ŽUPANIJA / OZALJ

UPUĆEN ZAHTJEV VLADI

Sporna prekategorizacija javnih prometnica tema i na ozaljskom Gradskom vijeću, gradonačelnica Bošnjak: Tražili smo da cesta prema sv. Geri postane državna

Sporna prekategorizacija javnih prometnica tema i na ozaljskom Gradskom vijeću, gradonačelnica Bošnjak: Tražili smo da cesta prema sv. Geri postane državna
Gradska uprava i policijska stanica u Ozlju

- Cesta prema sv. Geri bila je u katastrofalnom stanju. Grad je bio dužan i u obvezi najnužnije je popraviti jer u slučaju šteta na autima, bilo kakve prometne nesreće grad Ozalj je taj koji odgovara i dužan je snositi naknadu štete, kazala je gradonačelnica Bošnjak.

- Kako smo čitali u medijima da su Županijske uprave za ceste Karlovac predale na upravljanje dio svojih prometnica, zanima me u kojoj je to fazi na području grada Ozlja, je li Grad to prihvatio? Mislim da je bilo riječ o 32 kilometara tih cesta, pitala je Sabina - Angelina Latin (nezavisna) na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća.  

Voditeljica odsjeka za urbanizam i komunalne poslove Vesna Cvijak pojasnila je kako su te ceste prekatogorizirane odlukom Vlade te da nije postojala mogućnost “žalbe”. 

- Mi smo te ceste odlukom dobili, one su postale naše nerazvrstane ceste i u kategoriji svih onih cesta koje smo skrbili do sada. Obaveze nas kao upravitelja i održavatelja tih cesta su potpuno jednake kao i za sve druge ceste. Da nam je to veliki teret, sigurno da je, to je 32 kilometara, ali jednostavno mi kao jedinica lokalne samouprave nismo imali pravni lijek po kojem bi mogli tu odluku u tom trenutku odluku tu promijeniti, pojasnila je Cvijak.  

I gradonačelnica Lidija Bošnjak poručila je kako tu odluku nije bilo moguće promijeniti. 

- To je odluka Vlade koja je danom objave u Narodnim novinama stupila na snagu i te ceste su postale nerazvrstane ceste za koje je nadležan grad Ozalj. A to znači da su se nama troškovi održavanja po pitanju nerazvrstanih cesta kao i ostalih naših, jako povećali. Već tijekom ljeta smo imali velike troškove na održavanju nekih od tih cesta. I to nije samo održavanje i popravak, tu se podrazumijeva i malčiranje, koje su do sada po prioritetima bile važnije pa samo tako i u dogovoru s gradskom tvrtkom Azelija i postupali i sada, pojasnila je.

Gradonačelnica Bošnjak ujedno je napomenula kako će se morati u narednom proračunu predvidjeti puno više sredstava za održavanje cesta.  

- Nismo mi jedina jedinica lokane samouprave, na isti način su pogođene i druge lokalne samouprave, samo što je naše područje jako veliko i potrebno je puno sredstava da bi se to održavalo, dodala je gradonačelnica.  

Na tu temu nadovezala se je i vijećnica Gordana Lipšinić, koja je kazala da je još za vrijeme njezinog mandata gradonačelnice, dobila poziv ŽUC-a Karlovac da se napravi primopredaja tih cesta.  

- Za vrijeme dok sam ja bila gradonačelnica to nismo napravili niti bi ja to ikada napravila. Tada sam se interesirala na višim instancama da se očekuje napraviti zapisnik o primopredaji. Mislim da je to bio i trebao biti trenutak da se toj odluci suprostavi, kazala je Lipšinić. 

Ujedno, Gordana Lipšinić pojasnila je kako je jedna od tih cesta koja je predana na upravljanje Gradu Ozlju i cesta za sv. Geru. U isto vrijeme kad se ova odluka pripremala, na inicijativu Grada Ozlja i u suradnji s Županijskim cestama pregovarala se prekategorizacije te ceste u državnu jer vodi do strateške odluke ove države. 

- A oni je nama u konačnici spustili u nerazvrstanu. Ona je zasigurno protivno Zakonu o cestama spuštena na nižu razinu. Radi se o 8,63 km vrlo zahtjevne ceste, kazala je Lipšinić.  

Gradonačelnica Bošnjak pojasnila je kako je bio pripremljen zapisnik ali nije nikada potpisan budući da, kako je već i naglasila, samom objavom odluka je stupila na snagu i samim time ceste su postale gradske nerazvrstane. No, gradonačelnica Bošnjak poručila je kako se je reagiralo na prekategorizaciju ceste prema sv. Geri.  

- U uredu županice održan je sastanak s tadašnjim ravnateljem ŽUC-a Karlovac, na kojem je dogovorno da će županica uputiti dopis Vladi odnosno resornom Ministarstvu da ta cesta od strateške važnosti postane cesta od državne važnosti, a ne gradske, kazala je.

Inače, gradonačelnica je kazala kako je cesta prema sv. Geri bila u katastrofalnom stanju, te je Grad bio dužan i u obvezi najnužnije je popraviti.

- Imali smo hrpu apela ispred mjesnog odbora te smo morali reagirati jer u slučaju šteta na autima, bilo kakve prometne nesreće, grad Ozalj je taj koji odgovara i dužan je snositi naknadu štete, pojasnila je gradonačelnica Bošnjak.  

Izdvojeno


Reci što misliš!