KAportal Šuma hrvatsko-turskog prijateljstva, sa stotinjak hrastova, rast će na Petrovoj Gori - zasađena suradnjom Hrvatskih šuma i agencije TIKA | Karlovački informativni web portal

Šuma hrvatsko-turskog prijateljstva, sa stotinjak hrastova, rast će na Petrovoj Gori – zasađena suradnjom Hrvatskih šuma i agencije TIKA

Šuma hrvatsko-turskog prijateljstva rast će na Petrovoj Gori zahvaljujući suradnji Hrvatskih šuma i Turske agencija za suradnju TIKA.

Sadnice su danas zasadili studenti iz Turske, učenici Šumarske škole u Karlovcu, predstavnici Veleposlanstva Turske i TIKA-e, Hrvatskih šuma, Veleučilišta u Karlovcu, te općina Topusko i Vojnić, a ova akcija je  prvi korak u razvijanju suradnje između Hrvatskih šuma i predstavnika Republike Turske u Hrvatskoj na promicanju svijesti o važnosti zaštite šuma i okoliša.

– Kad smo birali lokaciju, uz uvažene šumsko-ekološke i logističke zahtjeve da površina bude lako dostupna, uvažili smo i društveni aspekt, da lokacija bude vidljiva mnogim prolaznicima i posjetiteljima kako bi ispunila svoju funkciju promicanja važnosti zajedništva svih država u nastojanju da se očuvaju šume, izjavio je Marin Svetić, voditelj Uprave šuma podružnice Karlovac.

Tako je lokacija na prikladnoj i atraktivnoj poziciji, unutar ili u blizini: Turističkog centra Petrova Gora, Lovačkog doma Muljava, Značajnog krajobraza Petrova Gora i Značajnog krajobraza Biljeg, Međunarodnog parka tamnog neba Petrova Gora, Ornitološkog parka Petrovac, na sjecištu planinarskih staza, mnogih znamenitosti poput arheoloških ostataka Pavlinskog samostana sv. Petra, Spomenika revolucije i spomen obilježja Kraljev grob, te na županijskoj cesti između Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije odnosno Vojnića, Gvozda i Topuskog.

Dogovorena je sadnja stotinjak sadnica hrasta kitnjaka, a kako hrvatski i turski jezik imaju vrlo sličnu riječ za kesten (kestane), koji je česta vrsta na području Petrove Gore, ali ugrožena mnogim štetnicima, planirana je sadnja i nekoliko sadnica kestena. Iz Hrvatskih šuma najavljuju da će biti posađeno i nekoliko stabala duda (turski dut) koje nije šumska vrsta, ali će simbolično posađena sadnica u budućnosti biti hrana pticama ornitološkog parka, kao i cjelokupnom životinjskom svijetu Petrove Gore.

  • KAportal.hr

  • Odgovori