ŽUPANIJA / DUGA RESA

PRIJATELJI DJECE

Grad Duga Resa kandidirao se za stjecanje titule Grad prijatelj djece te pozvao Dugorešane da podrže ovaj projekt sudjelovanjem u telefonskoj anketi

Grad Duga Resa kandidirao se za stjecanje titule Grad prijatelj djece te pozvao Dugorešane da podrže ovaj projekt sudjelovanjem u telefonskoj anketi

Misija Grada Duge Rese, gradske udruge za djecu, Dječjeg vrtića, osnovnih škola i svih drugih institucija koje se bave potrebama i dobrobiti djece je da Grad Duga Resa ostane i postane Grad prijatelj djece.

Sredinom rujna Grad Duga Resa predao je završno izvješće u kandidaturi za stjecanje titule Grad – prijatelj djece. Dobivanjem statusa Grada prijatelja djece Gradu i njegovoj djeci će se otvoriti nove mnogobrojne mogućnosti provođenja domaćih i međunarodnih projekata kojima će se uz financijsku potporu kontinuirano poboljšavati položaj djece u našem gradu.

- Pozivamo sve građane našeg grada koji imaju djecu, malu i onu malo veću, ukoliko smatraju da institucije našeg i njihovog grada dobro brinu o dobrobiti naše djece da takav afirmativan stav izraze i prilikom anketiranja od strane agencije IPSOS puls koja telefonska anketa je sastavni dio akcije dobivanja statusa Grad Duga Resa Grad prijatelj djece – poručili su iz gradske uprave i zamolili Dugorešane za potporu u ovom projektu. 

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

Završno izvješće u kandidaturi za stjecanje titule Grad prijatelj djece sastoji se od 10 programskih područja koja se odnose na realizaciju prava i potreba djece priznatih u Konvenciji UN-a a što su program i plan za ostvarivanje prava i potreba djece, namjenska novčana sredstva za zaštitu i odgoj djece u našem gradu, pomoć i podrška udrugama i ustanovama koje imaju programe s djecom i za djecu na području grada, stvaranje sigurnih i zdravih uvjeta za život djece u gradu, odgoj, obrazovanje i socijalna briga za djecu, kultura, šport, slobodno vrijeme i rekreacija za djecu, te pomoć i podrška roditeljima u skrbi djece.

Osim navedenih programskih područja kandidatura obuhvaća i ocjenjivanje opće atmosfere u gradu, medijske aktivnosti i promidžbu same Akcije, ocjenjivanje pokazatelja koje lokalna zajednica čini za svoje građane kao što su poticaji za novorođenu djecu, demografska politika, te međusobna suradnja i koordinacija nositelja aktivnosti za djecu. Programi koji se provode za djecu osnažuju lokalnu zajednicu da radi u najboljem interesu djece kako bi imali mogućnosti razvijat svoje potencijale. Ovo je samo početak puta za bolje i kvalitetnije promjene za djecu, zaštiti djece i ostvarivanju njihovih prava i potreba kao i bolje komunikacije djece i odraslih.

Misija Grada Duge Rese, gradske udruge za djecu, Dječjeg vrtića, osnovnih škola i svih drugih institucija koje se bave potrebama i dobrobiti djece je da Grad Duga Resa ostane i postane Grad prijatelj djece. Svi smo svjesni da radimo i da smo odgovorni za najbolji položaj naše djece u našem gradu te je taj put kontinuiran i nikada ne prestaje i stalan je rad i sudjelovanje svih nas za naše najbolje sutra, našu djecu.

Izdvojeno


Reci što misliš!