ŽUPANIJA / SLUNJ

ODLUKA GRADSKE UPRAVE

Slučaj iz Slunja! Suvlasnica je nekretnine, a račun za komunalnu naknadu dolazi samo na njezino ime - gradske službe pojasnile zašto je tome tako

Slučaj iz Slunja! Suvlasnica je nekretnine, a račun za komunalnu naknadu dolazi samo na njezino ime - gradske službe pojasnile zašto je tome tako
foto ilustracija - arhiva KAportala

Jedna naša sugrađanka tvrdi da jedina dobiva račune, ne i suvlasnici, te ih jedina i podmiruje. Kako to, pitala je vijećnica Cindrić na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća.

Komunalna naknada jedan je od namjenskih prihoda proračuna jedinice lokalne samouprave, a koristi se za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture. Plaćaju je vlasnici, odnosno korisnici stambenog, poslovnog, garažnog prostora, građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, kao neizgrađenog građevnog zemljišta.

No, što u slučaju kada se na jednoj nekretnini nalaze više suvlasnika, a obveznika plaćanja postaje samo jedan, pitanje je koje se našlo na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća grada Slunja. 

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

Postavila ga je gradska vijećnica Diana Cindrić (HDZ), i to kako je rekla, u ime jedne sugrađanke. 

- Jedna naša sugrađanka tvrdi da jedina dobiva račune za plaćanje komunalne naknade i slivnih voda, ne i suvlasnici, te ih jedina i podmiruje. Zašto je tome tako, pitala je. 

Gradonačelnica Mirjana Puškarić rekla kako slivne vode nisu u nadležnosti Grada, a što se tiče komunalne naknade prepustila je odgovor pročelnici dodavši pritom kako je vrlo vjerojatno riječ da se radi o vrlo malim iznosima gdje bi poštarina bila skuplja od same naknade.

Na tragu takvog odgovora bila je i gradska pročelnica Zdenka Špelić, koja je uvodno pojasnila kako je komunalna naknada obveza vlasnika i ako je riječ o više suvlasnika praksa je da se komunalna naknada obračunava njima ukoliko se dogovore. 

- Ukoliko se ne dogovore onda se komunalnu naknadu po zakonu obračunava jednom od suvlasnika jer suvlasnici odgovaraju solidarno, a njihova je obveza da onda između
sebe riješe na koji će način naknaditi te troškove međusobno, pojašnjava pročelnica.  

Druga situacija kada se naplaćuje i obračunava komunalnu naknadu samo jednom suvlasniku je u slučaju kada je ona jako niska i nije isplativo dijeljenje tih troškova na više suvlasnika, dodaju u Gradu. 

Izdvojeno


Reci što misliš!