AKTUALNO / VIJESTI

pravomoćno

Potvrđena presuda vozaču taksija iz Karlovca, koji je dirao putnicu po koljenima i grudima: "Nije htio zaustaviti vozilo, bilo me je strah"

Potvrđena presuda vozaču taksija iz Karlovca, koji je dirao putnicu po koljenima i grudima:
foto Pixabay.com / ilustracija

Optuženiku je prvostupanjski sud kao olakotno uzeo u obzir da je dosada neosuđivan, dok je otegotnim cijenio činjenicu da je kazneno djelo optuženi kao osoba starije životne dobi počinio prema oštećenoj koja je osoba mlade životne dobi, iskorištavajući pri tom povjerenje koje je oštećena kao korisnica usluga imala prema njemu kao taksistu

Županijski sud u Vukovaru, kao drugostupanjski je potvrdio presudu Općinskog suda u Karlovcu vozaču taksija B.M. koji je putnicu koju je prevozio uhvatio za grudi i dirao je po nogama. Radio se o djevojci koja ga je angažirala da je odveze iz večernjeg izlaska. Karlovački sud ga je osudio na novčanu kaznu od 40 njegovih dnevnih dohodaka, odnosno na 3.333,20 kuna.

Djevojka je na njegov račun iznijela vrlo ozbiljne optužbe. Kaže da je u taksi marke Mercedes ušla s njoj nepoznatim dečkom, kojega je taksist prvo odvezao na Jelaše, što joj je bilo čudno, da bi se zbog nje onda vraćao bliže gradu.

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

- U jednom trenutku je optuženi počeo usporavati, stavio je ruku na moje lijevo koljeno, na što sam je ja maknula, a on je ponovno stavio ruku na moje koljeno. Tada sa mu rekla da me je strah i da se ne osjećam sigurnom, a on je odgovorio da se ne trebam bojati. Nakon toga je zavukao ruku ispod moje haljine od koljena prema gore, uhvatio me je za grudi. Ja sam ga cijelo vrijeme odgurivala, ali on nije na to reagirao. U više navrata rekla sam mu da me prestane dirati te da zaustavi vozilo, no on to nije učinio - ispričala je djevojka.

Na sebi je imala dugačku haljinu, s prorezima do koljena. Sve ovo trajalo je desetak minuta, a po dolasku pred njezinu kuću, optuženi joj nije naplatio vožnju. Bila je izvan sebe zbog svega, te se po ulasku u kuću obratila roditeljima jer nije znala što učiniti, a naknadno je nazvala i dečka. Na policiju je otišla u ponedjeljak jer je smatrala to ispravnim, kako se isto ne bi dogodilo nekom drugom, tako je ispričala na sudu.

Sud u Karlovcu je poklonio vjeru žrtvi te je zaključio da je ona ta koja govori istinu s obzirom da je iskazivala "jasno, konkretno i okolnosno". Sud je utvrdio da je kritične zgode optuženi kao taksist došao pred lokal po pozivu oštećene. U vozilo je ušla oštećena i još jedna muška osoba te je optuženi prvo odvezao tu mušku osobu na Turanj, na Jelaše, a tek nakon toga nju na kućnu adresu bliže gradu.

Kada su ostali sami u vozilu, oštećena navodi da joj je optuženi stavio ruku na koljeno koju je ona odmaknula, da bi nakon toga isto ponovio, te ju nakon toga primio za dojku. Odgurnula je ruku optuženogte mu rekla da prestane, da ju je strah. Ovakav iskaz oštećene kada se dovede u vezu sa činjenicom da je svega osam dana nakon događaja oštećena sa stopostotnom sigurnošću prepoznala upravo optuženog kao osobu koja je počinila kazneno djelo na njenu štetu, potvrđuje istinitost navoda oštećene, smatra sud u Karlovcu.

Protiv te presude žalio se optuženik po branitelju Nenadu Mamuli, odvjetniku iz Karlovca, "zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, pogrešne primjene materijalnog prava i odluke o troškovima postupka, s prijedlogom da nadležni županijski sud prihvati žalbu, ukine pobijanu presudu i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje". No, Županijski sud nije uvažio žalbu.

- Nije u pravu optuženik kada tvrdi da se optužba temelji na izjavi oštećene kao i da eventualno diranje oštećene preko odjeće po nozi i grudima ne predstavlja kazneno djelo bludnih radnji, jer iste nisu poduzete uz uporabu sile ili prijetnje prema oštećenici. Kako u konkretnom slučaju nije sporno da je optuženik kao vozač taxi vozila oštećenicu, koja je mlađe životne dobi, dirao i pipao po tijelu, pravilan je zaključak prvostupanjskog suda da takvo ponašanje optuženika u objektivnom pogledu predstavlja bludnu radnju koju je optuženik poduzeo radi zadovoljavanja, odnosno pobuđivanja vlastite pohote, čime je ostvarena je subjektivna strana pojma bludne radnje, smatra Županijski sud u Vukovaru.

Optuženiku je prvostupanjski sud kao olakotno uzeo u obzir da je dosada neosuđivan, dok je otegotnim cijenio činjenicu da je kazneno djelo optuženi kao osoba starije životne dobi počinio prema oštećenoj koja je osoba mlade životne dobi, iskorištavajući pri tom povjerenje koje je oštećena kao korisnica usluga imala prema njemu kao taksistu. Po stavu ovog drugostupanjskog suda kaznena sankcija izrečena optuženiku adekvatna je i primjerena za ostvarenje svrhe kažnjavanja, predviđene kaznenim zakonom, te je kao pravilno odmjerenu prihvaća i ovaj drugostupanjski sud.
 

 

 

Izdvojeno


Reci što misliš!