ŽUPANIJA / OZALJ

OČITOVANJE NA TEKST

Gradonačelnica Ozlja Lidija Bošnjak reagira na tekst gosta komentatora Igora Grgića, tvrdi: Objavljen je niz neistinitih i uvredljivih navoda

Gradonačelnica Ozlja Lidija Bošnjak reagira na tekst gosta komentatora Igora Grgića, tvrdi: Objavljen je niz neistinitih i uvredljivih navoda

Zanimljivo je što autor navedenog teksta, koji je ujedno i gradski vijećnik i predsjednik Gradske organizacije SDP-a, prije iznošenja i javne objave ovakvih dezinformacija nije provjerio istinitost navedenih podataka, kaže Bošnjak.

Na tekst Gosta komentatora Igora Grgića na KAportalu objavljenog 2. lipnja 2022. naslova '' Sjaši Kurta da uzjaši Murta'', reagirala je gradonačelnica Ozlja Lidija Bošnjak. Tvrdi da je autor u tekstu napisao "niz neistinitih i uvredljivih navoda", pa moli za objavom njezinog priopćenja u kojem se očituje o svim navodima. 

Tekst gradonačelnice Ozlja prenosimo u integralnoj verziji u cijelosti...

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

Grad Ozalj je u posljednjih godinu dana uložio velike napore u pronalaženju odgovarajućeg rješenja problema povezanosti javnim prijevozom područja Grada Ozlja s Karlovcem. Na inicijativu Grada Ozlja, održani su sastanci sa županicom Karlovačke županije, načelnicima susjednih općina, HŽ-a putničkim prijevozom, Autotransportom Karlovac d.o.o., kao i zainteresiranim građanima, a pribavljeni su i podaci od mjesnih odbora i Savjeta mladih Grada Ozlja o stvarnim potrebama građana. Na zahtjev Grada, nadležno Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i 2021. i ove godine, dalo je suglasnost za izvanredne izmjene voznog reda vlakova, upravo iz razloga kako bi se građanima omogućilo korištenje odgovarajućeg javnog prijevoza za vrijeme trajanja ljetnih školskih praznika, te bio omogućen nesmetani odlazak na posao i s posla građanima koji rade u Karlovcu, kao i svima koji rade u Zagrebu te učenicima koji pohađaju škole ili praksu u Karlovcu. Grad Ozalj će i nadalje, u okviru svoje nadležnosti, aktivno surađivati u rješavanju problematike javnog prijevoza građana, što je bila i jedna od brojnih tema na prošlotjednom kolegiju sa županicom Karlovačke županije.

Vezano za financiranje rada Dječjeg vrtića Zvončić i navode ''kao da u Gradu osim 200-tinjak djece i nekoliko desetaka teta nitko ne živi'', možemo samo žaliti što od strane ozaljskog SDP-a djeca nisu prepoznata kao budućnost grada u koju treba ulagati. Ističemo da Grad Ozalj, kao Grad – prijatelj djece, smatra da je demografska obnova i ulaganje u predškolski odgoj i obrazovanje jedan od temeljnih preduvjeta za daljnji gospodarski razvoj i budućnost Grada. U 2022. godini omogućeno je stoga svim roditeljima za treće i svako sljedeće dijete besplatan boravak djeteta u vrtiću, a i povećana je naknada za opremu novorođenog djeteta sa dosadašnjih 2.000,00 kn na 3.000,00 kn. Uvedene su i nove mjere financijske pomoći za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji radi kupnje ili gradnje obiteljske kuće/stana ili poboljšanja kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća, a osobe koje prvi put grade obiteljsku kuću radi rješavanja svog stambenog mogu ostvariti pravo na potpuno ili djelomično oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa. 

U objavljenom tekstu pogrešno se navodi da je ''najjednostavnije da proglasiš svojim ono što je netko drugi napravio, uložio trud, znanje i volju'' te da se Grad nije zahvalio autoru ''nego pravac na sud''. Ističemo da se u konkretnom slučaju nije radilo ni o kakvom kršenju autorskih prava, jer nije nastalo nikakvo autorsko djelo. Naime, Grad Ozalj i Zavičajni Muzej Ozalj dobitnici su međunarodne turističke nagrade „Plautilla“ za najbolji kulturno turistički itinerer pod nazivom „Teslinim svjetlom tragovima Slave Raškaj“. Gđa Štalcar Furač se u svojim objavama predstavljala kao predsjednica Udruge Novi svijet -Kultura Urbani (a na isto nije bila ovlaštena već nekoliko godina), te je svojim objavama o navodnim povredama autorskih prava obmanula javnost iako nije bila ni na koji način oštećena. Neprovjerene i neistinite informacije su se zatim koristile u političke svrhe i dijelile putem društvenih mreža od strane gradskih i županijskih vijećnika SDP-a, s isključivim ciljem narušavanja ugleda Grada i gradonačelnice te umanjenja značaja primljene nagrade. Neistiniti su također i navodi da se Grad odlučio za sudsko rješenje spora, jer je nesporazum riješen mirnim putem nakon što je gđa Štalcar Furač upozorena na pravne posljedice takvih javnih objava. 

Vezano za Stari grad Ozalj i navode da ''nisu u stanju riješiti mnogo manje zahtjevne stvari od te gradine'', te da bi ''htjeli dio kolača tj. Starog grada'' smatramo bitnim izvijestiti javnost da je upravo pred 20 godina, za vrijeme mandata tadašnje SDP-ove gradonačelnice, Stari grad bez ikakve pravne bitke prepušten sadašnjem vlasniku u postupku povrata oduzete imovine, jer Grad Ozalj nije pravodobno poduzeo niti jednu pravnu radnju radi zaštite interesa Grada i građana Grada Ozlja, koji su 56 godina ulagali znatna financijska sredstva u održavanje navedenog objekta. Tadašnja vlast tijekom postupka nije zahtijevala priznavanje ulaganja u Starom gradu, čime je Gradu nanesena znatna šteta. SDP-ova vlast smatrala je da učinkovito upravljanje nekretninama podrazumijeva predaju ili prodaju najvrjednije gradske imovine, pa je tako prodano i kupalište i druge nekretnine od iznimnog značaja za Grad, a nije spriječeno ni zatvaranje tvornice ''Kordun'', niti otpuštanje brojnih radnika, iako je sadašnja županijska vijećnica SDP-a u to vrijeme obavljala upravo sindikalne poslove.

Budući da Grad nije vlasnik imovine koja se navodi u objavljenom tekstu (kao niti tzv. ''Bašte'' na Kurilovcu, niti zemljišta u Poslovnoj zoni Lug) nije ovlašten, niti smije utjecati na upravljanje imovinom u vlasništvu drugih fizičkih i pravnih osoba, već može samo ulaganjem u komunalnu infrastrukturu i boljom suradnjom s vlasnicima omogućiti uvjete za njihovo stavljanje u funkciju i time poticati dolazak novih investitora. 

U tekstu su također izneseni netočni navodi da je ''infrastruktura i dalje na čekanju'' jer je u tijeku cijeli niz projekata, koje nije moguće realizirati u jednoj godini mandata. U 2021. godini započela je izgradnja dječjeg igrališta u Vivodini, te se uskoro očekuje završetak projekta kao i izgradnje igrališta NK Zrinskog Ozalj. U 2022. godini kontinuirano se i dalje ulaže u održavanje nerazvrstanih asfaltnih i makadamskih cesta po mjesnim odborima, u tijeku je i daljnje ulaganje u modernizaciju sustava javne rasvjete, planirana je daljnja izgradnja oborinskih kanala, izgradnja nogostupa, ulaganje u održavanje javnih površina i groblja, planirano je ulaganje od 4 milijuna kuna u unapređenje infrastrukture poduzetničke zone Lug izgradnjom prometnice, nogostupa i biciklističke staze sa rješavanjem oborinske odvodnje. Nakon što je dovršena najzahtjevnija faza (s prijelazom preko pruge i spajanja zone malog i velikog gospodarstva), pristupit će se realizaciji gradnje prometnice - spoj od Trške ceste do spoja  na završenu prometnicu, za što je postupak u tijeku. Realizacijom navedenih projekata pridonijet će se boljoj i kvalitetnoj isporuci komunalnih usluga, kao i poboljšati dostupnost komunalnih usluga. Na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća očekuje se davanje suglasnosti za kupnju nekretnine kojim će se omogućiti izgradnja parkirališta za potrebe Doma zdravlja, u tijeku je izrada glavnog projekta Ulice Kaptol sa pripadajućom komunalnom infrastrukturom, kao i postupak jednostavne nabave za dječja igrališta, prema zahtjevima mjesnih odbora u sklopu ''Malih komunalnih akcija''. 

U objavljenom tekstu izneseni su i netočni i uvredljivi navodi vezani uz rad Jedinstvenog upravnog odjela, zapošljavanje, kao i rad i odgovornost službenika i namještenika. Naime, Jedinstveni upravni odjel je ustrojen u lipnju 2014. godine, upravo radi uštede i efikasnijeg poslovanja te su tada izmjenom koeficijenata znatno smanjene plaće službenicima i namještenicima, zbog čega je dio službenika potražio druge, bolje plaćene poslove. Neistiniti su navodi da se radi o ''uhljebljivanju'' jer su svi natječajni postupci vezani za zapošljavanje provedeni u skladu sa zakonom, te nije prijavljena niti jedna nepravilnost vezana za zapošljavanje bilo kojeg službenika, neovisno o zakonskoj osnovi (natječajem ili sporazumom). Naime, budući da niti nakon tri ponovljena javna natječaja za slobodno radno mjesto voditelja Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti nije izabran niti jedan kandidat, s obzirom na širok opseg i potrebu hitnog obavljanja redovitih poslova, na temelju sporazuma je primljena službenica, ali ne na mjesto voditelja Odsjeka, već na slobodno radno mjesto višeg stručnog suradnika, budući da je poslove iste razine složenosti niz godina uspješno obavljala i u Karlovačkoj županiji.

Što se tiče raspisivanja natječaja za direktora Turističke zajednice područja Kupa, kao i navoda kako ''sadašnji direktor još uvijek ne zna pripremiti dokumentaciju za natječaj pa izvisi'', ovim putem želimo naglasiti da se radi o iznošenju povjerljivih informacija, koje su imali isključivo članovi Povjerenstva za provedbu natječaja, a isti su dužni čuvati profesionalnu tajnu i tijek samog natječajnog postupka. Pritom također naglašavamo kako je jedan od članova tog Povjerenstva i sadašnja potpredsjednica Gradskog vijeća Grada Ozlja, ujedno i gradska vijećnica SDP-a. Prisjećajući se raspisivanja natječaja za Turističku zajednicu Grada Ozlja pred 10-ak godina, na čelu vlasti s političkom opcijom SDP-a, na radno mjesto direktorice Turističkog ureda primljena je kandidatkinja, koja ne samo da je podnijela prijavu koja nije zadovoljavala uvjete natječaja, već ista nije imala ni potrebno znanje ni iskustvo. Nakon što je navedena kandidatkinja imenovana direktoricom Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Ozlja, isti natječaj je naknadno poništen po nalogu Ministarstva turizma, pa se stoga pitamo o kakvom se u tom slučaju ignoriranju i kadroviranju radilo ako je primljena osoba bez potrebnih uvjeta?!    

Iako je u prvoj godini mandata bilo potrebno ispravno detektirati probleme (u poslovanju trgovačkih društava, kao i ustanova), Grad kontinuirano i sustavno radi na pronalaženju adekvatnih rješenja i poduzimanju svih radnji, kako bi cijeli gradski sustav funkcionirao u skladu sa potrebama građana Grada Ozlja i u cilju zaštite njihovih interesa, posebno interesa najranjivijih društvenih skupina. 

Zanimljivo je što autor navedenog teksta, koji je ujedno i gradski vijećnik i predsjednik Gradske organizacije SDP-a, prije iznošenja i javne objave ovakvih dezinformacija nije provjerio istinitost navedenih podataka, već je naprotiv, samo nekoliko dana nakon objave spornog teksta, svoj mandat gradskog vijećnika stavio u mirovanje – iz osobnih razloga.

Gradonačelnica Ozlja Lidija Bošnjak

Izdvojeno


Reci što misliš!