ŽUPANIJA

DEMOGRAFSKE MJERE

Mlade obitelji ruralnih područja Karlovačke županije mogu dobiti bespovratnu subvenciju za rješavanje stambenog pitanja - otvoren natječaj, pogledajte uvjete

Mlade obitelji ruralnih područja Karlovačke županije mogu dobiti bespovratnu subvenciju za rješavanje stambenog pitanja - otvoren natječaj, pogledajte uvjete

Mogu se dobiti bespovratna novčana sredstva za kupnju stambenog objekta do iznosa 50 posto, a maksimalno u visini iznosa do 12 tisuća eura

Karlovačka županija je raspisala javni poziv za korištenje demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja za mlade obitelji koji žive u ruralnom području. 

Do bespovratnih novčanih sredstava tako mogu mlade obitelji u kojima kao podnositelj zahtjeva bračni ili izvanbračni drug nije navršio 40 godina prije raspisivanja javnog poziva, te da "svoje stambeno pitanje rješavaju stjecanjem vlasništva nad nekretninom prvi put ili rekonstrukcijom postojećeg vlastitog stambenog objekta ili stambenog objekta u vlasništvu svojih roditelja, a u kojem podnositelji zahtjeva stanuju".

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

- Za provođenje ovog Programa su osigurana sredstva u skladu s ostvarenjem i stanjem u Proračunu Karlovačke županije, navodi se u o javnom pozivu. Mladom obitelji smatra se i jednoroditeljska obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj ili samohrani roditelj. Preduvjet korištenja mjera  je da podnositelj zahtjeva i njegov bračni ili izvanbračni drug te njihova djeca nisu vlasnici ili suvlasnici neke druge nekretnine, odnosno stambenog prostora, ali niti zaštićeni najmoprimci na području Republike Hrvatske. Isto tako da nekretninu nisu prodali, darovali ili na bilo koji
drugi način otuđili nekretninu u posljednjih 15 godina, stoji u natječaju. 

Nadalje, bespovratna novčana sredstva su jednokratna po obitelji, odnosno po stambenom objektu i ne mogu se kombinirati s drugim mjerama iz ovog Programa u istoj kalendarskoj godini. Podnositelj zahtjeva, njegov bračni drug ili izvanbračni drug i djeca ne mogu ostvariti nova bespovratna novčana sredstva po mjerama temeljem ovog Programa, ako su već jednom ostvarili pravo za istu nekretninu. Za ostvarivanje bespovratnih novčanih sredstava barem jedan od bračnih ili izvanbračnih drugova mora biti u stalnom radnom odnosu i imati stalna primanja.

- Korisnik može ostvariti bespovratna novčana sredstva za kupnju stambenog objekta na ime subvencije kupoprodajne cijene do iznosa 50 posto, a maksimalno u visini iznosa do 12 tisuća eura, na temelju valjano zaključenog kupoprodajnog ugovora te dokaza o legalnosti građevine. Kao opravdani trošak neće se priznavati trošak kupnje na temelju kupoprodajnog ugovora sklopljenog između roditelja, djece, braće i sestara, navodi se u uvjetima natječaja.

Više možete pročitati ovdje... 

Izdvojeno


Reci što misliš!