PROMO

KLINIKA MAGDALENA

Bolesniku u Magdaleni jedinu želju ispunjavaju efikasno i bez posljedica

Bolesniku u Magdaleni jedinu želju ispunjavaju efikasno i bez posljedica

Za razliku od zdravog čovjeka koji ima tisuću želja, bolestan ima samo jednu - da ozdravi. Put do njenog ispunjenja može biti dugotrajan i bolan i nema osobe koja ne bi htjela proći ga sa što manje traume. Suvremena medicinska rješenja, srećom omogućavaju metode liječenje koje pacijente lišavaju neugodnosti, pomažući im ostvariti tu jednu jedinu želju.

U Klinici Magdalena, hrvatskom lideru u području kardiovaskularne skrbi, u liječenju se služe endovaskularnom kirurgijom koja se koristi za tretiranje različitih srčanih bolesti. Najčešće je riječ o aneurizmi, tj. proširenju stijenke krvne žile ili srca koje se pojavljuje u obliku vrećice, uglavnom kao ishod ateroskleroze, a rizik od aneurizme povećan je i kod osoba s hipertenzijom i pušača. Bolest, prema hrvatskim javnozdravstvenim nalazima i studijama domaćih znanstvenika, pogađa više muškarce nego žene. Kad dođe do aneurizme, nužno ju je liječiti, i to što hitnije, a endovaskularna kirurgija to pruža bez velikih intervencija na samom tijelu pacijenta.

Projekt je vrijedan 66.319.93€, odnosno 499.687,50 kuna te je u cijelosti financiran od strane Europske unije. 

"Endovaskularno liječenje bolesti aortalnog zaliska i aneurizmi cijele aorte uzima veliki zamah. Bolesnici su skloni manjem operativnom stresu te su nastale tehnike liječenja koje su manje invazivne", kaže nam doc. dr. sc. Andrija Škopljanac-Mačina iz Magdalene.

Endovaskularni postupci, naime, skraćuju bolničko liječenje, a ono što velik broj pacijenata navodi kao dodatni benefit je i činjenica što ih se za operaciju ne mora u potpunosti uspavati. Zahvati se, naime, mogu raditi i pod lokalnom anestezijom.

Nasuprot "starijim" postupcima koji podrazumijevaju rez na mjestu zahvata, kod endovaskularnih se zahvata gotovo sve izvodi samo ubodom kroz kožu. Pacijent to osjeti praktički samo kao lagano štipanje. Endovaskularni postupci u kirurgiji se koriste kod bolesti kojima su liječnici nadjenuli i odgovarajuće kratice. To su TAVI (popravak bolesti aortalnog zaliska), TEVAR (popravak aneurizma prsne aorte) i EVAR (popravak aneurizma trbušne aorte), a dr. Škopljanac-Mačina objašnjava koji su pacijenti najpogodniji za endovaskularno liječenje i kakve uvjete moraju udovoljiti.

"Bolesnici se adekvatno obrade te se odabiru oni kojima se mogu učiniti navedene procedure. Kod onih kojima se predviđaju navedeni zahvati mi im detaljno objasnimo načine liječenja, navedemo trajanje liječenja kao i moguće komplikacije. Upoznati su dobro sa svim pojedinostima postupka. Prijašnje kirurško liječenje tražilo je otvoreni pristup, dulju anesteziju i dulji boravak i oporavak u bolnici pa su novi načini liječenja bolesti aortalnog zaliska i aneurizmi aorte znatan napredak", navodi kardiokirurg Magdalene.

U Klinici Magdalena za liječenje TAVI-ja, TEVAR-a i EVAR-a koriste najnovije stent graftove, kao male metalna zavojnice ili mrežaste cijevi koje se uvode u bolesnu arteriju kako bi se njenim proširenjem opet povećao dotok krvi i kisika do vitalnih organa i udova, čime ostvaruju izliječenje za dvije trećine svojih pacijenata.

Komplikacije koje se mogu javiti primjenom endovaskularnih metoda odnose se na mjesto pristupa samoj žili arteriji, a moguće su i komplikacije prilikom postavljanja stent graftova na određenim mjestima. Obično budu na onom mjestu na tijelu koje je udaljeno od mjesta koje treba liječenje.

"Navedene komplikacije se za vrijeme zahvata prepoznaju i zbrinjavaju. Nakon zahvata bolesnici na odjelu za intenzivno liječenje ostaju vrlo kratko. Probavni sustav im se uspostavlja brzo, također se brzo i osposobe za ponovno kretanje i nakon kraćeg boravka u Klinici odlaze na kućno liječenje", zaključuje doc. dr. sc. Andrija Škopljanac-Mačina.

Pacijenti s "obnovljenom" aortom u Magdalenu se potom moraju javljati samo radi povremenih kontrola. Svima je boravak u ovoj medicinskoj ustanovi, koliko god bio kratak, zbog načina liječenja bio vrlo ugodan, jer misle srcem kao što i sam projekt Misli srcem govori, kojem je za cilj širiti svijest o prevenciji kardiovaskularnih bolesti.

Sadržaj članka isključiva je odgovornost Klinike Magdalena.

 

Izdvojeno


http://www.mislisrcem.hr/?utm_source=Kaportal&utm_medium=PR&utm_campaign=MisliSrcem_PR

Dodavanje novih komentara je onemogućeno.