ŽUPANIJA / OPĆINE

MEĐU TOP 10 U HRVATSKOJ

Općina Žakanje ostvarila značajan doprinos u području razvrstavanja otpada, no načelnik Jurkaš ukazuje na niz kritičnih točaka s kojima se još uvijek susreću

Općina Žakanje ostvarila značajan doprinos u području razvrstavanja otpada, no načelnik Jurkaš ukazuje na niz kritičnih točaka s kojima se još uvijek susreću

Udio odvojeno sakupljenog otpada u 2020. godini u općini Žakanje iznosio je 23, 59 posto, s kojim je ujedno iza sebe ostavila sve općine i gradove u Karlovačkoj županiji

Tek 20 općina u Hrvatskoj je do kraja prošle godine uspjelo ispuniti EU direktivu o 50 posto odvojenog prikupljenog otpada. Otkrili su to konsolidirani podaci Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a mahom se radi o općinama sa sjevera Hrvatske. S druge strane one iz Karlovačke županije, nisu postigle ni približno takav rezultat. 

Značajni napredak u odnosu na godinu ranije vidljiv je tek u nekoliko njih, a među njima istaknula se općina Žakanje, čiji je udio odvojeno sakupljenog otpada u 2020. godini iznosi 23,59 posto. Rezultat je to kojim je iza sebe ostavila sve općine i gradove u Karlovačkoj županiji, a dodatno je obećavajući s obzirom na činjenicu da je općina Žakanje u sustavno razvrstavanje otpada na kućnom pragu krenula tek prije godinu dvije. 

No, da je pred njima još uvijek puno posla govori i sam načelnik Danijel Jurkaš, koji je u razgovoru za KAportal otkrio kako na području općine još uvijek postoje divlja odlagališta, u čiju sanaciju su upravo krenuli. Ujedno, u Žakanju se susreću još uvijek i s pojedinačnim slučajevima neprikladnog odlaganja otpada u šumama, potocima pa i u rijeci Kupi, kao i s odlaganjem kućnog otpada u kontejnerima na grobljima, koji za to nisu predviđeni.  

- Prije svega, u području razvrstavanja otpada postigli smo dobar rezultat, stvorili smo dobre infrastrukturne uvjete. No apelirao bi na sve stanovnike da što više razdvajaju otpad na kućnom pragu, koriste reciklažno dvorište. Općina će i dalje sustavno raditi na zaštiti okoliša, a jedan od njih je i upravo aktualni projekt sanacije divljih odlagališta sufinanciranog od Fonda za zaštitu okoliša. Procijenjena vrijednost projekta iznosi okvirno 150 tisuća kuna, a u njega je uključen Plan sanacije devet lokacija kao i mjere sprečavanja ponovnog nastanka odlagališta. Ujedno, tijekom mjeseca studenog građanima će biti podijeljene i kante za reciklabni otpad, koje će zamijeniti postojeće vreće, poručuje načelnik Jurkaš.   

Inače, prema obrađenim podacima, Općina Žakanje prikupila je u prošloj godini 222,16 tona komunalnog otpada, od toga miješanog komunalnog 169,75 tona. Odvojeno sakupljeni komunalni otpad u sklopu javne usluge iznosio je 36,06 tona, dok je na reciklažnom dvorištu prikupljeno 19,35 tona. Sve zajedno, kao što smo u uvodu spomenuli, udio odvojeno sakupljenog otpada u 2020. godini iznosio je 23,59 posto, što je rast u odnosu na godinu ranije od 22 posto. Rezultat je to koji je Općinu Žakanje svrstao među prvih deset općina u Hrvatskoj za izniman doprinos u području odvojenog prikupljanja otpada. 

 

Izdvojeno


Reci što misliš!