ŽUPANIJA / OPĆINE

OVAKO TO RADE U JOSIPDOLU

Kadrovska rošada u općini Josipdol! Načelnik Rudančić ustrojava dva odvojena upravna odjela - na to ga navele nepravilnosti u inspekcijskom nadzoru?

Kadrovska rošada u općini Josipdol! Načelnik Rudančić ustrojava dva odvojena upravna odjela - na to ga navele nepravilnosti u inspekcijskom nadzoru?

Načelnik Rudančić mišljenja je kako će novim preustrojem doći do učinkovitijeg obavljanja poslova i upravljanja upravnim odjelima, kao i do ubrzavanja i kontrole procesa, povećanja kvalitete i učinkovitosti te transparentnost rada uprave u cjelini

Nakon što je u svibnju zamijenio jednog od najdugovječnijih načelnika u Karlovačkoj županiji Zlatka Mihaljevića (HDZ), Dragan Rudančić (HDZ) načelnik općine Josipdol zasukao je rukave i krenuo u posao. Jedan od njegovih prvih poteza upravo je preustroj općinske uprave, i to na način da postojeći jedinstveni upravni odjel, kakav djeluje u gotovo svim općinama, razdvoji na dva upravna odjela.

Načelnik Rudančić je na upit KAportala pojasnio detalje općinskog preustroja, a jedan od razloga krije se i u nalazu provedenog inspekcijskog nadzora, još iz vremena njegovog prethodnika.  

- U ožujku 2021. godine proveden je neposredni inspekcijski nadzor nad radom tijela Općine Josipdol, u kojoj su utvrđene određene nepravilnosti te su donesene mjere kojima je naređeno Općinskom načelniku usklađivanje Odluka i Pravilnika sa Zakonskim propisima u propisanom roku, kazao je Rudančić, ne otkrivajući pritom o kakvim nepravilnostima je riječ. 

No, nakon zakonskog usklađivanja pravilnika i odluka, prema riječima načelnika, krenulo se i u cjelokupno sagledavanje situacije i stanja u Općini, na temelju koje je donesena i Odluka o ustrojavanja 2 odjela, i to upravnog odjela za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti te upravnog odjela za opće poslove, komunalni sustav i EU fondove.  

Inače, do listopada u jedinstvenom upravnom odjelu bilo je zaposleno ukupno šest djelatnika, a načelnik Rudančić je potvrdio kako se planira novo zapošljavanje jednog djelatnika.  

Inače, novim pravilnikom o unutarnjem redu u upravnim tijelima Općine Josipdol, kojeg je potpisao sam načelnik 15. listopada, vidljivo je da je novim preustrojem predviđeno ukupno 12 radnih mjesta, od čega osam ih nije popunjeno. 

I to u upravnom odjelu za opće poslove, komunalni sustav i EU fondove mjesto pročelnika, pomoćnika pročelnika, savjetnika za projekte i EU fondove, višeg stručnog suradnika za opće i imovinsko – pravne poslove i administrativnog tajnika. U drugom upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti, pravilnikom je definirano kako je potrebno popuniti radno mjesto pročelnika, višeg stručnog suradnika za gospodarstvo, stručnog suradnika za naplatu općinskih prihoda. 

U ovoj godini, odlukom je definirano kako su planirana četiri zapošljavanja, od kojih tri, po svemu sudeći, već su provedena. No, znači li novi upravni ustroj i povećane izdatke za zaposlene, načelnik Rudančić uvjerava ne nužno.  

- Izdaci neće biti znatno uvećani jer neće biti rashoda kao do sada na potpunu plaću načelnika, nema zamjenika načelnika i naknada za predsjednika vijeća je također umanjena, ističe načelnik. 

Inače, predloženim ustrojavanjem, načelnik je mišljenja kako će se cijeli niz iznimno važnih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Josipdol koji su do sada bili zastupljeni u jednom upravnom odjelu, raspodijeliti na nova dva upravna odjela.  

- Time će se omogućiti učinkovitije obavljanje poslova i upravljanje upravnim odjelima, ubrzavanje i kontrola procesa, povećanje kvalitete i učinkovitosti te transparentnost rada uprave u cjelini u cilju zadovoljavanja potreba fizičkih i pravnih osoba, a indirektno i stvoriti preduvjeti da se intenzivnije krene u realizaciju postojećih i novih projekata Općine Josipdol, naglasio je načelnik Dragan Rudančić.  

Izdvojeno


Reci što misliš!