ŽUPANIJA / DUGA RESA

ODLUKA VIJEĆA

Arkadi pozitivno mišljenje Gradskog vijeća Duge Rese za izvlaštenje u kamenolomu Zvečaj - zbog glasanja sukob u Nezavisnoj listi Zorana Vilovića

Arkadi pozitivno mišljenje Gradskog vijeća Duge Rese za izvlaštenje u kamenolomu Zvečaj - zbog glasanja sukob u Nezavisnoj listi Zorana Vilovića

Privatni vlasnici zemljišta, ne pristaju na ponuđenu cijenu, već navode kako godinama trpe prašinu, detonacije te ne mogu do svojih zemljišnih površina, jer nemaju puteve.

Na sjednici dugoreškog Gradskog vijeća, našao se i zahtjev Arkade o davanju mišljenja za izvlaštenje zemljišta u kamenolomu Zvečaj. Ova točka već je jednom bila na raspravi Gradskog vijeća u prošlom mandatu krajem 2016 godine i tada Arkada nije dobila pozitivno mišljenje Vijeća. 

Ovog puta situacija se promijenila i Gradsko vijeće je s 8 glasova ZA, 6 HSS-a, Živog zida i nezavisnog Jasmina Sarvana donijelo pozitivno mišljenje za izvlaštenje. Troje vijećnika HDZ-a bili su protiv, jer ostali nisu bili nazočni, a vijećnik  AUZ-a i Ivan Moguš iz SDP-a suzdržani. 

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

Na sjednicu su obje sukobljene strane došle su sa svojim odvjetnicima. 
Podsjetimo, u zahtjevu za izvlaštenje Arkada, koja je koncesionar u kamenolomu Zvečaj, navela je da unutar eksploatacijskog polja ima riješene imovinskopravne odnose na 90 posto ukupne površine polja, a za preostalih 10 posto, točnije 13 čestica, pokušala je u više navrata s vlasnicima sporazumno riješiti pitanje stjecanja prava vlasništava, ali bez uspjeha.  Ta zemljišta locirana su u središnjem djelu kamenoloma te je onemogućen rad u skladu s pravilima rudarske struke i zaštite na radu, a ujedno je ugrožena stabilnost i sigurnost u radu poduzeća kao i očuvanje radnih mjesta. 

S druge pak strane privatni vlasnici zemljišta, ne pristaju na ponuđenu cijenu, već navode kako godinama trpe prašinu, detonacije te ne mogu do svojih zemljišnih površina, jer nemaju puteve. Drugim riječima, onaj tko prodaje uvijek mu je cijena preniska, a onome tko kupuje uvijek je preskupo. 

Iako davanje navedenog pozitivnog mišljenja zapravo nema presudnu ulogu, jer isti zahtjev potom ide na Županiju, a konačnu odluku donosi država, sukob mišljenja je kontinuiran, a ovog puta je rezultirao i sukobom u Nezavisnoj listi Zorana Vilovića. Naime, Vilović je u javnosti oštro napao svog vijećnika Jasmina Sarvana zato što je glasao za, a vijećnik Sarvan tvrdi da je glasao isključio po svojoj savjesti. Izjavu Sarvana prenosimo u cijelosti. 

- Budući da se u javnosti digla velika “prašina“ oko 12. točke dnevnog reda 31. sjednice Gradskog vijeća grada Duge Rese koja se odnosila na mišljenje o zahtjevu za izdavanje mišljenja za izvlaštenje zemljišta u kamenolomu Zvečaj, osjećam potrebu za davanjem izjave kako bi g. Viloviću kao i građanima Grada Duge Rese, pojasnio navedenu tematiku.

Budući da je Grad zaprimio od Arkade zahtjev o davanju pozitivnog mišljenja vezano za eksploataciju zemljišta u kamenolomu Zvečaj, a Grad po zakonu isti Zahtjev mora staviti na dnevni red sjednice Gradskog vijeća. 
                               
Iz dostavljenih radnih materijala, kao i iz izjava svih strana u navedenom predmetu, koji su dobili priliku prezentirati svoje viđenje predmetna na samoj sjednici Gradskog vijeća, vidljivo je da je Arkada sklopila ugovor sa devedeset posto vlasnika zemljišta te je ostalo ne riješeno preostalih deset posto. Također je jako važno naglasiti zbog interesa javnosti da su u onih deset posto vlasništva “NEKI“ ušli  kasnije, nakon što je Arkada postala ovlaštenik.  Iz svega navedenog jasno je da se ovdje radi o nekim drugim „igrama i špekulacijama“. Ja kao gradski vijećnik svjestan sam da Arkada zapošljava blizu stotinjak djelatnika i da je istoj za stabilnost i sigurnost u radu potrebna sirovina. Kao i kod svake odluke, tako i ove, prilikom glasanja, samostalno sam se vodio interesima Grada i njegovih građana. Na nikakav i ničiji „pritisak“ nikada nisam, niti želim pristati, jer sam u ovu gradsku „politiku“ ušao čista obraza i čistih ruku i takav iz ove politike želim izaći. Sav svoj životni i radni vijek proveo sam u svom Gradu i za njega sam se cijeli život pošteno i časno  borio, kako kao sportaš u mladosti, dugogodišnji darivatelj krvi, tako i u Domovinskom ratu kada sam između ostalog u dva navrata riskirao svoj život, stajući pred uperene puške spriječio da ne dođe do tragedije u mom gradu, i naj taj način pridonio da naš grad iz Domovinskog rata izađe čista obraza.

Lako je biti, gradski vijećnik kada su „lake“ odluke, a isto tako treba imati hrabrosti donositi odluke kada su one i teške. Ja sam mogao kao neki, ne doći na sjednicu ili otići na pola sjednice, ali nikada nisam bježao od odgovornosti.
Izjava g. Zorana Vilovića govori više o njemu, nego o mom glasu ZA. Istog sam uvažavao i poštivao i istog želio sa svojim životnim iskustvom i savjetima, izgraditi u lokalnog političara, kada su mu svi okrenuli leđa. Toliko me je molio da budem na njegovoj listi, kada su svi od njega bježali. Zašto sada ova neljudska reakcija, ostaje njemu da živi sa tim, a ja dalje idem ponosan na sve ono, što sam u ove tri godine mandata učinio i za što sam se borio u našem Gradu – kaže Jasmin Sarvan te dodaje kako je potaknuo rješavanje izgradnje sportske dvorane, mosta u Zvečaju, parkirališta kod bolnice, nogostupa u Riječkoj ulici, a naknadu za politički rad svake godine je u cijelosti donirao. 

Izdvojeno


Reci što misliš!