MOZAIK / GIMNAZIJSKE PRIČE

250 gimnazijskih priča (200): Akcija odvajanja otpada

250 gimnazijskih priča (200): Akcija odvajanja otpada

Akcija odvajanja otpada

Akcija odvajanja otpada započela je tjedan dana nakon Dana planeta Zemlje, točnije 29. travnja 2009., ispred zgrade Male škole. Na inicijativu profesora geografije, nakon niza predavanja s ekološkom tematikom, većina je učenika prihvatila ideju i uključila se u projekt. Postavljene su kante za odvajanje starog papira, PET ambalaže, plastike i elektroničkog otpada, a nekoliko mjeseci prije na zidu u školskom predvorju postavljen je spremnik za odlaganje starih baterija. Tri su cilja u provedbi ove akcije – prvi, edukativan, drugi financijski (povratom PET ambalaže dobiva se 50 lipa po boci, a novac će biti usmjeren na džeparac učenika koji odlaze na maturalac, a slabijeg su imovinskog stanja) i treći, praćenje odvoza otpada i njegovoj reciklaži, o čemu je trebao biti snimljen dokumentarni film. Za vrijeme akcije učenici su mogli kupiti zelene majice po cijeni od 30 kn i na taj način potvrditi svoj pozitivan stav o odvajanju i reciklaži otpada, ali ne samo to. S obzirom na to da je tvrtka Kredigs djelomično sponzorirala tiskanje majica, nešto više od 10 kuna usmjereno je u fond „Džeparac za maturalac“.

Izdvojeno


Reci što misliš!