GOST KOMENTATOR

GOST KOMENTATOR

Leo Staković o gradskom programu POS-a: Stvarni problemi mladih ovom mjerom nisu adresirani, a napori da se to ispravi – ugušeni

Leo Staković o gradskom programu POS-a: Stvarni problemi mladih ovom mjerom nisu adresirani, a napori da se to ispravi – ugušeni

Ovim se tekstom prvenstveno želi ukazati na nedosljedne i netransparentne poteze Grada i gradonačelnika, na potpuno ignoriranje rezultata istraživanja te djelovanje protivno dokumentu kojeg su sami usvojili, piše Staković.

Danas u karlovačkoj gradskoj knjižnici bit će održana tribina o stambenom zbrinjavanju mladih obitelji i programu izgradnje tzv. POS-ovih stanova u Karlovcu.

Dobili smo zanimljiv osvrt aktivista Lea Stakovića koji je, kao autor teksta, istaknuo da je osobno uključen u rad Savjeta mladih grada Karlovca. Međutim, kaže da stavovi ovdje izneseni ne odražavaju nužno i stavove tog savjetodavnog tijela u cjelini te su isključiva odgovornost autora. Ujedno, to znači da su informacije iznesene u ovom tekstu činjenično ispravne, ali i, unatoč naporima autora, mjestimično subjektivne.

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

Osvrt prenosimo u cijelosti...

Karlovačko gradsko vijeće i zainteresirana javnost dosad su upoznati s tim da je Savjet mladih grada Karlovca predložio gradonačelniku Mandiću i Gradu Karlovcu da naprave iskorak po pitanju stambenog osamostaljivanja mladih Karlovčana i Karlovčanki. Savjet je motivaciju i uporište za djelovanje u tom području pronašao u Gradskom programu za mlade grada Karlovca 2020.-2023. (GPM) kao najvažnijem strateškom dokumentu za mlade u Karlovcu, gdje je jasno i nedvosmisleno naveden cilj - Stvoriti preduvjete za stambeno osamostaljivanje mladih. Za postizanje navedenog cilja predviđena je izrada „Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih“ uz „povećanje broja gradskih stanova koji se iznajmljuju mladima kroz otkup i/ili izgradnju te najam “.

GPM je dokument koji je pripreman u suradnji mladih i Grada, a u konačnici usvojen od strane Gradskog vijeća. Vrlo širok spektar aktera bio je uključen u izradu te strategije koju se Grad obvezao provoditi onog trenutka kad je ista usvojena.

Na inicijativu Savjeta mladih Grad je financirao, a agencija Ipsos u listopadu 2021. provela neovisno istraživanje na temu stambenog osamostaljivanja mladih na području grada Karlovca. Istraživanje je provedeno kako bi se utvrdile stvarne potrebe i prioriteti mladih po pitanju stambenog osamostaljenja. Vrlo jasno je utvrđeno da su mladima u Karlovcu prijeko potrebni stanovi za najam, a ista se preporuka nalazi i u GPM-u.

„Većina mladih osoba nema riješeno stambeno pitanje u vidu vlastite nekretnine – mlađe osobe žive sa svojim roditeljima, u iznajmljenom stanu ili domu ukoliko su u sustavu obrazovanja, a ukoliko su izašli iz sustava obrazovanja često žive i dalje sa svojim roditeljima, u drugom krilu/katu kuće, te nešto rjeđe u najmu. Najam stambenog prostora donekle je problematičan jer smatraju da cijena najma i ponuda nisu u skladu te da je veća količina studentske populacije podigla cijenu najma i smanjila ponudu na tržištu. Sam proces osamostaljivanja kroz kupovinu vlastite nekretnine smatraju vrlo teško izvedivim.“ (Gradski program za mlade grada Karlovca 2020.-2023., str. 23.)

Ovi nalazi i preporuke nedvosmisleno postavljaju stanove za najam kao prioritet stambene politike za mlade u Karlovcu. Mladi koji se žele osamostaliti su u nepovoljnom položaju zbog manje kreditne sposobnosti i nižih primanja u odnosu na druge demografske skupine što je dodatno pogoršano iznimno visokim cijenama stanova za najam i prodaju. Ovu tvrdnju potkrepljuje službeni podatak APN-a koji kazuje da je prosječna dob korisnika subvencija u prosjeku – 33 godine, te Ipsos-ovo istraživanje koje je pokazalo sljedeće:

- da ukupno 83% ispitanika ne živi u svojoj nekretnini

- u situaciji rješavanja stambenog pitanja, gotovo svi (90%), smatraju kako bi im za to bio potreban bankovni kredit

- tek oko 9% mladih financijsku situaciju svog kućanstva opisuje kao dovoljno dobru da im ostaje i za uštedjeti

Nakon posljednjeg razgovora Savjeta mladih i gradonačelnika Mandića, u prosincu 2021., najizglednijom se činila kompromisna ideja da se na spomenuto pitanje odgovori programom poticane stanogradnje – POS, i da se na taj način osiguraju stanovi za najam mladima odnosno mladim obiteljima. Savjet mladih je prema nalogu izradio Akcijski plan te ga je uputio nadležnom odjelu za društvene djelatnosti, koji se na isti do danas nije očitovao. U tom trenutku je jednostrano prekinuta suradnja i komunikacija između Grada i Savjeta po pitanju rješavanja problema stanovanja mladih, a Savjet službeno nije bio niti obaviješten da je proces izrade Programa u tijeku. U međuvremenu, Grad je izašao u javnost s informacijom da se ide u POS program. Naizgled dobra vijest, ali činjenica da Savjet o tome nije obaviješten, niti je uključen u proces, dala je naslutiti da preporuke GPM-a i istraživanja neće biti uvažene. Na javnom savjetovanju objavljen je prijedlog Odluke koji je proturječan s usvojenim GPM-om po nizu točaka.

Najupadljivija je ta da se spomenutom Odlukom uređuju kriteriji kupovine, a ne najma stanova. Osim toga, jedini kriterij u Odluci koji izravno pogoduje mladima je onaj koji osobama do 35 godina starosti omogućava nešto veći broj bodova pred drugim dobnim skupinama. Neki od ostalih kriterija mlade stavljaju čak i u nepovoljniji položaj, primjerice bodovanje temeljem „staža“ u prebivanju na području grada Karlovca ili dodatni bodovi osobama koje imaju status branitelja. Nijedna mlada osoba u Hrvatskoj danas ne može imati status branitelja jer bi to značilo da je vojni rok služila sa navršene tri godine.

Uvažavajući međugeneracijsku solidarnost i potrebe svih ranjivih skupina u okviru ovog programa, ovim se tekstom prvenstveno želi ukazati na nedosljedne i netransparentne poteze Grada i gradonačelnika, na potpuno ignoriranje rezultata istraživanja te djelovanje protivno dokumentu kojeg su sami usvojili, kao i na tokenističku participaciju mladih kakvu Grad njeguje. Govorimo dakle o potezu i mjeri Grada Karlo vca koja je pokrenuta u suradnji s mladima i tada predstavljena kao mjera primarno namijenjena njima, no vrlo brzo mladi su iz odlučivanja o istoj potpuno isključeni. Savjet mladih nije dobio čak ni informaciju da je prijedlog Odluke na javnom savjetovanju, čime je onemogućeno njegovo pravovremeno reagiranje. Kao točku na „i“ – na komentare koje je, iako kasno, ipak uputio Gradu prema propisanoj proceduri javnog savjetovanja, autor ovih redaka dobiva odgovor tek u utorak 29. studenog u 8:48. Točno 12 minuta uoči sjednice Gradskog vijeća na kojoj će se predmetna Odluka i usvojiti.

Sve navedeno potvrđuje da je participacija mladih u ovom procesu bila isključivo deklarativna, da problemi mladih ovom mjerom nisu adresirani te ista neće značajnije doprinijeti rješavanju stambenog problema većine mladih.

Savjet mladih grada Karlovca je pak, priča za sebe i zaslužuje vlastiti tekst, ako ne i dva, tri. Važno je istaknuti da Savjet mladih nije suglasan oko stava iznesenog ovim tekstom. Ne čudi da je većina članova i članica Savjeta mišljenja da Grad u ovoj situaciji nije ništa pogrešno napravio jer ih, podsjetimo, bira ni više ni manje nego Gradsko vijeće.


 

Leo Staković

Izdvojeno


Reci što misliš!