ŽUPANIJA / OPĆINE

INVESTICIJE

Općina Generalski Stol od poreznih prihoda nema novca ni za vlastito postojanje, a grade više nego ikad - evo u čemu je tajna!

Općina Generalski Stol od poreznih prihoda nema novca ni za vlastito postojanje, a grade više nego ikad - evo u čemu je tajna!

Grade vrtić, sportsku dvoranu, društveni i vatrogasni dom, asfaltiraju ceste...

Općina Generalski Stol u 2023. godinu ulazi s projekcijom proračuna od 2.544.561 eura (19.172.000 kn). Ono što je u njemu zanimljivo, čak i nevjerojatno jest da je svega 18 posto proračuna temeljeno na izvornim općinskim prihodima od poreza, a više od dvije trećina su razne državne dotacije. Da ih nema, ne bi praktički imali ni za vlastiti "hladni pogon", a ovako su u velikom investicijom zamahu.

- Na strani prihoda značajnije stavke su kapitalne pomoći iz državnog proračuna (konto 63321) u ukupnom iznosu od 6.722.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje odobrenih projekata: Ministarstvo znanosti i obrazovanja za izgradnju novog vrtića 5.472.000,00 kn, Ministarstvo regionalnog razvoja za izgradnju sportske dvorane 350.000,00 kn, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje za modernizaciju nerazvrstanih cesta 350.000,00 kn, Fond za zaštitu okoliša za nabavu komunalne opreme 400.000,00 kn i LAG Frankopan za uređenje groblja Erdelj 150.000,00 kn, kažu u Općini.

Također, iz prijenosa EU sredstava u ukupnom iznosu od 4.110.750,00 u 2023.godini realizirat će se preostali odobreni iznos za izgradnju društvenog i vatrogasnog doma u iznosu od 3.706.250,00 kn kojim će se zatvoriti dio odobrenog kredita te 404.500,00 kn za provedbu projekta "ZAželi" u trajanju od 6 mjeseci.

Osim ostalih redovnih prihoda planira se i preneseni višak prihoda poslovanja iz 2022. godine u iznosu od 1.470.000,00 kn.

Na rashodovnoj strani planiraju u razdoblju od 2023. godine do 2025. godine imaju obvezu sufinancirati projekt izgradnje školske sportske dvorane u iznosu od 2.150.000,00 kn godišnje, sukladno potpisanom sporazumu s Karlovačkom županijom. Najznačajniji kapitalni projekt u 2023. godini je izgradnja novog dječjeg vrtića u vrijednosti od 5.472.000,00 kuna.                                                                  
 

Izdvojeno


Reci što misliš!