PROMO

KELTEKS D.O.O.

Poziv na natječaj za dodjelu sredstava udrugama koje pomažu djeci s poteškoćama u razvoju

Poziv na natječaj za dodjelu sredstava udrugama koje pomažu djeci s poteškoćama u razvoju
Kelteks d.o.o.

Rok za prijavu je 18.12.2022., a prijava se podnosi isključivo elektronskim putem na [email protected]

Poziv na natječaj

Pozivamo sve udruge koje pomažu oboljeloj i/ili djeci s posebnim potrebama da se prijave na naš natječaj za dodjelu sredstava za sufinanciranje njihovih programa.

Uvjeti za prijavu

Udruga mora imati sjedište u Karlovačkoj županiji. Glavni cilj udruge i predloženog programa je pomoć oboljeloj i/ili djeci s posebnim potrebama, a registrirana je za obavljanje djelatnosti iz sljedeći skupina:

  • 11.1. Socijalna pomoć i podrška
  • 11.2. Socijalne usluge
  • 11.3. Humanitarna pomoć
  • 14.1. Preventivno djelovanje, unapređenje i zaštita zdravlja

Udruge trebaju podnijeti prijavu u kojoj će ukratko opisati program koji namjeravaju financirati dodijeljenim sredstvima te raspodjelu troškova prema pojedinim aktivnostima programa.

 

Kako podnijeti prijavu?

Rok za prijavu je 18.12.2022., a prijava se podnosi isključivo elektronskim putem na [email protected] Nakon isteka roka za zaprimanje prijava Kelteks će u roku od 15 dana donijeti odluku o odabiru programa odnosno udruge za financiranje te o tome obavijestiti odabranu udrugu kao i sve ostale udruge koje su se prijavile, a nisu odabrane. Po završetku prijavljenog programa, odnosno aktivnosti financiranih iz dodijeljenih sredstava odabrana udruga se obvezuje obavijestiti Kelteks o navedenim aktivnostima. Prijavom na natječaj odabrana udruga i njihovi predstavnici pristaju sudjelovati u marketinškim aktivnostima Kelteksa, a vezano uz financirane aktivnosti programa.

 

Prijavite se!

[email protected]

 

Izdvojeno


Dodavanje novih komentara je onemogućeno.