ŽUPANIJA / OGULIN

REFORMA

Ogulinski gradonačelnik Domitrović: Ne treba ukidati općine, nego županije jer su nepotrebne - one su samo "protočni bojleri"

Ogulinski gradonačelnik Domitrović: Ne treba ukidati općine, nego županije jer su nepotrebne - one su samo
foto ilustracija

Pretjerana centralizacija službi, ukidanje funkcija i ovlasti na lokalnoj razini, samo će još više otežati kvalitetu života na ruralnim područjima i poticati iseljavanje, smatra gradonačelnik Ogulina.

-Reforma lokalne samouprave mora ići u smjeru funkcionalne i fiskalne decentralizacije i upravljanja, prije svega usmjerena na ostanak općina, osim onih koje ne mogu same sebe financirati, te prema ukidanju županija i stvaranja maksimalno pet regija, u kojima bi gradonačelnici i načelnici bili članovi regionalnih skupština, kazao je za KAportal gradonačelnik Grada Ogulina, Dalibor Domitrović komentirajući Vladinu reformsku inicijativu.

Već dugi niz godina bombardirani smo pričama o decentralizaciji države i razvoju ruralnih područja, poticanju povratka stanovništva na selo i u manje gradove, a gradonačelnik Domitrović upravo ističe kako se događa suprotno, to jest kako se funkcije i ovlasti na ruralnim područjima ukidaju, ovlasti se prenose na više instance, institucije se sele prema centrima političke moći.

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

-I u gradu Ogulinu dogodilo se da je ostao bez stalne sudske službe, bez ureda HZMO, Ureda za udruge, Prekršajnog suda, Ureda državne uprave, nekih ustrojstvenih jedinica inspektorata i sličnih službi. Sve to otežava i ruši kvalitetu života naših građana na ruralnim područjima i potiče ih na iseljavanje jer za bilo kakvu potvrdu moraju odlaziti do Karlovca ili do Zagreba.

Upravo zbog toga, najavljeno ukidanje i pripajanje općina, gradonačelnik Domitrović ne smatra dobrim niti svrsishodnim za općine ni gradove, jer načelnici i njihovi sugrađani najbolje poznaju problematiku svojih krajeva i najkvalitetnije mogu organizirati život i funkcioniranje u njima.

-Takve primjere imamo u općinama s bivšeg područja grada Ogulina - Tounj, Plaški i Saborsko, koje provode brojne projekte financirane iz Europske unije. Ovim potezom došlo bi do nove centralizacije vlasti, a ujedno bi se smanjila apsorpcija EU sredstava, kojih bi prema najavama u idućoj financijskoj perspektivi trebalo biti puno više nego u sadašnjoj. Naravno da bi gradonačelnici većih gradova teško brinuli o malim i fizički udaljenim ruralnim sredinama i one bi postajale sve zapuštenije i povećalo bi se raseljavanje. Dokazano je da su manje jedinice fleksibilnije, brže i organiziranije od velikih. Ovaj potez vlade ide isključivo u smjeru centralizacije vlasti i moći, a time i u uvođenje monopola i centralističkog modela upravljanja.

Nelogičnost u sadašnjem ustroj Domitrović vidi i u položaju Županija, za koje smatra da su samo „protočni bojleri“ koje generiraju velike troškove sa svojom administracijom, te su potpuno bespotrebne.

-Sjedišta županija kao i njihova administracija smješteni su u najvećim gradovima i naravno da ako gledamo primjer naše županije netko iz Karlovca ne može dovoljno dobro poznavati probleme kao netko tko živi u Lasinji, Cetingradu, Saborskom ili bilo kojem drugom dijelu županije.

Prema tome, buduća reorganizacija lokalne samouprave, prema mišljenju gradonačelnika Domitrovića, trebala bi se fokusirati na uspostavu većih regionalnih i manjih lokalnih ustrojstvenih jedinica, kao u slučaju Švicarske, Austrije, Francuske, Španjolske, što bi otvorilo mogućnosti decentralizacije te kvalitetnijeg i učinkovitijeg upravljanja. S druge strane, Domitrović naglašava kako uštede svakako treba tražiti u smanjenju broja predstavnika u predstavničkim tijelima, smanjenju broja dužnosnika, raznih odbora i komisija ali to u stvarnosti nije ušteda za državni već za lokalne proračune.

 

Izdvojeno


Reci što misliš!