrio tu namjeru sportskih novinara Karlovca, prijedlog prenosim u cijelosti.

PRIJEDLOG SEKCIJE HZSN KARLOVAC

1. Uvesti kategoriju NAJBOLJI KLUB Promjenom Pravilnika, u kojem se sada za najbolju mušku ili žensku ekipu ne mogu nominirati klubovi koji nemaju ekipnog natjecanja, onemogućilo se da neki vrlo uspješni klubovi dobiju nagradu. Naime, ubuduće možemo imati potencijalnu situaciju da imamo vrlo uspješan klub, koji je ostvario veliki broj sjajnih rezultata, ali u pojedinačnoj konkurenciji, pa takav klub kao cjelina neće moći biti nagrađen. Praktički će samo moći nominirati jednog svog sportaša u kategoriju najboljeg sportaša/sportašice, a može imati 10 vrlo uspješnih sportaša u pojedinačnoj konkurenciji.

2. Promijeniti sustav GLASOVANJA za kategorije za koje se glasuje Imamo situaciju da KŠZ ima, prema popisu s njihove web stranice, 115 klubova članica, a o najboljim sportašima i ekipama odlučuju glasovi članova Skupštine, Upravnog i Nadzornog odbora + 5 sportskih novinara = ukupno 40-tak osoba. Daleko transparentniji i kvalitetniji bio bi sustav 'Jedna članica – jedan glas', u kojem bi svaki klub član KŠZ-a mogao glasovati za najbolje u spomenute 4 kategorije, s naglaskom da nitko ne može dati glas za ekipu i sportaša iz svog kluba. Povećanjem broja glasova smanjuje se mogućnost utjecaja na glasače jer 'lobisti' imaju puno teži posao, odnosno morali bi 'lobirati' kod puno većeg broja glasača da bi utjecali na rezultat izbora. To samo po sebi izbor čini pravednijim. Ne vidimo razloga zašto svaka članica KŠZ-a ne bi bila u istoj poziciji kod izbora - ovako sada imamo situaciju da mnogi klubovi koji su članovi KŠZ-a uopće nemaju pravo glasa u izboru.

3. Promijeniti sustav NOMINIRANJA s gradske na županijsku razinu Sada imamo situaciju da u Karlovcu proglasimo najboljeg sportaša/sportašicu i mušku/žensku ekipu, a onda se na županijskom izboru pojavi više kandidata iz Karlovca - dakle, i oni koji nisu pobijedili na gradskom izboru. Smatramo da je to nelogično - ako nisi pobijedio na gradskoj razini, zašto sudjeluješ u izboru na razini županije? Mišljenja smo da bi se u županijskom izboru trebali naći samo pobjednici gradske razine - dakle, najbolji sportaš, najbolja sportašica, najbolja ženska i najbolja muška momčad. I tako bi trebao svaki od 5 gradova u županiji dati samo pobjednike gradskih natjecanja za županijsku razinu, a ne da Karlovac, primjerice, u izboru za najbolju sportašicu županije ima 3 sportašice - a najbolja sportašica grada je samo jedna... Na taj način bi se spriječile možebitne 'neugodne' situacije da na karlovačkoj razini pobijedi jedan sportaš ili ekipa, a onda na županijskom bolji bude sportaš ili ekipa koja je u Karlovcu bila drugoplasirana ili trećeplasirana.

KŠZ-ov NOVI PRAVILNIK O PRIZNANJIMA I NAGRADAMA

Temeljem članka 59. Statuta Karlovačke športske zajednice, Upravni odbor Karlovačke športske zajednice na svojoj 09. Sjednici održanoj dana 07.03.2017. godine donio je PRAVILNIK O PRIZNANJIMA I NAGRADAMA

I TEMELJNE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji i način kojim Karlovačka športska zajednica (u daljnjem tekstu: KŠZ) dodjeljuje godišnje nagrade i priznanja sportašima, sportskim djelatnicima i sportskim udrugama članicama KŠZ-a. Članak 2. Priznanja i nagrade iz ovog Pravilnika dodjeljuju se svake godine na početku kalendarske godine u siječnju mjesecu za rezultate i dostignuća postignute u protekloj godini. Dan dodjele priznanja i nagrada određuje Upravni odbor KŠZ te se isti proglašava „Danom karlovačkog sporta“. Dobitnici nagrada biraju se u kategorijama: 1. dugogodišnji rad u sportu 2. najuspješnija sportašica 3. najuspješniji sportaš 4. najuspješnija ženska ekipa 5. najuspješnija muška ekipa 6. najuspješniji trener 7. najuspješnija mlada sportašica 8. najuspješniji mladi sportaš 9. sportske nada 10. najuspješniji sportaš/sportašica veteran 11. sportski djelatnik za godišnje priznanje 12. najuspješniji sportaš/sportašica osoba s invaliditetom 13. osoba (pravna ili fizička) nagradu za fair play 14. udruge priznanja za obljetnice 15. posebno priznanje Kandidate predlažu članice KŠZ na obrascu dobivenog od Upravnog odbora. Predlagači se kod predlaganja nagrada i priznanja u članku 3. vode rezultatima u višegodišnjem radu u području sporta, kao i za trajan doprinos u promicanju sporta i ugleda grada Karlovca. Predlagači se kod predlaganja nagrada i priznanja u člancima 4. i 6. vode postignutim rezultatima na službenim sportskim natjecanjima, a u skladu sa kriterijima iz pojedinih sportova ( matičnih saveza), kojima se određuje minimalan broj sportaša, sportašica ili ekipa u konkurenciji, a u skladu sa kategorizacijom HOO. Predlagači su DUŽNI uz nominaciju predloženih sportaša, sportašica i ekipa, prikupiti dokumentaciju o postignutim rezultatima ( bilten sa natjecanja, ždrijebne liste…. ), nazivu natjecanja, broju natjecatelja i ekipa u konkurenciji te isto dostaviti na vrijeme i u rokovima, koje odredi KŠZ u svom raspisu.

II PRIZNANJA I NAGRADE Članak 3. 1. Nagrada za dugogodišnji rad (nagrada za životno djelo) dodjeljuje se pojedincu za trajan doprinos u promicanju sporta i ugledu grada Karlovca. Uvjeti: - Da predloženi djeluje aktivno najmanje 30 godina u sportskim organizacijama, te da je navršio 60 godina života, - Da je postigao značajna ostvarenja u sportu na području znanstvenog, stručnog i /ili pedagoškog rad, - Da je postigao značajne rezultate kao aktivni sportaš ili aktivno utjecao na razvoj sporta. Dodjeljuje se jedna nagrada, a izuzetno, odlukom Upravnog odbora se može dodijeliti dvije nagrade ili niti jedna ukoliko nema nominiranih ili ne zadovoljavaju kriterije. Nagrada se može dodijeliti pojedincu samo jednom. 2. Nagrada za sportskog djelatnika U izboru sportskih djelatnika za godišnje priznanje prednost će imati pojedinci sa minimalno desetogodišnjim stažom u jednom ili više klubova, članova KŠZ-a, sa jednom ili više funkcija, koja svojim kontinuiranim i nesebičnim angažmanom i aktivnošću bitno doprinosi kvalitetnom funkcioniranju kluba u svim njegovim segmentima. Za sportskog djelatnika neće se predlagati pojedinci iz stručno pedagoškog i natjecateljskog segmenta kluba. Dodjeljuju se do tri nagrada. 3. Posebno priznanje KŠZ dodjeljuje se pojedincima, klubovima i drugim pravnim i fizičkim osobama za doprinos u promicanju sporta. 4. Priznanje povodom obljetnica članicama KŠZ daje se udrugama za 10, 20, 30, ...,godina neprekinutog djelovanja. Odluku o dobitnicima donosi Upravni odbor na svojoj sjednici. Članak 4. Priznanje i nagrade što ih dodjeljuje KŠZ za dostignuća u tijeku godine, a rezultat su ankete: 1. Nagrada najuspješnijoj sportašici grada Karlovca 2. Nagrada najuspješnijem sportašu grada Karlovca 3. Nagrada najuspješnijoj ženskoj ekipi grada Karlovca 4. Nagrada najuspješnijoj muškoj ekipi grada Karlovca Članak 5. O prijedlogu kandidata za dodjelu nagrada i priznanja odlučuje Povjerenstvo za dodjelu nagrada i priznanja KŠZ (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), na temelju dostavljenih prijedloga članica KŠZ. Povjerenstvo ima pet članova. Predsjednika i članove Povjerenstva imenuje Upravni odbor KŠZ na prijedlog predsjednika KŠZ. Pri predlaganju vodi se računa o vrijednosti rezultata postignutim na službenim domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima u seniorskoj konkurenciji tokom godine. Povjerenstvo izdvaja i predlaže Upravnom odboru 5 najboljih kandidata u svakoj kategoriji iz članka 4. Upravni odbor KŠZ razmatra prijedlog Povjerenstva na svojoj sjednici i konačni prijedlog upućuje na glasovanje članovima Skupštine i Nadzornog odbora KŠZ te sportskim novinarima. Izbor najviše do pet (5) novinara koji će glasovati potvrđuje Upravni odbor KŠZ na prijedlog Sekcije HZSN Karlovac. Rezultati ankete su konačni. U slučaju izjednačenog rezultata ankete, Upravni odbor na osnovu dodatnog vrednovanja rezultata donosi konačnu odluku o izboru. Predloženi, a neizabrani sportašice i sportaši dobivaju priznanje Uspješna sportašica/sportaš. Članak 6. Priznanja i nagrade što ih dodjeljuje KŠZ za dostignuća u tijeku godine, a rezultat su analize rezultata na Povjerenstvu su: 1. Nagrada najuspješnijem sportašu / sportašici veteranu 2. Nagrada najuspješnijem sportašu / sportašici osoba s invaliditetom 3. Nagrada najuspješnijoj mladoj sportašici 4. Nagrada najuspješnijem mladom sportašu 5. Nagrada najuspješnijem treneru 6. Nagrada sportskim nadama 7. Nagrada za fair play Uspješnost sportaša za nagrade od 1 do 4 prema ovom pravilniku utvrđuje se temeljem postignutih plasmana na službenim domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima. Nagrada u kategoriji mladih sportašica/sportaša dodjeljuje se sportašicama/sportašima u juniorskoj i kadetskoj konkurenciji sa ostvarenim rezultatima koji sa 31. prosincem godine u kojoj se kandidiraju navrše najviše 18 godina, a dodjeljuje se maksimalno 5 nagrada po kategoriji. Kod nominacija upisati godište sportaša. Predloženi, a neizabrani mladi sportaši/sportašice dobivaju priznanje Uspješna mladi sportaš/sportašica, 4 po kategoriji. Kubovi mogu nominirati sportašice i sportaše neovisno dali se natječu u pojedinačnom ili ekipnom sportu. Uspješnost trenera utvrđuje se temeljem njegovog doprinosa u ostvarenju postignutih plasmana na natjecanjima sportaša, ekipa, momčadi ili nacionalnih selekcija, koje ta osoba trenira. Nagrada u kategoriji sportskih nada dodjeljuje se sportašima koji sa 31. prosincem godine u kojoj se kandidiraju navrše najviše 15 godina života, a dodjeljuje se maksimalno 15 nagrada. Kod nominacija upisati godište sportaša. Kubovi mogu nominirati sportašice i sportaše neovisno dali se natječu u pojedinačnom ili ekipnom sportu. Nagrada za fair play dodjeljuje se osobi ili sportskoj udruzi, koja je svojim nastupom, ponašanjem ili na drugi način u tijeku natjecanja ili u svezi s natjecanjem iskazala izrazito fair i sportsko ponašanje. Članak 7. Upravni odbor na svojoj sjednici utvrđuje na osnovi prijedloga povjerenstva najuspješniju mladu sportašicu, najuspješnijeg mladog sportaša, najuspješnijeg trenera/trenericu. Predloženi, a neizabrani u kategorijama 3, 4 i 5 dobivaju priznanje Uspješna mlada sportašica, Uspješni mladi sportaš i Uspješni trener. Članak 8. Nagrade se dodjeljuju u obliku plakete , pehara, medalje i slično te u novcu za nagradu za životno djelo, najboljoj sportašici i najboljem sportašu. Upravni odbor na svojoj sjednici utvrđuje visinu novčane nagrade za životno djelo, najboljoj sportašici i najboljem sportašu.

III. KRITERIJI I PROPOZICIJE Članak 9. Pod službenim domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima i na njima postignutog poretka na kraju natjecateljske godine ili sezone, u ovom Pravilniku podrazumijevaju se, redoslijedom njihova vrijednosnog značenja: 1. Međunarodna natjecanja 1.1. Olimpijske igre 1.2. Svjetska prvenstva, svjetski kupovi (ukupni plasman/finale), postignuti poredak na godišnjoj rang listi na kraju natjecateljske godine ili sezone i rekordi 1.3. Europska prvenstva, europski kupovi (ukupni plasman/finale), postignuti poredak na godišnjoj rang listi na kraju natjecateljske godine ili sezone, rekordi 1.4. Mediteranske igre 1.5 Međunarodni A turniri po propozicijama HOO-a za koje se može dobiti kategorizacija HOO-a Priznaje se samo postignuti poredak na godišnjoj rang listi na kraju natjecateljske godine ili sezone međunarodnog sportskog saveza. 2. Domaća natjecanja Priznaje se samo postignuti poredak na službenim natjecanjima na kraju natjecateljske godine ili sezone (prvenstvo RH, kup RH i slično). Izbor najuspješnijih sportaša može biti samo po osnovi: * natjecateljskog plasmana, * postignutog poretka na kraju natjecateljske godine ili sezone, * postignutog rekorda. Klubovi su dužni dostaviti kriterije HOO za natjecanja po koja je moguće ostvariti kategorizaciju od I – VI kategorije u matičnom sportu. Članak 10. Najuspješnijim karlovačkim sportašem može se proglasiti: 1. pojedinac – sportaš i sportašica Koji tijekom kalendarske godine u individualnom sportu postigne najvrjedniji pojedinačni plasman u odnosu na sve ostale pojedince iz svog i drugih sportova u seniorskoj konkurenciji. Pojedinac iz sastava sportske ekipe samo pod uvjetom da je u sastavu ekipe kao aktivan igrač odnosno natjecatelj, koji je ostvario značajan sportski rezultat. U slučaju postizanja istovrsnih plasmana pojedinca iz individualnog sporta i pojedinca iz sportske ekipe, prednost ima pojedinac iz individualnog sporta. 2. Muška i ženska ekipa Koja tijekom kalendarske godine postigne najvrjedniji ekipni plasman u odnosu na sve ostale ekipe iz svog i drugih sportova u seniorskoj konkurenciji. U smislu ovog Pravilnika pod ekipom se podrazumijeva nastup na domaćim i međunarodnim natjecanjima koja imaju sustav ekipnih natjecanja u kojima se ostvaruje rezultat. U obzir ne dolaze ostvarivanje rezultata po osnovi zbira pojedinačnih rezultata. U slučaju dvojbe kod istovjetnih plasmana i nakon primjene kriterija iz prethodnog stavka ovog članka Povjerenstvo ima ovlast predložiti Upravnom odboru donošenje i odluke, kojom se daje prednost pojedincu, ekipi i momčadi. Karlovačka športska zajednica će pod ekipom smatrati vrstu u gimnastici, sve posade u veslanju osim skifa, štafetu u atletici te sve ekipne kombinacije u ostalim sportovima ako se u njima odvija natjecanje na nivou strukovnog sportskog saveza.

IV ZAVRŠNE ODREDBE Članak 11. Upravni odbor određuje, datum, mjesto i način dodjele priznanja i nagrada. Članak 12. KŠZ vodi evidenciju i dokumentaciju o dodijeljenim priznanjima i nagradama. Konačni rezultati i glasovanja dostupni su svim članicama KŠZ, pojedincima (kandidatima) kao i javnosti, nakon proglašenja najboljih u karlovačkom sportu. Članak 13. Tumačenje odredbi ovog Pravilnika daje Upravni odbor KŠZ. Članak 14. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. Članak 15. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o priznanjima i nagradama od 08.11.2016. godine.

U Karlovcu, 07.03.2017.godin Predsjednik, Želimir Feitl, mag. inž. kem.

Izdvojeno


Reci što misliš!