PROMO

URBANI PARK

Javni poziv za prijavu programa u Urbanom parku Hrvatskog doma

Javni poziv za prijavu programa u Urbanom parku Hrvatskog doma

Savez udruga KAoperativa poziva ustanove u kulturi, udruge u kulturi, udruge mladih i za mlade i sve ostale zainteresirane organizacije, umjetnike, performere, klubove, društva, grupe i pojedince da zaključno do 20. travnja 2020. godine ispune obrazac za prijavu programa u Urbanom parku Hrvatskog doma.

Poziv se raspisuje za programe koji će se održati u razdoblju od 25. svibnja do 25. listopada 2020. godine.

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

Na ovaj poziv mogu se prijaviti programi kulture i kulture mladih, kulturni i umjetnički programi za djecu i starije, rekreativni programi, društveno angažirani programi.

Prijaviti se mogu jednokratni, povremeni i stalni programi, osobito sadržaji koji nisu dostupni na drugim lokacijama u gradu, sadržaji koji doprinose raznolikosti kulturne ponude u gradu tijekom ljetnih mjeseci i sadržaji koji promiču nezavisnu kulturu, aktivno građanstvo i kritičko promišljanje.

Selekciju prijavljenih programa u 2020. godini izvršava Programsko vijeće Male scene HD i Urbanog parka HD, a koordinaciju programa u ovoj godini vodi Savez udruga KAoperativa. Za 2021., kao i za naredne godine, u suradnji s Gradom Karlovcem, ustanovama i udrugama u kulturi, izradit će se pilot model upravljanja Urbanim parkom, odnosno budućim društveno-kulturnim centrom.

SMJERNICE POZIVA:

• Prijavljeni programi moraju doprinositi razvoju Hrvatskog doma kao društveno-kulturnog centra; u tom smislu dobrodošli su programi koji se temelje na suradnjama i partnerstvima s drugim organizacijama i inicijativama, interdisciplinarne suradnje, spremnost organizatora da vlastitim resursima doprinosi razvoju prostora, programi koji nisu, ili su nedostatno dostupni na drugim lokacijama i programi koji doprinose razvoju nezavisne kulturne scene;

• Programi u Urbanom parku HD javni su i primarno bez naplate ulaznica/kotizacija, a Savez udruga KAoperativa organizatorima osigurava tehničku (ozvučenje i rasvjeta, pomoć u postavljanju/organiziranju izvedbenog prostora i sl.) i administrativnu podršku (pomoć u pripremi troškovnika, nabavke materijala i sl.) i promociju na web stranici Kaoperative, na platformi KAmo i na društvenim mrežama (Facebook: Mala scena HD, KAoperativa i Hrvatski dom u centru, Instagram: Mala scena HD);

• Savez udruga KAoperativa sufinancirati će dio programa, u skladu s raspoloživim sredstvima i to programe koji u obrazloženju navedu i opišu troškove (honorar izvoditelja / potrošni materijal za radionice/ putni trošak), a za koje Programsko vijeće ocijeni da u potpunosti zadovoljavaju smjernice poziva.

• Ukoliko organizator ima potrebu za naplatom programa (pokrivanje troškova za koje Savez Kaoperativa nije u mogućnosti osigurati sufinanciranje), to treba činiti u skladu sa zakonom i pravilima organiziranja komercijalnih događanja u javnom prostoru.

Urbani park HD javni je prostor kojeg su organizatori i korisnici dužni čuvati kao i voditi brigu o odgovarajućoj kulturi ponašanja.
Prijava programa moguća je putem obrasca na LINKU.

Sponzorirani članak


Dodavanje novih komentara je onemogućeno.