AKTUALNO

KAretrovizor: U zlatno doba tiskanog novinstva na karlovačkim kioscima godišnje se prodavalo danas nevjerojatnih dva i pol milijuna primjeraka dnevnih i tjednih novina

KAretrovizor: U zlatno doba tiskanog novinstva na karlovačkim
kioscima godišnje se prodavalo danas nevjerojatnih dva i pol
milijuna primjeraka dnevnih i tjednih novina
foto KAfotka.net

Ako je suditi prema činjenici da je od 2015. godine Gradska knjižnica Ivana Gorana Kovačića do zadnjih dostupnih podataka za 2018. godinu broj članova porastao za preko tisuću i da je posuđeno gotovo 350 tisuća knjiga u jednoj godini, Karlovčani čitaju sve više i tiskana knjiga se, unatoč svim „prijetnjama“ virtualne, odnosno elektronske naravi sasvim dobro drži. Malo je kompleksnije navike svakodnevnog čitanja utvrditi kad su u pitanju novine i ostale tiskovine dostupne na kioscima jer su se tu navike temeljito promijenile. Jedno je sigurno, nekad visokotiražne dnevne novine poput Večernjeg i Jutarnjeg lista tavore na 30-40 tisuća prodanih primjeraka dnevno na državnoj razini. Ne zato što su ljudi odbacili čitanje dnevnih novina nego se većina prebacila na instant vijesti desetina news portala na Internetu kojima ni televizija ne može parirati u brzini.

U skladu s tim, broj kioska u Karlovcu se već godinama reducira, očito nisu rentabilni osim na najfrekventnijim pozicijama u gradu. I opet, paradoks je u dojmu da unatoč trendovima na tim preostalim punktovima koji prodaju novine nikad nije bilo više tiskovina nego danas. Sasvim je očito, živimo u eri „preinformiranosti“ što nije a priori dobra vijest. Preinformiranost vodi u zasićenje, teško je u šumi informacija selektirati što je bitno, a što čisto gubljenje vremena, vijesti se pretvaraju u šum, a to je plodno tlo za manipulaciju svake vrste. U predinternetsko doba stvari su bile jednostavnije, zasigurno kvantitativno siromašnije. Odgovor na pitanje je li isto tako bilo u sadržajnom, kvalitativnom smislu, ostavit ćemo da visi u zraku. Za dodatno razmišljanje na tu temu ovaj put donosimo članak o tome što su Karlovčani čitali prije gotovo 60 godina.

„Šund – ravnopravan“, Karlovački tjednik, 10. siječnja 1963.

Kao i u drugim gradovima karlovački kiosci puni su raznovrsne štampe: dnevnih listova, tjednika, revija, stručnih listova, zabavnika u „šund“ štampe.

Pokušali smo da u karlovačkoj poslovnici „Vjesnika“, čijim „kolosijekom“ prolazi sva štampa i informacije koje „gutaju“ Karlovčani i bez kojih se danas ne može nikako zamisliti suvremen život, saznamo što su Karlovčani u prošloj godini najviše čitali što ih je najviše zanimalo.

Prvo treba konstatirati jednu žalosnu činjenicu. „Šund“ literatura, razni stripovi, romani i slična štampa potpuno su ravnopravno zastupljeni u karlovačkim kioscima, što više, prodaju se gotovo u isto toliko primjeraka kao druga štampa!

Dnevni listovi „Borba“, „Vjesnik“, i „Politika“ uglavnom se u Karlovcu prate kao i prošlih godina. Računa se da je prošle godine u našem gradu prodano oko 575 tisuća primjeraka „Vjesnika“, nešto manje „Borbe“, a „Politike“ oko 90 tisuća. Večernji list bio je jedan od najčitanijih dnevnika s oko 430 tisuća prodanih primjeraka u prošloj godini u Karlovcu. Poslije Nove godine u karlovačkim kioscima pojavio se još jedan večernji dnevni list – „Večernje novosti“ iz Beograda. Od sportskih listova Karlovčani su najviše čitali „Sportske novosti“ i „Jugoslavenski sport“. U Karlovcu je 1962. prodano oko 165 000 primjeraka „Sportskih novosti“ i oko 50 tisuća primjeraka „Jugoslavenskog sporta“. „Sportske revije“ i „Fudbala“ kao tjednika prodano je manje primjeraka, a za „Sportsku tribinu“ u Karlovcu gotovo nije bilo interesa.

Tjedni listovi „Vjesnik u srijedu“ i „Arena“ neobično su popularni u Karlovcu. U toku prošle godine prodano je 225 tisuća primjeraka VUS-a i oko 150 000 primjeraka Arene, a ilustrirana revija „Globus“ bila je na trećem mjestu s oko 25 000 prodanih primjeraka.

Interesantno je spomenuti da su najmlađi čitaoci neobično zainteresirani za „Plavi vjesnik“ i „Kekec“. U toku prošle godine prodalo se oko 100 tisuća primjeraka ovih tjednika.

Žene najviše prate „Svijet“ i „Praktičnu ženu“ osim već spomenutih dnevnih listova. Na kraju nešto i o našem lokalnom listu. „Karlovački tjednik“ je u gradu Karlovcu jedan od najčitanijih listova. U toku prošle godine prodano je samo u našem gradu oko 250 tisuća primjeraka „Tjednika“ a to je nešto više nego prethodnih godina.

„Šund“ je na drugoj strani gotovo ravnopravan spomenutoj štampi. Oko 20 tsuća primjeraka mjesečno raznih strip-revija, X-100 romana i drugog „šunda“ čitali su Karlovčani. Ova druga strana medalje u 1963. svakako navodi na razmišljanje.

Pripremio Tihomir Ivka


Reci što misliš!