ŽUPANIJA / OGULIN

BOGAT PROGRAM

Ogulin je danas u znaku zelja - održava se 9. Festival ogulinskog kiselog zelja, omiljenog poljoprivrednog proizvoda po kojem je poznat

Ogulin je danas u znaku zelja - održava se 9. Festival ogulinskog kiselog zelja, omiljenog poljoprivrednog proizvoda po kojem je poznat
foto ilustracija

Ogulin je danas u znaku zelja, poljoprivredne kulture po kojoj je ovaj grad nadaleko poznat. Održava se, naime,  9. Festival ogulinskog kiselog zelja na gradskoj tržnici Ogulin, Ulica Ivana Gorana Kovačića 8.

Sedamdesetih godina dvadesetoga stoljeća u svijetu se pakirao samo kiseli kupus »ribanac«. Prvi stroj za pakiranje ribanca u tadašnjoj državi kupila je Emona Ljubljana 1969. godine. Godinu dana kasnije to je učinila »Mrežnica«. Cijena stroja Hassia bila je oko 130.000 DM (kasnije DEM). Bilo je malo problema s montažom i pokretanjem stroja, a kasnije i sa folijom. 1972. godine smatralo se da će biti sve u redu i 11. ožujka na put za narudžbu folije za pakiranje ribanca krenuli su kom. ruk. »Mrežnice« Milan Vukas i autor ovoga rada, tada šef proizvodnje i kooperacije.

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

Da bi se malo odmorili, nakon preko 400 km puta posjetili su tvornicu Mitros, koja je dan ranije primila iz »Mrežnice« kamion od 5 tona glavica kiseloga kupusa u plastičnim kacama. Oni su od Mrežničina kiseloga kupusa radili sarme u konzervi i sekeli gulaš. (Iste proizvode i još neke radio je i Gavrilović od kupusa iz »Mrežnice« od 1970. godine). Obilaskom tvornice, došlo se do mjesta gdje u strojevi firme Multivac tipa AG 4 vakumirali hrenovke u plastične vrećice po 5 i 10 kilograma. Gosti iz »Mrežnice« sasvim slučajno zamolili su domaćine, da im spakiraju nekoliko glavica ogulinskoga kiselog kupusa. To su i učinili. To prvo probno pakiranje glavica kupusa bilo je 11. 03. 1972. godine. Na povratku u Ogulin, nekoliko glavica ostavilo se u ostavi, a dvije glavice vozile su se u bunkeru fiće (po toplom i hladnom vremenu, znači zaista lošim uvjetima čuvanja). Ovdje treba istaknuti da su ove glavice u fići izdržale sve do polovice kolovoza, a da se nisu pokvarile ni otpustile vakuum. Možda bi danas mogli reći da smo tada na takav način istraživali rok uporabe kiseloga vakumiranoga kupusa.

Unatoč tomu, prvih 200.000 komada vrećica imalo je natpis da je rok trajanja 15 dana. Kasnije je to produženo na 60, pa 90 dana. Početkom svibnja, nakon preko 50 dana, vidjelo se da se glavice kupusa dobro drže. Tada je, nakon dužega razmatranja, zaključeno da bi trebalo ići u proizvodnju vakumiranih glavica. Valja znati da je tada »Mrežnica« imala stroj Hassiu za pakiranje ribanca, koji još nije proradio, a ide se u novu proizvodnju. Tadašnji direktor »Mrežnice« Josip Salopek prihvatio je prijedlog i donio odluku da se ide u nabavu stroja za vakumiranje. Samo nekoliko dana kasnije sklopljen je ugovor za kupnju stroja AG4 firme Multi c. Bilo je to 16. 5.1972. godine”. Željko Kosanović, Ogulinski kupus kroz povijest, Stručni članak UDK: 582.68(497.5)(091), Modruški zbornik 2008. (2) (131 - 194)

Pozivamo sve zainteresirane da dođu i kupe ogulinsko kiselo zelje te pripreme za zimu, kažu organizatori iz TZ grada Ogulina.

Program Festivala ogulinskog zelja

10:00 sati | Otvorenje

10:00 - 12:00 sati | Radionica DND Ogulin

10:30 - 12:00 sati | Radionica motanja sarme i natjecanje |

Udruga žena Ogulin – Irena Vujasin

11:00 sati | Nastup KUD “Klek” Ogulin, skupina Pilići

11:00 - 13:00 sati | Izrada tegli od zelja - Klub za mlade I Udruga žena

Ogulin

11:45 sati | Panel rasprava Obilježavanje Dana Ruralnih žena | Udruga

žena Ogulin

12:00 sati | Podjela besplatne sarme posjetiteljima

14:00 sati | Glazbeni program

15:00 sati | Predavanje Uloga društvenog poduzetništva u zapošljavanju

mladih i žena starijih od 55 godina u ruralnom području - Sirana Milka i

LAG Vallis Colapis | Udruga žena Ogulin

15:00 – 18:00 sati | Bajka od buče | Udruga žena Ogulin

15:00 – 17:00 sati | Zajedno u bojama | LD Frankopan

Izdvojeno


Reci što misliš!