KAportal Otpad će se na kućnom pragu odvajati i na širem ozaljskom području - podjela i čipiranje spremnika kreće početkom sljedećeg tjedna | Karlovački informativni web portal

Otpad će se na kućnom pragu odvajati i na širem ozaljskom području – podjela i čipiranje spremnika kreće početkom sljedećeg tjedna

Direktor Azelije eko d.o.o. Ozalj Miroslav Cigić

Na području grada Ozlja, te općina Kamanje, Ribnik i Žakanje počelo je uspostavljanje sustava odvajanja otpada na kućnom pragu. Obveza je to komunalne tvrtke Azelija eko d.o.o. Ozalj i jedinica lokalne samouprave radi ostvarivanja ciljeva nacionalne i europske strategije gospodarenja otpada i provođenja Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

– Prva obveza je osiguravanje spremnika za komunalni miješani otpad svakom kućanstvu, jer do sada samo 30% naših korisnika ih posjeduje. Podjela i čipiranje svih spremnika kreće od ponedjeljka 29. srpnja. Početkom rujna započet će odvoz otpada s novim sistemom očitavanja spremnika, te će se na taj način evidentirati broj odvoza i nadgledati da li se korisnici pridržavaju obveze razvrstavanja otpada, pojasnio je za KAportal direktor Azelije Miroslav Cigić.

Da bi se stvorili i osigurali uvjeti za odvojeno sakupljanje otpada, Azelija eko d.o.o. na području svog djelovanja, u funkciji već ima fiksna reciklažna dvorišta u Žakanju i Ozlju, kao i mobilno u Ribniku. Namijenjena su za odvojeno prikupljanje i skladištenje manjih količina posebnih vrsta otpada proizvedenih u kućanstvu. U novom kružnom sistemu gospodarenja otpadom temelj je upravo infrastrukturna dostupnost sustava razvrstavanja otpada samim građanima, bilo na kućnom pragu ili u neposrednoj blizini u reciklažnim dvorištima.

Reciklažno dvorište u Ozlju

Od ožujka mjeseca korisnicima usluge Azelija eko d.o.o. stigli su i novi obračuni usluge odvoza otpada. Sukladno Uredbi o komunalnom otpadu obračun usluge vrši se prema volumenu spremnika, a ne kao do sad prema broju osoba kućanstva. Cijenu usluge odvoza čini fiksni i varijabilni dio. Minimalna cijena, odnosno fiksni dio cijene usluge odvoza iznosi 0,36 kuna po litri spremnika, dok varijabilna cijena usluge ovisi o zapremnini spremnika i broju odvoza, te je samim time promjenjiva, odnosno korisnik sam razvrstavanjem otpada utječe na konačni iznos cijene. Ona se iznosi 0,03 kune po litri spremnika, te se množi s brojem pražnjenja.

– Važno je napomenuti da se obračunava odvoz samo miješanog komunalnog otpada, ne i pojedinih vrsta otpada koje je moguće besplatno predati u reciklažna dvorišta. Pa bi korisnicima stvarno trebalo biti u interesu da razvrstavaju otpad, u protivnom plaćaju nešto što ne bi trebali, napominje direktor Cigić, te dodaje da je zadaća svih nas da povećamo svijest o nužnosti zbrinjavanja različitih vrsta otpada čime se doprinosi očuvanju okoliša i povećanju kvalitete života u lokalnoj sredini.

  • KAportal.hr

     

  • Odgovori