VIJESTI / KARLOVAC

BEZ DOKAZA RADA U STRUCI?

Reagiranje iz gradske ustanove Sportski objekti Karlovac: Dvije prijave nisu ispunile formalne uvjete natječaja, nisu ni smatrani kandidatima

Reagiranje iz gradske ustanove Sportski objekti Karlovac: Dvije prijave nisu ispunile formalne uvjete natječaja, nisu ni smatrani kandidatima
Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Iako su prijave podnesene pravovremeno, uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, navodi se

Na tekst objavljen jučer na KAportalu u kojem smo pisali o "odbijenici" kandidatkinje Slavice Žeger na natječaju za ravnateljicu gradske ustavove Sportski objekti Karlovac reagirali su iz ustanove, no kako je "reagiranje" nepotpisano niti ne znamo jel ga šalje nova ravnateljica Renata Kučan ili Upravno vijeće kojim predsjedava Marijeta Ćelić.

Svejedno, prenosimo ga u cijelosti...

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

"Zbog istinitog i točnog informiranja javnosti, molimo da u Vašim medijima objavite reagiranje na članak koji je objavljen u lokalnim medijima pod nazivom „Doktoricu znanosti odbili na natječaju za direktoricu Sportskih objekata, tvrdi da ima nepravilnosti: Ne može me se samo tako škartirati“, budući da se u njemu navode neistiniti i netočni podaci.

Uvjeti i način raspisivanja i provođenja natječaja, te postupak imenovanja ravnatelja Ustanove propisani su Zakonom o ustanovama, Odlukom o osnivanju ustanove Sportski objekti Karlovac i Statutom ustanove Sportski objekti Karlovac. Natječaj raspisuju članovi Upravnog vijeća koji su imenovani sukladno Zakonu o ustanovama, Osnivačkom aktu i Statutu ustanove Sportski objekti Karlovac.

Natječajem, sukladno Zakonu o ustanovama i Statutu ustanove Sportski objekti Karlovac propisani su opći i posebni uvjeti natječaja koje moraju ispunjavati prijavljeni kandidati kao i potrebna dokumentacija kojom će se isto dokazati. Uredna prijava je ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave sukladno natječaju neće se razmotriti. Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na isti.

U propisanom roku za dostavu prijava zaprimljene su četiri (4) prijave. Pristigle prijave su otvorene i razmatrane na 7. sjednici Upravnog vijeća ustanove Sportski objekti Karlovac održanoj dana 15. ožujka 2024. godine. Članovi Upravnog vijeća su iz priložene dokumentacije utvrdili i donijeli zaključak da su dvije (2) prijave potpune i sadrže svu potrebnu dokumentaciju, te da ti kandidati ispunjavaju sve uvjete natječaja, dok je za druge dvije (2) prijave uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno da prijavljeni kandidati ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Iako su prijave podnesene pravovremeno, uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja i to iz sljedećih razloga:

U jednoj prijavi nije priložena vlastoručno potpisana prijava na natječaj u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, adresa prebivališta, broj telefona i adresa elektroničke pošte).

U drugoj prijavi prema podacima iz Potvrde HZMO-a, vidljivo je da kandidat nema dokaz rada u struci na poslovima visoke stručne spreme u trajanju od najmanje pet (5) godina što je jasno navedeni uvjet u tekstu natječaja.

Uz dostavljene programe rada za mandatno razdoblje, kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja pozvani su i na razgovor (intervju). Upravno vijeće ustanove Sportski objekti Karlovac je na svojoj 8. sjednici održanoj dana 25. ožujka 2024. godine, s četiri glasa za i jednim suzdržanim, donijelo odluku o imenovanju ravnateljice ustanove Sportski objekti Karlovac.

Izdvojeno


Reci što misliš!