GRAD KARLOVAC

OPASNI ALERGEN

Ambrozija buja i stvara poteškoće alergičnim Karlovčanima, iz Grada poručili da se Komunalnom redarstvu prijavljuju vlasnici zemljišta na kojima raste

Ambrozija buja i stvara poteškoće alergičnim Karlovčanima, iz Grada poručili da se Komunalnom redarstvu prijavljuju vlasnici zemljišta na kojima raste
ambrozija

Provedbu zakonskih obveza kao i odredbi Odluke o komunalnom redu redovito će pored inspekcija kontrolirati komunalno i poljoprivredno redarstvo, a protiv onih koji ih se ne pridržavaju poduzimati odgovarajuće mjere u skladu sa svojom nadležnošću.

- Ambrozija, čija je pelud među najjačim alergenima, i dalje stvara probleme brojnim građanima, a za njeno uklanjanje, po zakonskim odredbama, odgovorni su vlasnici i korisnici zemljišta, izvijestili su iz Grada Karlovca.

Kako dodaju, najdjelotvorniji pristup suzbijanju ambrozije je primjena mehaničkih (kultivacija, okopavanje, redovita košnja), agrotehničkih (obrada tla, pravovremena sjetva i gnojidba kulture, prašenje strništa) i kemijskih mjera (herbicidi).

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

Provedbu zakonskih obveza kao i odredbi Odluke o komunalnom redu redovito će pored inspekcija kontrolirati komunalno i poljoprivredno redarstvo, a protiv onih koji ih se ne pridržavaju poduzimati odgovarajuće mjere u skladu sa svojom nadležnošću.

Obveznici provođenja mjera uklanjanja ambrozije kao i ostalog korova su vlasnici, odnosno, korisnici poljoprivrednog i drugog, obrađenog kao i neobrađenog zemljišta (vrtova, oranica, livada i slično), šuma i lovišta, ovlaštenici upravljanja vodotocima i kanalima i površinama uz njih, ovlaštenici upravljanja i održavanja površina uz javne prometnice i željeznicu, te ovlaštenici upravljanja parkovima i drugim javnim zelenim površinama.

Inspekcijski nadzor nad provedbom tih mjera provode fitosanitarna i šumarska inspekcija sukladno Zakonu o biljnom zdravlju, te poljoprivredna inspekcija sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu.

- Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, Odsjek redarstva obavještava vlasnike i korisnike obrađenog i neobrađenog poljoprivrednog i drugog zemljišta (vrtova, oranica, livada i sličnih površina, neizgrađenog građevinskog zemljišta, uključujući rubove parcela, šuma i poljskih puteva, okućnica) na području Grada Karlovac da su, sukladno „Odluci o agrotehničkim mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Karlovca“ te „Odlukom o komunalnom“ redu dužni redovito uklanjati ambroziju sa svojih površina tijekom vegetacije u više navrata, a sve s ciljem suzbijanja i sprečavanja njezinog daljnjeg širenja, u svrhu zaštite zdravlja građana. Komunalno redarstvo obilazi teren kao i prethodnih godina, ove je zaprimilo 22 prijave građane i po njima postupalo, a prijave prima i dalje na telefon 628-222, email: [email protected], poručili su iz Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo.

Izdvojeno


Reci što misliš!