ŽUPANIJA / DUGA RESA

ČISTOĆA DUGA RESA

Novi cjenik odvoza otpada i Dugorešanima od 1. svibnja! Kreće i odvajanje biootpada za kolektivno stanovanje, novitet je i jedan pilot program

Novi cjenik odvoza otpada i Dugorešanima od 1. svibnja! Kreće i odvajanje biootpada za kolektivno stanovanje, novitet je i jedan pilot program

- Mogu s ponosom istaknuti da smo blizu 40 posto s odvajanjem u odnosu na period dok ta usluga nije bila kompletna. Na kućnom pragu odvajamo papir, biootpad i plastiku, dok je za ostale frakcije građanima na raspolaganju reciklažno dvorište, kaže direktorica.

Dugorešani od 1. svibnja prelaze na novi obračun plaćanja odvoza otpada, pa će nekim kategorijama stanovništva cijena biti veća, ali nekima će i pojeftiniti. Kako je danas na tiskovnoj konferenciji objasnila direktorica Josipa Škrtić Pucarević, ovo je bila obveza usklađivanja za zakonom, no bitno je da su stečeni uvjeti da svi građani sada mogu u potpunosti odvajati otpad i tako sami sebi smanjivati račune i pritom čuvati okoliš.

- Od 1. svibnja kreće usluga zbrinjavanja biootpada u kolektivnom stanovanju. Zbrinjavamo ga putem kompostera, pa smo tijekom prošle godine u suradnji s Gradom Duga Resa i Fondom za zaštitu okoliša nabavili tri i pol tisuće spremnika za papir i plastiku koji su podijeljeni, kao i spremnike za bio otpad koji su ovaj tjedan podijeljeni korisnicima u kolektivnom stanovanju, kazala je Škrtić Pucarević.

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

Pozvala je građane da što više odvajaju bio otpad i na taj naničin smanje količinu otpada u zelenim spremnicima,a kako bi u ovoj godini bio još manji postotak miješanog komunalnog otpada. 

- Mogu s ponosom istaknuti da smo blizu 40 posto s odvajanjem u odnosu na period dok ta usluga nije bila kompletna. Na kućnom pragu odvajamo papir, biootpad i plastiku, dok je za ostale frakcije građanima na raspolaganju reciklažno dvorište, kaže direktorica.

Dodaje da su ipak malo pričekali s uvođenjem ove usluge dok im ne dođe električno vozilo za prikupljanje biootpada koji se mora se zbrinjavati na tjednoj bazi a ljeti i češće. Radi se, naime, o električnom vozilu vrijednom 45 tisuća eura. S deset tisuća je pomogao Fond, dok je Čistoća veći dio namaknula iz vlastitih sredstava.

Krenuo je i pilot projekt zbrinjavanja jestivih otpadnih ulja. 

- U Ulici bana J. Jelačića provodimo pilot projekt, a to su spremnici za zbrinjavanje jestivih otpadnih ulja. Tamo ga sad građani mogu odlagati kao i u reciklažnom dvorištu,  postavit ćemo ih još. Bitno je da se otpadno jestivo ulje ne baca u kanalizaciju. Novi sustavi odvodnje su skupi u njih se odlažu velika sredstva, a ovako se odvajaju sigurno i ekološki, kazala je Šrktić Pucarević i zamolila korisnike da i ovako doprinesu zaštiti okoliša.

Novo formiranje cijene je moralo doći i u Dugu Resu jer se radi o zakonskoj regulativi, što je i potvrdilo Gradsko vijeće. Čistoća je imala obvezu u zakonskim rokovima donijeti novi cjenik što su i odradili, pa novi obračun 1. svibnja stupa na snagu.

- Ne smijemo kao do sada imati kategorije samačkog, staračkog domaćinstva i vikendaša ni po veličini spremnika, tako da fiksna cijena mora biti jedinstvena za sve korisnike. To donosi velike promjene korisnicima koji su bili kategorizirani, njima će poskupiti ali korisnicima koji su imali već spremnike od 120 litara njima će usluga pojeftiniti, rekla je.

Struktura cijene je, dodaje, i dalje ista, a sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela, odnosno minimalne javne usluge i količine predanog otpada. 

- Pozivam korisnike da što više odvajaju, da smanjimo količinu miješanog komunalnog otpada kako bi zelene kante bile što praznije i troškovi građana što manji. Čistoća je nabavila i 150 kompostera za individualno stanovanje, pa se i tu može smanjiti količina miješanog otpada.

Na novinarski upit koliko će konkretno prosječnoj dugoreškoj obitelji poskupiti ova usluga, Škrtić Pucarević kaže da povećanje ovisi o kategoriji gdje su korisnici bili prije.

Prosječno kućanstvo na spremniku do 120 litara imat će povećanje cijene oko 4 posto. Čistoća sad ima veće troškove za odlagalište pa je i to ukalkulirano, dok će kategorijama koji su prije imali obračun kao samačko i staračko stanovništvo i vikendaši cijena ide gore oko 10 posto. Onima koji su pak imali spremnike od 240 litara njima će usluga pojeftiniti za oko 5,6 posto.

Izdvojeno


Reci što misliš!