AKTUALNO

KAretrovizor: Neke karlovačke obilaznice u planu su pola stoljeća, a u posljednjih deset godina nismo se pomakli niti metra

KAretrovizor: Neke karlovačke obilaznice u planu su pola stoljeća,
a u posljednjih deset godina nismo se pomakli niti metra

Ako je za vjerovati planovima Hrvatskih cesta, hrvatski apsurd zvan „Vukelićev most“ mogao bi nakon deset godina napokon prestati nositi epitet mosta koji ne vodi nikuda (i do kojeg ne vodi ništa). Naime, 2020. godine planiran je nastavak izgradnje brze ceste od Mostanja do Vukmanićkog Cerovca vrijedan 80 milijuna kuna. Dosad je od predviđenih 6,2 kilometra napravljeno je samo 405 metara nesretnog mosta. Da je Vukelić – taj ambiciozni HDZ-ov ministar - poživio, obilaznica bi vjerojatno bila već napravljena, prije svega jer bi dobro poslužila njemu samom s obzirom da kraj te dionice završava negdje blizu njegove kuće u Cerovcu, a onda i zbog javnog interesa građana Turnja koji trpe teror prekomjernog prometa koji uzima i živote. Smrt desetgodišnjeg dječaka prije točno godinu dana bila je kap koja je prelila čašu Turanjčana i pokrenuo lokalne političare iz letargije u koju su upali iz jednostavnog razloga: oni ne žive na Turnju ni u Cerovcu pa im je gradnja obilaznice zadnja briga. Kao i ostale obilaznice.

Naime, Karlovac zajedno s državom kao frekventno cestovno područje još od kraja 60-ih godina, planira i kontinuirano rješava uska prometna grla. Prvo brzu cestu u produžetku auto-puta, pa obilaznicu prema bivšoj Jugoturbini, onda i gradski prsten i spomenuti nastavak brze ceste od Mostanja koji je u planu – kao što se vidi iz teksta – u planu preko 40 godina. Iako su ove dvije posljednje obilaznice daleko od završetka, Grad ambiciozno planira i obilaznicu od Gaze prema Šumarskoj školi da rastereti Ulicu Josipa Kraša kroz Zvijezdu koja je uvijek prazna. No, čini se da je i ta ambicioznost samo dugogodišnje mrtvo slovo na papiru. Nažalost, u posljednjih deset godina pod gradonačelnikom Jelićem i sada Mandićem nije izgrađen ni jedan metar ni već započetih ni „novih“ obilaznica.

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

„Nestat će uska grla“, Karlovački tjednik, 24. veljače 1977.

Kada su prije gotovo 400 godina udareni temelji Karlovca onda su presudnu ulogu za lociranje ovog grada imali: povoljan geografski položaj na raskrsnici magistralnih putova te dobro razvijen, za ondašnje uvjete, cestovni i riječni saobraćaj. Upravo zbog toga od vojničke utvrde Karlovac je brzo prerastao u značajno trgovačko središte.

Danas Karlovac ima značajnu ulogu kao prometno raskršće magistralnih cesta ne samo u SR Hrvatskoj i Jugoslaviji već i u Evropi. Ovakav položaj Karlovca uvjetuje ogromnu frekvenciju vozila kroz grad. Prema podacima kroz Karlovac dnevno prođe 24.500 vozila od čega polovina magistralnom cestom prema Rijeci, odnosno sjevernom Jadranu a druga polovica cestama prema srednjem i južnom Jadranu. Cjelokupni tranzitni i ostali promet danas odvija se kroz sam grad a posebno je opterećena cesta br. 13, koja kroz Karlovac nosi naziv Ulica Moše Pijade. Ova ulica, koja je građena van svih standarda potrebnih za tranzitni promet, usko je grlo saobraćaja. Posebno u takozvanim špicama, za vrijeme turističke sezone, postaje pretijesna pa se saobraćaj odvija pod vrlo teškim uvjetima. Primjera radi dnevno ovom saobraćajnicom prođe oko 19.000 automobila, a kada se tome doda da je u blizini Mrzlog Polja smještena industrijska zona sa slabo riješenim željezničkim i cestovnim čvorištima nameće se neminovnost što hitnijeg uređenja ove nadasve važne saobraćajnice.

Prema usvojenim planovima izgradnje prometnica ove godine počet će rekonstrukcija Ulice Moše Pijade. Rekonstrukcijom će biti obuhvaćeno raskršće Smičiklasove ulice i brze ceste do križanja ceste broj 13 s odvojkom prema „Jugoturbini“ kod Mrzlog Polja. Kako se planira rekonstruirat će se postojeća cesta koja će imati 3 trake. Dvije trake širine 6,5 metara za osobne automobile jedna traka širine 3,5 metra za kamione te nogostup s obadvije strane širine po 1,5 metara. Najveći građevinski zahvati izvest će se na križanju prema tvornici Jugoturbina. Tamo će se izgraditi petlja s nadvožnjakom i odvojci prema tvornici Jugoturbina i tvornici „Lola Ribar“. Ukupna vrijednost investicija cijeni se na 67 milijuna dinara, a sredstva za izgradnju bit će osigurana iz fondova SlZ-a za komunalnu djelatnost općine Karlovac i viška sredstava od javnog zajma za ceste.

Rekonstrukcija ove prometnice dio je realizacije dugoročnijeg plana rješavanja prometnih čvorova u Karlovcu. Prije nekoliko godina izgrađena je obilaznica oko Banije što je znatno rasteretilo ovaj dio grada. U narednom razdoblju mora se riješiti promet kroz Rakovac. Ovaj dio grada također je usko grlo prometa. Kako se planira, promet kroz ovaj dio grada riješit će se produžetkom, brze ceste uz željezničku prugu prema Tušiloviću.

Pripremio Tihomir Ivka


Reci što misliš!