ŽUPANIJA / DUGA RESA

RAST CIJENA

Komunalno Duga Resa: Značajno povećanje cijena komunalnih priključaka na vodu i odvodnju, tko se nije priključio sad će umjesto 5.200 platiti 8.200 kuna

Komunalno Duga Resa: Značajno povećanje cijena komunalnih priključaka na vodu i odvodnju, tko se nije priključio sad će umjesto 5.200 platiti 8.200 kuna

Ove nove cijene priključaka važe samo za korisnike koji su na području solidarne izgradnje, a za sve ostale korisnike cijene se izražavaju pojedinačno ovisno o situaciji i obuhvatu potrebnih radova na priključenju.

Od početka ove godine Komunalno Duga Resa primjenjuje nove cijene priključaka za vodu i odvodnju, a povećanje je veliko. Umjesto dosadašnjih 5.200 kuna po novom priključak na infrastrukturu solidarne izgradnje iznosi 8.200 kuna. 

- Obzirom da je došlo do velikih promjena u cijenama repro materijala koje ugrađujemo u kućne priključke i s time da smo na većini sustava javne vodoopskrbe i odvodnje imali solidarnu izgradnju, korisnici koji nisu ispoštovali rokove za priključenje, dakle do kraja prošle godine, nažalost sada će morati platiti ovu novu uvećanu cijenu. Naime, mi nismo ništa promijenili, već smo primijenili cijene koje su nama u primjeni temeljem ugovora s dobavljačem, rekao je za KAportal direktor Komunalnog Željko Kučinić te pojašnjava kako je Komunalno imalo ugovor na tri godine s isporučiteljem koji je istekao krajem prošle godine. 

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

Kad su proveli novi javnog natječaj za nabavku materijala, s time da isporučitelji nisu htjeli prihvatiti novi ugovor na tri već na dvije godine obzirom na nestabilnu situaciju, Komunalno je, tvrdi Kučinić, primijenilo trenutno važeće tržišne cijene i količina novca potrebna za priključak povećana je s 5.200 na 8.200 kuna. 

Ove nove cijene priključaka važe samo za korisnike koji su na području solidarne izgradnje, a za sve ostale korisnike cijene se izražavaju pojedinačno ovisno o situaciji i obuhvatu potrebnih radova na priključenju. 
 
Kako na području Grada Duge Rese još uvijek ima podosta domaćinstava koja nisu priključena na odvodnju, a gradi se i proširuje postojeća mreža odvodnje, primjerice kanalizacija Sveti Petar- Šeketino brdo - Gorica gdje je predviđeno 146 novih priključaka svatko od njih morat će platiti najmanje ovu novu cijenu. 
Kučinić pojašnjava da dok Komunalno nije moralo primjenjivati europske direktive, primjerice vodomjerno okno postavljali su gdje je korisniku odgovaralo, sad se to više ne smije činiti, već se u česticu korisnika smije ući maksimalno jedan metar. To je u skladu i s zakonom o vodama. 

Obzirom na lošu platežnu moć građanstva zasigurno će mnogi obzirom na povećanje cijene odustati od priključenja. Naime, do sad je bilo moguće „švercanje“ jer je postojao zakon po kojem je netko za kršenje odredbi o priključenju morao eventualno platiti simboličnu kaznu, ali samo jednom.
 
- Tamo gdje se izvela infrastruktura, javne vodoopskrbe ili odvodnje korisnik je u roku od godinu dana dužan se priključiti. Skorim ustrojem vodouslužnog područja i to će se promijeniti, jer će postojati vodni redari, a i više se neće moći primjenjivati pravilo kako je moguće nekog kazniti samo jednom. Stoga, iako znam da je ekonomska situacija teška, napominjem da bi valjalo iskoristi ovo vrijeme i ugovoriti obročnu otplatu priključaka, rekao je direktor Kučinić. Dodaje da nažalost za sada nema programa koji bi priključenje refundirao starijim ili socijalno ugroženim osobama, jer je riječ o infrastrukturi koja se smatra privatnim vlasništvom. 

Izdvojeno


Reci što misliš!