ŽUPANIJA

Šuma hrvatsko-turskog prijateljstva, sa stotinjak hrastova, rast će na Petrovoj Gori - zasađena suradnjom Hrvatskih šuma i agencije TIKA

Šuma hrvatsko-turskog prijateljstva, sa stotinjak hrastova, rast će
na Petrovoj Gori - zasađena suradnjom Hrvatskih šuma i agencije
TIKA

Tako je lokacija na prikladnoj i atraktivnoj poziciji, unutar ili u blizini: Turističkog centra Petrova Gora, Lovačkog doma Muljava, Značajnog krajobraza Petrova Gora i Značajnog krajobraza Biljeg, Međunarodnog parka tamnog neba Petrova Gora, Ornitološkog parka Petrovac, na sjecištu planinarskih staza, mnogih znamenitosti poput arheoloških ostataka Pavlinskog samostana sv. Petra, Spomenika revolucije i spomen obilježja Kraljev grob, te na županijskoj cesti između Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije odnosno Vojnića, Gvozda i Topuskog.

Dogovorena je sadnja stotinjak sadnica hrasta kitnjaka, a kako hrvatski i turski jezik imaju vrlo sličnu riječ za kesten (kestane), koji je česta vrsta na području Petrove Gore, ali ugrožena mnogim štetnicima, planirana je sadnja i nekoliko sadnica kestena. Iz Hrvatskih šuma najavljuju da će biti posađeno i nekoliko stabala duda (turski dut) koje nije šumska vrsta, ali će simbolično posađena sadnica u budućnosti biti hrana pticama ornitološkog parka, kao i cjelokupnom životinjskom svijetu Petrove Gore.

KAportal.hr

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita


Reci što misliš!