ŽUPANIJA

Stvari su se promijenile: Državna revizija Općini Netretić dala bezuvjetnu ocjenu za financijsko i zakonsko poslovanje

Stvari su se promijenile: Državna revizija Općini Netretić dala
bezuvjetnu ocjenu za financijsko i zakonsko poslovanje

Osim posjeta i davanja bezuvjetnog revizijskog mišljenja Karlovačkoj Županiji, državna revizija ove godine pokucala je i na vrata Općine Netretić.

Revizija je planirana i obavljena s ciljem izražavanja mišljenja jesu li financijski izvještaji u svim značajnim odrednicama sastavljeni u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja, a poslovanje usklađeno sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima. U oba predmeta Državni ured za reviziju dao je bezuvjetno mišljenje, što znači da u 2018. godini nisu utvrđene nepravilnosti u financijskom i zakonskom poslovanju Općine Netretić.

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

No, takvo poslovanje općinske uprave nije bila praksa ranijih godina. Naime, Državni ured za reviziju obavio je zadnji financijski pregled Općine u 2010. godine, kada je utvrđeno niz nepravilnosti te je tada dana uvjetna ocjena. Nepravilnosti su se u većoj mjeri odnosile na nedovoljno razvijeni sustav financijskog upravljanja i kontrole te mjera za pokriće manjka. Također je tada predloženo voditi računa da se svim korisnicima programa javnih potreba u kulturi dodijeli proporcionalni dio ostvarenih sredstava kao i da se pitanje vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na području Općine uredi u skladu sa zakonskim odredbama. Upravo revizijom provedenom ove godine utvrđeno je da postupano prema svim predloženim nalozima i preporukama revizijskog pregleda iz 2010. godine.

Inače, Općina Netretić obuhvaća 42 naselja i prema zadnjem popisu stanovništva broji 2.862 stanovnika. Početkom i koncem 2018. imala je šest zaposlenika na neodređeno vrijeme te isto toliko zaposlenih u okviru javnih radova. Prema odredbama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, Općina Netretić razvrstana je u treću skupinu jedinica lokalne samouprave te se prema vrijednosti indeksa nalazi u drugoj četvrtini ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave.

KAportal.hr


Reci što misliš!