AKTUALNO

Za most u Bukovlju u 2019. dokumentacija, gradit će se i novi vodovod - prioritet Općine Generalski Stol i obnova prometnica

Za most u Bukovlju u 2019. dokumentacija, gradit će se i novi
vodovod - prioritet Općine Generalski Stol i obnova prometnica

Obnova prometnica, posebno onih koje su oštećene izvozom drvne mase, te gradnja mosta preko rijeke Mrežnice kod Bukovlja glavni su infrastrukturni prioriteti Općine Generalski Stol a podršku u njihovoj realizaciji, danas su stigli i od župana Damira Jelića.

On je, naime, sa suradnicima u Generalskom Stolu održao svoj "dislocirani" kolegij na kojem su općinskim vlastima prezentirani projekti Karlovačke županije od značaja za ovu općinu.

Obnova prometnica

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

Načelnik Alen Halar predstavio je općinske projekte i njihove prioritete. Tako se raspravljalo o komunalnim problemima i projektima koje Općina u tom segmentu planira. Od prometnica prioritet je obnova kolnika na prometnici od Generalskog Stola prema Lešću i dalje prema Bosiljevu.

Župan Jelić je izvijestio da će se graditi armirano - betonski most za kojeg će se dokumentacija i ishođenje dozvola raditi tijekom 2019. godine, a potom će, nakon provedbe postupka javne nabave, započeti njegova gradnja. Značajan projekt za Općinu Generalski Stol je i vodovod Bukovlje gdje je Općina pripremila dokumentaciju i pokrenula postupak o prijenosu vlasništva na Komunalno poduzeće Duga Resa, a s Hrvatskim vodama se razgovara o modelu financiranja, gdje bi Hrvatske vode financirale projekt s 80 posto, a Općina s 20 posto udjela. Radovi na gradnji bi mogli započeti već u idućoj godini.

Turistički potencijal

Razgovaralo se još o mogućnostima izgradnje sportske dvorane pri osnovnoj školi, školske kuhinje, proširenju dječjeg vrtića, obzirom da općina bilježi porast novorođene djece i broja djece vrtićke i školske dobi, a istaknuti su i značajni turistički potencijali uz rijeke Mrežnicu i Dobru koji se namjeravaju ponuditi turistima i zainteresiranim investitorima.

KAportal.hr


Reci što misliš!