ŽUPANIJA / OPĆINE

NEMA LIJEČNIKA

Ostaje li Žakanje bez primarne zdravstvene zaštite? Ravnateljica Doma zdravlja Ozalj: Načelnik Jurkaš nije pokazao nikakav interes da ambulanta obiteljske medicine nastavi s radom

Ostaje li Žakanje bez primarne zdravstvene zaštite? Ravnateljica Doma zdravlja Ozalj: Načelnik Jurkaš nije pokazao nikakav interes da ambulanta obiteljske medicine nastavi s radom

Nakon navršenih 65 godina liječniku obiteljske medicine u Ambulanti u Žakanju produžen je rad za još godinu dana, točnije do kraja 2021. godine, jer nema ga tko zamijeniti.

Tko će liječiti mještane Žakanja i okolnih mjesta nakon odlaska u mirovinu sadašnjeg liječnika obiteljske medicine? Naime, dugogodišnji liječnik dr. Željko Maršić, u zakupu je u specijalističkoj ambulanti u Žakanju od ožujka 1998. godine. Nakon navršenih 65 godina produžen mu je rad do kraja 2021. godine, jer nema ga tko zamijeniti.

Kako je u razgovoru za KAportal pojasnila ravnateljica Doma zdravlja Ozalj Nada Diković, prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, zdravstvenim radnicima u mreži javne zdravstvene službe pravo na obavljanje privatne prakse po sili zakona prestaje kad navrše 65 godina života. No, iznimno u slučaju ugroženosti pružanja zdravstvene zaštite ministar može zdravstvenim radnicima uz prethodno pribavljeno mišljenje župana odnosno gradonačelnika Grada Zagreba odobriti produljenje obavljanja privatne prakse do navršenih 70 godina života.

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

- Dakle dr. Željku Maršiću, spec. obiteljske medicine, obavljanje privatne prakse već je dva puta produženo. U slučaju da dr. Maršić zatraži ponovno produljenje privatne prakse ono mu se može odobriti temeljem rješenja ministra zdravstva – istaknula je ravnateljica ozaljskog doma.

No, da li će Ambulanta u Žakanju ostati bez liječnika primarne zdravstvene zaštite, ne ovisi samo o DZ Ozalj i dr. Maršiću, već prema riječima ravnateljice Diković, i o interesu same lokalne zajednice.

- Dom zdravlja Ozalj će poduzeti sve mjere i radnje da se to ne dogodi. Međutim, načelnik Općine Žakanje, Danijel Jurkaš, nije do sada pokazao zanimanje niti bilo kakav interes za sufinanciranje liječnika obiteljske medicine u ambulanti Žakanje, a čime bi se i dalje osiguralo normalno funkcioniranje zdravstvene zaštite na području Općine Žakanje. Za razliku od rečenog, bivša gradonačelnica Grada Ozlja Gordana Lipšinić i sadašnja gradonačelnica Lidija Bošnjak, pokazale su i pokazuju interes za kontinuitetom pružanja zdravstvene zaštite na području Grada Ozlja, tako da isti već sufinancira jednu specijalizaciju, poručila je Diković.

Izdvojeno


Reci što misliš!