ŽUPANIJA / DUGA RESA

NASTAVAK PROJEKTA

Potpisan Predugovor Duge Rese i APN-a za izgradnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje u Dugoj Resi

Potpisan Predugovor Duge Rese i APN-a za izgradnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje u Dugoj Resi

Dragan Hristov, ravnatelj Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama i gradonačelnik Grada Duge Rese Tomislav Boljar  potpisali su u prostorijama Grada Duge Rese Predugovor o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje kao i Ugovor o prijenosu prava vlasništva kojim Grad Duga Resa prenosi u vlasništvo APN-u građevinsko zemljište na kojem će se realizirati izgradnja stanova po Programu društveno poticane stanogradnje.

Potpisanim Predugovorom utvrdila se spremnost Grada Duge Rese i APN-a za izgradnju građevine prema Programu društveno poticane stanogradnje. Predugovorom je APN  preuzeo obvezu izvršiti pripremne radnje za izgradnju koje uključuju izradu geodetskih podloga i elaborata, geotehnička istraživanja, izradu geomehaničkog elaborata i projektne dokumentacije s katalogom stanova i sve druge eventualno potrebne aktivnosti koje prethode izradi glavnih projekata i izgradnji građevine, dok se Grad Duga Resa, osim što je osigurao građevinsko zemljište, potpisom Predugovora obvezao urediti građevinsko zemljište i osigurati priključke na komunalnu infrastrukturu, pristupnu cestu i javnu rasvjetu, sve potrebno za ishođenje dozvole i korištenje građevine kao i obvezu plaćanja komunalnog doprinosa

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

Slijedi niz koraka od kojih je prvi izrada projektnog zadatka sukladno uvjetima gradnje i prostornoplanskoj dokumentaciji i potrebama utvrđenim konačnim listama reda prvenstva. U sljedećoj godini očekuje se pokretanje postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije, zatim ishođenje građevinske dozvole pa postupak javne nabave za odabir izvođača.

Grad Duga Resa u travnju 2023. godine uključio se u Program društveno poticane stanogradnje radi zadovoljavanja stambenih potreba i poboljšanja kvalitete stanovanja izgradnjom stambenih jedinica uz mogućnost kupnje po pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamate i rokova otplate.


Potpisivanju ovih akata koji su važan korak u nastavku ovog projekta prisustvovale su i Josipa Tokić, zamjenica ravnatelja APN-a i Martina Fudurić, pročelnica Stručne službe Grada za opće i pravne poslove, imovinu i društveno kulturne djelatnosti.

Izdvojeno


Reci što misliš!