KAportal Kolegij župana u Slunju danas održan bez župana Jelića - osim gospodarskih tema razgovaralo se i o demografiji | Karlovački informativni web portal
PANDEMIJA KORONAVIRUSA

Kolegij župana u Slunju danas održan bez župana Jelića – osim gospodarskih tema razgovaralo se i o demografiji

Današnji kolegih župan održan u Slunju protekao je bez župana Damira Jelića pa su ga je vodila njegova zamjenica Martina Furdek Hajdin u društvu druge dožupanice – Vesne Hajsan Dolinar.

Kolegij je održan u Gradskoj vijećnici, a raspravljalo se o projektima Karlovačke županije s posebnim naglaskom na projekte na području Slunja. Osim projekata iz programa “407 za 047” razgovaralo se i o demografskim temama vezanim na školstvo i zdravstvo, stopi i strukturi nezaposlenosti i zaposlenosti u Slunju, investicijama u turizmu i gospodarstvu, Slovinjskoj deklaraciji i Intervencijskom planu, državnoj imovini na području Slunja, zbrinjavanju otpada, Razvojnom fondu te izdavanju akata za građenje.

Gradonačelnik Jure Katić je istaknuo 59 projekata koje u ovom trenutku priprema i vodi gradska uprava, od kojih je njih 14 realizirano, 11 ih je u provedbi, 32 u pripremi dok su 2 projekta još u fazi idejnog rješenja. Radi se uglavnom o vrijednim turističkim projektima, projektima komunalne infrastrukture, uređenja prometnica, projektima energetske obnove te projektima vodoopskrbe i odvodnje. Kao jedan od najvećih i najvrednijih projekata na kojem se u Slunju radi je projekt “Vodene tajne” za kojeg su povućena sredstva iz EU fondova i treba biti završen do kolovoza 2020. godine. Posebno je naglašen problem devastacije lokalnih prometnica prilikom odvoza drvnih sortimenata te Grad traži da se Hrvatske šume uključe u financiranje uređenja tako oštećenih prometnica na području Slunja.

Potpisan je Ugovor za izvođenje radova na uređenju prostora fizikalne terapije Doma zdravlja Slunj (2. faza), koje je u ime Karlovačke županije potpisala zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar te u ime izvođača radova, tvrtke SLUNJ GZPP d.d., direktor tvrtke Josip Vuković. Vrijednost radova po ovom Ugovoru iznosi preko 2,1 milijun kuna, a sredstva su osigurana preko Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

KAportal.hr

  • Odgovori