AKTUALNO

IMPRESSUM

IMPRESSUM

KAportal – informativni web portal Karlovca i Karlovačke županije

Proizvodnja/produkcija sadržaja, uredništvo i prodaja oglasnog prostora: Kraft Draft d.o.o. Karlovac, sjedište: Dr. Vladka  Mačeka 14, 47000 Karlovac

Nakladnik: RTL Hrvatska d.o.o. za usluge
Sjedište: Krapinska 45, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 3660 000, Fax: +385 1 3660 009, E-mail: [email protected], Web: www.rtl.hr

Upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080451968,

Osobni identifikacijski broj (OIB): 07330149920

IBAN: HR4623300031100217010 kod SG-Splitska banka d.d. R.Boškovića 16 – Split.

Temeljni kapital 366.792.200,00 kn uplaćen u cijelosti.

Predsjednica Uprave:

Styliani Litou

Član Uprave:

Ivana Mihelčić

Tonko Weissmann

Proizvodnja/produkcija sadržaja, uredništvo i prodaja oglasnog prostora

Kraft Draft d.o.o., Dr. Vladka Mačeka 14,  47000 Karlovac

Telefon: 091/240-2210, 091/240-2211, e-mail: [email protected]

Glavni urednik: Vedran Gvožđak

Direktor: Robert Fajt

Novinari i suradnici: Darko Lisac, Marijan Bakić, Marin Bakić, Antonela Zvonković

ISSN: 1847-9219

Odlukom Vijeća za elektroničke medije, KAportal je kao pružatelj elektroničke publikacije https://kaportal.hr upisan u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija.

KAportal je online od 1. travnja 2010. godine.
Dinamika osuvremenjavanja: Dnevna

Kraft Draft d.o.o., Dr. Vladka Mačeka 14, 47000 Karlovac, Hrvatska. Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Karlovcu. MB: 02614596, OIB: 33301420608. Transakcijski računi – IBAN: HR832400 0081 1100 62877 i HR322500 0091 1014 71053. Temeljni kapital iznosi 21.000,00 kuna uplaćen u cijelosti. Član Uprave: Robert Fajt

Marketing 

Za informacije o uvjetima oglašavanja na KAportalu, obratite se na navedeni kontakt:

Telefon: 091/240-2211

[email protected]

[email protected]

Izdvojeno


Dodavanje novih komentara je onemogućeno.