AKTUALNO

Filipčeva "k'o nova" - obnovljena vodoopskrba, kanalizacija, prometnica, nogostupi i javna rasvjeta za 3 milijuna kuna

Filipčeva

- Imamo još pet, šest urgentnih lokacija koje bi trebali rješavati na isti način i po istom principu, ali u sklopu Aglomeracije Karlovac - Duga Resa. Rješavat ćemo i Baščinsku sa Švarče prema Mostanju i Jamadol, gdje su neophodni nogostupi da podignu sigurnost pješaka. Karlovac se prostire na 402 km2, grad je koji ima puno ulica i cesta koje treba asfaltirati. Nastojimo ravnomjerno gledati cijeli grad, ali obzirom na financijske mogućnosti, moramo se ravnati prema prioritetima. U kontaktu smo s vijećima gradskih četvrti i mjesnih odbora, pokušavamo biti učinkoviti; kao i na Gazi, raditi one ulice koje se pokazuju kao potrebite. Zato molim sugrađane koji žive u prostorima gdje još nismo odradili taj dio posla za razumijevanje i strpljenje. Zaista na tome radimo svakodnevno i u u narednim godina i one će biti riješene po ovom principu, najavio je Mandić.

KAportal.hr

 


Reci što misliš!