MOZAIK / GIMNAZIJSKE PRIČE

250 gimnazijskih priča (202): Probna državna matura

250 gimnazijskih priča (202): Probna državna matura

Probna državna matura

Kako bi učenicima trećih razreda bilo olakšano polaganje državne mature, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja organizirao je i proveo probnu državnu maturu. Aktivnosti oko provedbe probne državne mature trajale su čitavu nastavnu godinu, a započele su u listopadu pretprijavama učenika za ispite te zatim konačnim prijavama do kraja veljače 2009. godine. Učenici su polagali ispite iz obveznog i izbornog dijela mature. Obavezni dio sastojao se od ispita triju predmeta: hrvatskoga jezika, matematike i stranoga jezika na osnovnoj ili višoj razini. Izborni se dio državne mature sastojao od polaganja ispita izbornih predmeta koje je učenik sam odabrao. Broj izbornih predmeta nije bio ograničen, a učenici su mogli polagati sve predmete koje su slušali u školi tijekom tri školske godine.

Izdvojeno


Reci što misliš!